Browsing by Author Nguyễn, Hồng Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 73
 • 00050008589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Việt Dung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Thị Thanh Tú (2017)

 • - Làm rõ tính hiệu quả, toàn diện và linh động của khung quản trị rủi ro Basel II, đồng thời xây dựng các điều kiện áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng - Phân tích các bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc và Nhật Bản - Phân tích những thách thức trong việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel ở hệ thống ngân hàng Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp để hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng thành công Hiệp ước vốn Basel trên cả ba trụ cột

 • KD00028_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn;  Advisor: Trần, Phương Lan, người hướng dẫn (2006; 2010-11-13; 2013-12-02)

 • Chương 1: Lời giới thiệu -- Chương 2: Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược sản phẩm -- Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho hiệp hội doanh nghiệp hà nội -- Chương 4: Kết luận về bản chiến lược tóm tắt của hiệp hội doanh nghiệp hà nội và một số kiến (...); Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006; Electronic Resources

 • 00050007371.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Phạm, Vũ Thắng (2016)

 • Về lý luận  Luận án tổng hợp các khái niệm về học phí, chính sách học phí và các đặc điểm của chính sách học phí giáo dục đại học công lập.  Luận án trình bày các bài học kinh nghiệm về chính sách học phí giáo dục đại học công lập từ các quốc gia trên thế giới  Luận án phân tích thực trạng chính sách học phí giáo dục đại học công lập: phân tích định tính và định lượng chính sách học phí giáo dục đại học. Từ kết quả nghiên cứu, Luận án khẳng định rằng: (i) Về dài hạn Nhà nước nên thực hiện lộ trình bỏ “mức trần học phí”, (ii) Trong giai đoạn áp dụng “mức trần học phí”, các trường đại học vẫn được phép tăng học phí vượt trần, và phần chênh lệch giữa học phí trần và học phí thực ...

 • 02050000616.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn;  Advisor: Dương, Xuân Sơn, 1954- (2020-03-11)

 • Đánh giá vai trò, vị trí, tầm quan trọng của báo chí truyền thông trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nghiên cứu khảo sát Chương trình Vietnam Online (từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2010) trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động chỉ đạo điều hành đất nước của Chính phủ; phân tích nguyên nhân của thực trạng đó. Đưa ra một số khuyến nghị và đề xuất để Chương trình Vietnam Online ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.

 • Contributions of Collaborative Academic Programs on Developing Countries A Case Study of Master Program of Public Management .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Hoàng, Thị Bảo Thoa; Svärd, Sven-Erik; Phạm, Anh Tuấn (2012)

 • Since 2009, with a well designed curriculum, taught by high qualified lecturers from University of Economics and Business, Vietnam National University, Ha Noi (VNU-UEB) and Uppsala University (UU), Sweden, the Master program of Public Management (MPPM) - a joint training program between the two universities has been known as one of the most successful joint training programs in Hanoi in terms of high-quality and effective contributions in the on-going process of public sector reform in Vietnam. This paper studies the contributions of the collaborative academic programs on developing countries in term of capacity building for universities, increasing number of public servants holdi...

 • Contributions of Collaborative Academic Programs on Developing Countries - A Case Study of Master Program of Public Management.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Hoàng, Thị Bảo Thoa; Svärd, Sven-Erik; Phạm, Anh Tuấn (2012)

 • This Scientific paper studies the contributions of the collaborative academic programs on developing countries in term of capacity building for universities, increasing number of public servants holding an international master degree trained in public management and contributions to Vietnams public sector reform which will increase transparency and promote anti-corruption efforts through public service officials for management positions. This Scientific paper also recommends conditions for a successful collaborative academic program including: the objectives of the program should be well defined for academic values, the collaborative programs should be organized well based on the laws...

 • 01050000409_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn;  Advisor: Trần, Trọng Nguyên (2012)

 • Trình bày và giới thiệu các định nghĩa, tính chất và định lý của copula; độ đo sự tương thích, độ đo sự phụ thuộc và sơ lược về một vài hàm copula. Tập trung vào phân tích xây dựng kỹ thuật mô phỏng, các ước lượng có tham số và không có tham số. Trình bày các kết luận thống kế về copula, ứng dụng copula trong đo lường rủi ro tài chính.

