Browsing by Author Nguyễn, Đặng Tuyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050006089.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đặng Tuyên;  Advisor: Nguyễn, Thanh Minh (2019)

  • Đánh giá, làm rõ thực trạng triển khai các hình thức hợp tác giữa các quốcgia ASEAN trên biển từ năm 2002 đến năm 2017; nhận định về triển vọng hợp táctrong thời gian tới; trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị chủ trương, chính sách, biện pháp đối nội, đối ngoại, góp phần bảo vệ chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam.

Browsing by Author Nguyễn, Đặng Tuyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050006089.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đặng Tuyên;  Advisor: Nguyễn, Thanh Minh (2019)

  • Đánh giá, làm rõ thực trạng triển khai các hình thức hợp tác giữa các quốcgia ASEAN trên biển từ năm 2002 đến năm 2017; nhận định về triển vọng hợp táctrong thời gian tới; trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị chủ trương, chính sách, biện pháp đối nội, đối ngoại, góp phần bảo vệ chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích, an ninh quốc gia của Việt Nam.