Browsing by Author Nguyễn, Đạt Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • 4.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Danh Nguyên; Nguyễn, Đạt Minh (2018)

  • Bài viết này trình bày tư tưởng của cải liên tục (Kaizen) dưới quan điểm của phát triển nguồn nhân lực. Kaizen được hiểu như một triêt lý sẩn xuất với hàng trăm những thay đổi như thường xuyên để tạo ra sự thay đổi lớn hơn trong sản xuất. Những thay đổi này đến từ những ý tưởng, tư duy sáng tạo của người lao động tại vị trị làm việc của mình giúp cho các điều kiện, quy trình sản xuất được cải thiện một cách liên tục. Kaizen không chỉ thúc đẩy mọi người trong tổ chức suy nghĩ sáng tạo mà nó còn giúp chính những con người đó phát triển năng lực, đồng thời phát triển nhân cách, thói quen làm việc đúng đắn. Xuất phát từ tư tưởng này, bai viết trình bày cách thức mà doanh nghiệp đạt được m...

Browsing by Author Nguyễn, Đạt Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 2 of 2
  • 4.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Danh Nguyên; Nguyễn, Đạt Minh (2018)

  • Bài viết này trình bày tư tưởng của cải liên tục (Kaizen) dưới quan điểm của phát triển nguồn nhân lực. Kaizen được hiểu như một triêt lý sẩn xuất với hàng trăm những thay đổi như thường xuyên để tạo ra sự thay đổi lớn hơn trong sản xuất. Những thay đổi này đến từ những ý tưởng, tư duy sáng tạo của người lao động tại vị trị làm việc của mình giúp cho các điều kiện, quy trình sản xuất được cải thiện một cách liên tục. Kaizen không chỉ thúc đẩy mọi người trong tổ chức suy nghĩ sáng tạo mà nó còn giúp chính những con người đó phát triển năng lực, đồng thời phát triển nhân cách, thói quen làm việc đúng đắn. Xuất phát từ tư tưởng này, bai viết trình bày cách thức mà doanh nghiệp đạt được m...