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam một số thách thức và kiến nghị.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Để tổng kết 30 năm đổi mới, bài viết phân tích một số thách thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam như mức thu nhập còn rất thấp so với chuẩn đặt ra của một nước công nghiệp; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm; ngành công nghiệp chế tạo quy mô còn nhỏ và chất lượng thấp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tài nguyên và môi trường được sử dụng kém bền vững, chênh lệch giàu nghèo gia tăng và đề xuất một số kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam tiêu chí và mức độ hoàn thành.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Kế thừa các nghiên cứu trước đây, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuât một số tiêu chí và đưa ra một số giá trị định lượng cho các tiêu chí của một nước công nghiệp và Việt Nam hướng tới. Dựa vào bộ tiêu chí này, chúng tôi đã đánh giá và phát hiện rằng, hiện tại mức độ hoàn thành công nghiệp hóa của Việt Nam còn khá thấp và điều đó được thể hiện qua việc đánh giá các tiêu chí cơ bản ...

 • 00050002494_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Linh;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2012)

 • Hệ thống hóa các vấn đề chung về cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng, mô hình áp dụng tại một số nước. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng giai đoạn thí điểm theo Quyết định 380/QĐ-TTg trong 2 năm 2009 (...)

 • Gia nhập WTO Cơ hội và thách thức đối với khu vực dịch vụ Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (2006)

 • Chiếm khoảng 40% GDP (theo giá so sánh) và hơn 20% lao động trong nền kinh tế, khu vực dịch vụ đang ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực này trong thời gian qua vẫn chưa thực sự tương xứng với …

 • Hiểu như thế nào về cuộc khủng hoảng tiền tệ Thái Lan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (1997)

 • Ngay sau khi Thái Lan buộc phải thả nổi đồng Baht (2/7/1997), các nhà kinh tế, chính trị và giới kinh doanh đã đưa ra nhiều phân tích, đánh giá về nguyên nhân, hậu quả và dự đoán về triển vọng phục hồi của nền kinh tế Thái Lan …

 • Hợp tác tài chính.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2005)

 • Khái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồng thời đưa ra một số gợi ý nhằm tăng cường hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, hội nhập tài chính nói riêng của Việt Nam vào khu vực và thế giới

Browsing by Author Nguyễn, Hồng Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 73
 • 00050008589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Việt Dung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Thị Thanh Tú (2017)

 • - Làm rõ tính hiệu quả, toàn diện và linh động của khung quản trị rủi ro Basel II, đồng thời xây dựng các điều kiện áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng - Phân tích các bài học kinh nghiệm áp dụng Hiệp ước vốn Basel trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc và Nhật Bản - Phân tích những thách thức trong việc áp dụng Hiệp ước vốn Basel ở hệ thống ngân hàng Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp để hệ thống ngân hàng Việt Nam áp dụng thành công Hiệp ước vốn Basel trên cả ba trụ cột

 • KD00028_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn;  Advisor: Trần, Phương Lan, người hướng dẫn (2006; 2010-11-13; 2013-12-02)

 • Chương 1: Lời giới thiệu -- Chương 2: Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược sản phẩm -- Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho hiệp hội doanh nghiệp hà nội -- Chương 4: Kết luận về bản chiến lược tóm tắt của hiệp hội doanh nghiệp hà nội và một số kiến (...); Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006; Electronic Resources

 • 00050007371.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Phạm, Vũ Thắng (2016)

 • Về lý luận  Luận án tổng hợp các khái niệm về học phí, chính sách học phí và các đặc điểm của chính sách học phí giáo dục đại học công lập.  Luận án trình bày các bài học kinh nghiệm về chính sách học phí giáo dục đại học công lập từ các quốc gia trên thế giới  Luận án phân tích thực trạng chính sách học phí giáo dục đại học công lập: phân tích định tính và định lượng chính sách học phí giáo dục đại học. Từ kết quả nghiên cứu, Luận án khẳng định rằng: (i) Về dài hạn Nhà nước nên thực hiện lộ trình bỏ “mức trần học phí”, (ii) Trong giai đoạn áp dụng “mức trần học phí”, các trường đại học vẫn được phép tăng học phí vượt trần, và phần chênh lệch giữa học phí trần và học phí thực ...

