Browsing by Author Nguyễn, Đặng Nguyệt Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Lại Thị Phương Thảo-Lê Thị Chinh.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Lại, Thị Phương Thảo; Lê, Thị Chinh; Phạm, Thu Hà; Vũ, Phương Lan; Nguyễn, Đặng Nguyệt Hương; Dương, Hồng Anh (2018-11-17)

  • Việc học tập ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu công tác của các cán bộ ngành biên phòng là một trong những vấn đề quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, Chương trình tiếng Anh Biên Phòng 1 đã được nghiên cứu và xây dựng. Chương trình bao gồm các hợp phần cơ bản sau: giới thiệu tổng quan về chương trình, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra cần đạt, nội dung kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ, phương pháp và các hình thức dạy - học, kiểm tra đánh giá, giải thích triển khai thực hiện. Tổng thời lượng của Chương trình là 135 tiết. Trong đó thời gian giảng dạy trên lớp là 105 tiết, thời gian th...

Browsing by Author Nguyễn, Đặng Nguyệt Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Lại Thị Phương Thảo-Lê Thị Chinh.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Lại, Thị Phương Thảo; Lê, Thị Chinh; Phạm, Thu Hà; Vũ, Phương Lan; Nguyễn, Đặng Nguyệt Hương; Dương, Hồng Anh (2018-11-17)

  • Việc học tập ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu công tác của các cán bộ ngành biên phòng là một trong những vấn đề quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, Chương trình tiếng Anh Biên Phòng 1 đã được nghiên cứu và xây dựng. Chương trình bao gồm các hợp phần cơ bản sau: giới thiệu tổng quan về chương trình, quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra cần đạt, nội dung kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ, phương pháp và các hình thức dạy - học, kiểm tra đánh giá, giải thích triển khai thực hiện. Tổng thời lượng của Chương trình là 135 tiết. Trong đó thời gian giảng dạy trên lớp là 105 tiết, thời gian th...