Browsing by Author Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • V_L0_00575_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vũ Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn (2005)

 • Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 120 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt; Electronic Resources; Khái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồn (...)

 • V_L0_01321_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn (2007)

 • 116 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Nghiên cứu tình hình đầu tư về nước của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 1988 đến năm 2005 để phân tích vai trò của vốn đầu tư từ người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với phát triển kinh tế trong nước. Từ đó chỉ ra tiềm (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

Browsing by Author Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • V_L0_00575_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vũ Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn (2005)

 • Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 120 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt; Electronic Resources; Khái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồn (...)

 • V_L0_01321_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn (2007)

 • 116 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt; Nghiên cứu tình hình đầu tư về nước của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 1988 đến năm 2005 để phân tích vai trò của vốn đầu tư từ người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với phát triển kinh tế trong nước. Từ đó chỉ ra tiềm (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007