Browsing by Author Nguyễn, Chí Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 05050003347.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Linh;  Advisor: Lê, Ngọc Hùng (2018)

 • Luận văn đã khái quát những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội và giáo dục tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Luận văn tiến hành khảo sát ở 06 trường Trung học cơ sở trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Thông qua tổng quan nghiên cứu các số liệu giáo dục của quận Dương Kinh và kết quả khảo sát đã phản ánh đúng thực trạng về chỉ đạo hoạt động xã hội hoá giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường Trung học cơ sở; từ đó có cơ sở lý luận và thực tiễn để rút ra được điểm mạnh, điểm yếu của việc chỉ đạo hoạt động xã hội hoá giáo dục đạo đức cho học sinh và là tiền đề để đề ra những giải pháp mang tính hiệu quả và khả thi hơn.

 • 00050002494_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Linh;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2012)

 • Hệ thống hóa các vấn đề chung về cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng, mô hình áp dụng tại một số nước. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng giai đoạn thí điểm theo Quyết định 380/QĐ-TTg trong 2 năm 2009 (...)

Browsing by Author Nguyễn, Chí Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 05050003347.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Linh;  Advisor: Lê, Ngọc Hùng (2018)

 • Luận văn đã khái quát những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội và giáo dục tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Luận văn tiến hành khảo sát ở 06 trường Trung học cơ sở trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Thông qua tổng quan nghiên cứu các số liệu giáo dục của quận Dương Kinh và kết quả khảo sát đã phản ánh đúng thực trạng về chỉ đạo hoạt động xã hội hoá giáo dục đạo đức cho học sinh tại các trường Trung học cơ sở; từ đó có cơ sở lý luận và thực tiễn để rút ra được điểm mạnh, điểm yếu của việc chỉ đạo hoạt động xã hội hoá giáo dục đạo đức cho học sinh và là tiền đề để đề ra những giải pháp mang tính hiệu quả và khả thi hơn.

 • 00050002494_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Linh;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2012)

 • Hệ thống hóa các vấn đề chung về cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng, mô hình áp dụng tại một số nước. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng giai đoạn thí điểm theo Quyết định 380/QĐ-TTg trong 2 năm 2009 (...)