Browsing by Author Nguyễn, Đình Duẩn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00536.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Thị Khánh Hoan; Nguyễn, Đình Duẩn; Đặng, Trung Quý; Phan, Văn Tường (2006)

  • Nghiên cứu tổng quan các phương pháp tổng hợp gốm, quá trình tạo sol-gel của hệ gốm. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất như urê, B2O3 đến quá trình tạo gốm và thiêu kết gốm. Khảo sát cấu trúc và tính chất của sản phẩm gốm Cordierit và Mullit Dùng phương pháp sol-gel nghiên cứu vật liệu gốm Cordierit và mullit để làm gốm cách điện, gốm chịu xốc nhiệt, vật liệu chịu lửa. Các loại vật liệu gốm có độ xốp trung bình có thể sử dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, tấm lọc chất lỏng ở nhiệt độ cao, làm chất nền cho công nghệ vi điện tử Gốm cordierit và mullit tạo thành có cấu trúc tinh thể, hằng số mạng, tỷ trọng gần đúng so với lý thuyết Kết quả nghiên cứu cho thấy urê có tác dụng thúc đẩy...

Browsing by Author Nguyễn, Đình Duẩn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00536.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Thị Khánh Hoan; Nguyễn, Đình Duẩn; Đặng, Trung Quý; Phan, Văn Tường (2006)

  • Nghiên cứu tổng quan các phương pháp tổng hợp gốm, quá trình tạo sol-gel của hệ gốm. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất như urê, B2O3 đến quá trình tạo gốm và thiêu kết gốm. Khảo sát cấu trúc và tính chất của sản phẩm gốm Cordierit và Mullit Dùng phương pháp sol-gel nghiên cứu vật liệu gốm Cordierit và mullit để làm gốm cách điện, gốm chịu xốc nhiệt, vật liệu chịu lửa. Các loại vật liệu gốm có độ xốp trung bình có thể sử dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, tấm lọc chất lỏng ở nhiệt độ cao, làm chất nền cho công nghệ vi điện tử Gốm cordierit và mullit tạo thành có cấu trúc tinh thể, hằng số mạng, tỷ trọng gần đúng so với lý thuyết Kết quả nghiên cứu cho thấy urê có tác dụng thúc đẩy...