Browsing by Author Nguyễn, Đình Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • document(5).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Thị Hoa; Trần, Thị Thanh Tâm; Nguyễn, Đình Duy; Lưu, Văn Bôi (2017)

  • Naphtol AS-BI photphat được ứng dụng làm cơ chất nhuộm hóa học tế bào để phân loại dòng bệnh bạch cầu kinh và phân biệt tế bào Lympho T trong bệnh bạch cầu cấp. Để bổ sung nguồn cơ chất cóđộ nhạy và độ đặc hiệu cao với giá thành hợp lý, đã tiến hành tổng hợp dãy 3-[(N-aryl)cacbamoyl]-naphtalen-2-yl dihidroxyphotphat (Naphtol AS-X photphat) bằng phản ứng của các dẫn xuất Naphtol AS-X với POCl3, sau đó tiến hành thủy phân. Kết quả sử dụng 6 hợp chất Naphtol AS-thế photphat (naphtol AS-X photphat) tổng hợp được làm cơ chất nhuộm photphataza đặc hiệu bạch cầu cho thấy rằng tất cả các cơ chất đều dương tính với các tế bào bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit và bạch cầu ưa bazơ.

Browsing by Author Nguyễn, Đình Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • document(5).pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Thị Hoa; Trần, Thị Thanh Tâm; Nguyễn, Đình Duy; Lưu, Văn Bôi (2017)

  • Naphtol AS-BI photphat được ứng dụng làm cơ chất nhuộm hóa học tế bào để phân loại dòng bệnh bạch cầu kinh và phân biệt tế bào Lympho T trong bệnh bạch cầu cấp. Để bổ sung nguồn cơ chất cóđộ nhạy và độ đặc hiệu cao với giá thành hợp lý, đã tiến hành tổng hợp dãy 3-[(N-aryl)cacbamoyl]-naphtalen-2-yl dihidroxyphotphat (Naphtol AS-X photphat) bằng phản ứng của các dẫn xuất Naphtol AS-X với POCl3, sau đó tiến hành thủy phân. Kết quả sử dụng 6 hợp chất Naphtol AS-thế photphat (naphtol AS-X photphat) tổng hợp được làm cơ chất nhuộm photphataza đặc hiệu bạch cầu cho thấy rằng tất cả các cơ chất đều dương tính với các tế bào bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit và bạch cầu ưa bazơ.