Browsing by Author Nguyễn, Đạt Đạm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 14_KyYeuHoiThaoQuocTeVeSucKhoe_2019_p142-150.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Bùi, Minh Đức; Nguyễn, Đạt Đạm (2019)

  • Bài viết là kết quả nghiên cứu trên 378 học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội, 111 giảng viên và 129 cán bộ quản lý học viên tại các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Các phương pháp sử dụng chủ yếu là quan sát, điều tra bằng bảng hỏi phỏng vấn sâu kết hợp phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, khó khăn tâm lý của học viên các trường sĩ quan Quân đội biểu hiện ở 05 lĩnh vực : học tập, rèn luyện, giao tiếp, phát triển bản thân và phát triển nghề nghiệp quân sự. Các biểu hiện khó khăn tâm lý của học viên có mối tương quan thuận và tương đối mạnh. Khó khăn tâm lý là nguồn gốc trực tiếp làm nảy sinh nhu cầu tham vấn tâm lý của học viên, chính vì vậy...

Browsing by Author Nguyễn, Đạt Đạm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 14_KyYeuHoiThaoQuocTeVeSucKhoe_2019_p142-150.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Bùi, Minh Đức; Nguyễn, Đạt Đạm (2019)

  • Bài viết là kết quả nghiên cứu trên 378 học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội, 111 giảng viên và 129 cán bộ quản lý học viên tại các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Các phương pháp sử dụng chủ yếu là quan sát, điều tra bằng bảng hỏi phỏng vấn sâu kết hợp phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, khó khăn tâm lý của học viên các trường sĩ quan Quân đội biểu hiện ở 05 lĩnh vực : học tập, rèn luyện, giao tiếp, phát triển bản thân và phát triển nghề nghiệp quân sự. Các biểu hiện khó khăn tâm lý của học viên có mối tương quan thuận và tương đối mạnh. Khó khăn tâm lý là nguồn gốc trực tiếp làm nảy sinh nhu cầu tham vấn tâm lý của học viên, chính vì vậy...