Browsing by Author Nguyễn, Đạt Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Framework of Critical Success Factors for Lean Implementation in Vietnam Manufacturing Enterprises.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đạt Minh; Nguyễn, Danh Nguyên; Lê, Anh Tuấn (2015)

 • Lean manufacturing is a popular approach for organizations to improve productivity [1]. Lean manufacturing focuses on the systematic elimination of wastes and non-value added activities in production. Lean manufacturing was originally introduced by Toyota Motors in the 1950s as a secret weapon to secure advantage over competitors. Although many enterprises succeed in applying lean manufacturing around the world, less than 20 per cent of them have achieved and maintained lean activities for an extended time. This research presents critical factors for constituting the successful implementation of lean manufacturing in Vietnam enterprises. Six dimensions in a lean manufacturing tran...

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Danh Nguyên; Nguyễn, Đạt Minh (2018)

 • Bài viết này trình bày tư tưởng của cải liên tục (Kaizen) dưới quan điểm của phát triển nguồn nhân lực. Kaizen được hiểu như một triêt lý sẩn xuất với hàng trăm những thay đổi như thường xuyên để tạo ra sự thay đổi lớn hơn trong sản xuất. Những thay đổi này đến từ những ý tưởng, tư duy sáng tạo của người lao động tại vị trị làm việc của mình giúp cho các điều kiện, quy trình sản xuất được cải thiện một cách liên tục. Kaizen không chỉ thúc đẩy mọi người trong tổ chức suy nghĩ sáng tạo mà nó còn giúp chính những con người đó phát triển năng lực, đồng thời phát triển nhân cách, thói quen làm việc đúng đắn. Xuất phát từ tư tưởng này, bai viết trình bày cách thức mà doanh nghiệp đạt được m...

Browsing by Author Nguyễn, Đạt Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Framework of Critical Success Factors for Lean Implementation in Vietnam Manufacturing Enterprises.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đạt Minh; Nguyễn, Danh Nguyên; Lê, Anh Tuấn (2015)

 • Lean manufacturing is a popular approach for organizations to improve productivity [1]. Lean manufacturing focuses on the systematic elimination of wastes and non-value added activities in production. Lean manufacturing was originally introduced by Toyota Motors in the 1950s as a secret weapon to secure advantage over competitors. Although many enterprises succeed in applying lean manufacturing around the world, less than 20 per cent of them have achieved and maintained lean activities for an extended time. This research presents critical factors for constituting the successful implementation of lean manufacturing in Vietnam enterprises. Six dimensions in a lean manufacturing tran...

 • 4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Danh Nguyên; Nguyễn, Đạt Minh (2018)

 • Bài viết này trình bày tư tưởng của cải liên tục (Kaizen) dưới quan điểm của phát triển nguồn nhân lực. Kaizen được hiểu như một triêt lý sẩn xuất với hàng trăm những thay đổi như thường xuyên để tạo ra sự thay đổi lớn hơn trong sản xuất. Những thay đổi này đến từ những ý tưởng, tư duy sáng tạo của người lao động tại vị trị làm việc của mình giúp cho các điều kiện, quy trình sản xuất được cải thiện một cách liên tục. Kaizen không chỉ thúc đẩy mọi người trong tổ chức suy nghĩ sáng tạo mà nó còn giúp chính những con người đó phát triển năng lực, đồng thời phát triển nhân cách, thói quen làm việc đúng đắn. Xuất phát từ tư tưởng này, bai viết trình bày cách thức mà doanh nghiệp đạt được m...