Browsing by Author Nguyễn, Công Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050004305(1).pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Công Việt (2016)

  • Với khuôn khổ một luận văn nên tác giả tập trung nghiên cứu về thần tích hai huyện TừSơn và Tiên Du theo địa giới hiện nay, tiến hành khảo sát chủ yếu các văn bản thần tích hiện đang được lưu trữ tại kho AE của VNCHN, có sự đối chiếu với thực tế một số di tích lớn ở địa phương để nắm được tình trạng còn hay mất của Thần tích. Ngoài ra, tác giả sửdụng thêm một số tài liệu đối chiếu như Thần tích TT –TS FQ 4018 của Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Qua đó bước đầu tìm hiểu giá trị của các văn bản thần tích đối với việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng dân gian của hai huyện TừSơn và Tiên Du. Bên cạnh đó, tác giả còn lập danh mục di tích thờ thần trên địa bàn hai huyện và ch...

Browsing by Author Nguyễn, Công Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050004305(1).pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đào, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Công Việt (2016)

  • Với khuôn khổ một luận văn nên tác giả tập trung nghiên cứu về thần tích hai huyện TừSơn và Tiên Du theo địa giới hiện nay, tiến hành khảo sát chủ yếu các văn bản thần tích hiện đang được lưu trữ tại kho AE của VNCHN, có sự đối chiếu với thực tế một số di tích lớn ở địa phương để nắm được tình trạng còn hay mất của Thần tích. Ngoài ra, tác giả sửdụng thêm một số tài liệu đối chiếu như Thần tích TT –TS FQ 4018 của Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Qua đó bước đầu tìm hiểu giá trị của các văn bản thần tích đối với việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng dân gian của hai huyện TừSơn và Tiên Du. Bên cạnh đó, tác giả còn lập danh mục di tích thờ thần trên địa bàn hai huyện và ch...