Browsing by Author Nguyễn, Bá Dư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 004 Chuong 1.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Bá Dư (2004)

  • Luận văn hệ thống hoá những vấn đề cơ bản và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về chiến lược phát triển ngoại thương. Tác giả chọn lọc những kinh nghiệm này, giới thiệu cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam. Dưới góc độ kinh tế chính trị học, đề tài nghiên cứu những vấn đề cơ bản ở tầm vĩ mô của hoạt động ngoại thương Việt Nam, chủ yếu từ sau năm 1986 đến nay. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng vận động của ngoại thương Việt Nam. Căn cứ vào xu thế phát triển kinh tế đất nước, luận văn đề xuất định hướng và một số giải pháp cơ bản trong chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam, đó là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý...

Browsing by Author Nguyễn, Bá Dư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 004 Chuong 1.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Bá Dư (2004)

  • Luận văn hệ thống hoá những vấn đề cơ bản và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về chiến lược phát triển ngoại thương. Tác giả chọn lọc những kinh nghiệm này, giới thiệu cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam. Dưới góc độ kinh tế chính trị học, đề tài nghiên cứu những vấn đề cơ bản ở tầm vĩ mô của hoạt động ngoại thương Việt Nam, chủ yếu từ sau năm 1986 đến nay. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng vận động của ngoại thương Việt Nam. Căn cứ vào xu thế phát triển kinh tế đất nước, luận văn đề xuất định hướng và một số giải pháp cơ bản trong chiến lược phát triển ngoại thương Việt Nam, đó là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý...