Browsing by Author Nguyễn, Đức Rỡi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • N_64.pdf.jpg
  • Topic


  • Authors: Lâm, Thúy Hoàn; Trần, Văn Dương; Trần, Trọng Huệ; Nguyễn, Phú Duyên; Nguyễn, Đức Rỡi; Phạm, Thái Nam (2004)

  • Chương I: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Chương II: Hiện trạng ô nhiễm phóng xạ môi trường khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Chương 3: Nguyên nhân, cơ chế phát sinh ô nhiễm phóng xạ khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Chương IV: Phân vùng ô nhiễm phóng xạ khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Chương V: Một số giải pháp phòng tránh giảm nhẹ ô nhiễm xạ khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Browsing by Author Nguyễn, Đức Rỡi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • N_64.pdf.jpg
  • Topic


  • Authors: Lâm, Thúy Hoàn; Trần, Văn Dương; Trần, Trọng Huệ; Nguyễn, Phú Duyên; Nguyễn, Đức Rỡi; Phạm, Thái Nam (2004)

  • Chương I: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Chương II: Hiện trạng ô nhiễm phóng xạ môi trường khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Chương 3: Nguyên nhân, cơ chế phát sinh ô nhiễm phóng xạ khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Chương IV: Phân vùng ô nhiễm phóng xạ khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Chương V: Một số giải pháp phòng tránh giảm nhẹ ô nhiễm xạ khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.