 • 02050000616.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn;  Advisor: Dương, Xuân Sơn, 1954- (2020-03-11)

 • Đánh giá vai trò, vị trí, tầm quan trọng của báo chí truyền thông trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nghiên cứu khảo sát Chương trình Vietnam Online (từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2010) trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động chỉ đạo điều hành đất nước của Chính phủ; phân tích nguyên nhân của thực trạng đó. Đưa ra một số khuyến nghị và đề xuất để Chương trình Vietnam Online ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.

 • Contributions of Collaborative Academic Programs on Developing Countries A Case Study of Master Program of Public Management .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Hoàng, Thị Bảo Thoa; Svärd, Sven-Erik; Phạm, Anh Tuấn (2012)

 • Since 2009, with a well designed curriculum, taught by high qualified lecturers from University of Economics and Business, Vietnam National University, Ha Noi (VNU-UEB) and Uppsala University (UU), Sweden, the Master program of Public Management (MPPM) - a joint training program between the two universities has been known as one of the most successful joint training programs in Hanoi in terms of high-quality and effective contributions in the on-going process of public sector reform in Vietnam. This paper studies the contributions of the collaborative academic programs on developing countries in term of capacity building for universities, increasing number of public servants holdi...

 • Contributions of Collaborative Academic Programs on Developing Countries - A Case Study of Master Program of Public Management.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Hoàng, Thị Bảo Thoa; Svärd, Sven-Erik; Phạm, Anh Tuấn (2012)

 • This Scientific paper studies the contributions of the collaborative academic programs on developing countries in term of capacity building for universities, increasing number of public servants holding an international master degree trained in public management and contributions to Vietnams public sector reform which will increase transparency and promote anti-corruption efforts through public service officials for management positions. This Scientific paper also recommends conditions for a successful collaborative academic program including: the objectives of the program should be well defined for academic values, the collaborative programs should be organized well based on the laws...

 • 01050000409_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn;  Advisor: Trần, Trọng Nguyên (2012)

 • Trình bày và giới thiệu các định nghĩa, tính chất và định lý của copula; độ đo sự tương thích, độ đo sự phụ thuộc và sơ lược về một vài hàm copula. Tập trung vào phân tích xây dựng kỹ thuật mô phỏng, các ước lượng có tham số và không có tham số. Trình bày các kết luận thống kế về copula, ứng dụng copula trong đo lường rủi ro tài chính.

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam một số thách thức và kiến nghị.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Để tổng kết 30 năm đổi mới, bài viết phân tích một số thách thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam như mức thu nhập còn rất thấp so với chuẩn đặt ra của một nước công nghiệp; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm; ngành công nghiệp chế tạo quy mô còn nhỏ và chất lượng thấp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tài nguyên và môi trường được sử dụng kém bền vững, chênh lệch giàu nghèo gia tăng và đề xuất một số kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam tiêu chí và mức độ hoàn thành.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Kế thừa các nghiên cứu trước đây, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuât một số tiêu chí và đưa ra một số giá trị định lượng cho các tiêu chí của một nước công nghiệp và Việt Nam hướng tới. Dựa vào bộ tiêu chí này, chúng tôi đã đánh giá và phát hiện rằng, hiện tại mức độ hoàn thành công nghiệp hóa của Việt Nam còn khá thấp và điều đó được thể hiện qua việc đánh giá các tiêu chí cơ bản ...

 • 00050002494_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Chí Linh;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2012)

 • Hệ thống hóa các vấn đề chung về cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng, mô hình áp dụng tại một số nước. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng giai đoạn thí điểm theo Quyết định 380/QĐ-TTg trong 2 năm 2009 (...)

 • Gia nhập WTO Cơ hội và thách thức đối với khu vực dịch vụ Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (2006)

 • Chiếm khoảng 40% GDP (theo giá so sánh) và hơn 20% lao động trong nền kinh tế, khu vực dịch vụ đang ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực này trong thời gian qua vẫn chưa thực sự tương xứng với …

 • Hiểu như thế nào về cuộc khủng hoảng tiền tệ Thái Lan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (1997)

 • Ngay sau khi Thái Lan buộc phải thả nổi đồng Baht (2/7/1997), các nhà kinh tế, chính trị và giới kinh doanh đã đưa ra nhiều phân tích, đánh giá về nguyên nhân, hậu quả và dự đoán về triển vọng phục hồi của nền kinh tế Thái Lan …

 • Hợp tác tài chính.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2005)

 • Khái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồng thời đưa ra một số gợi ý nhằm tăng cường hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, hội nhập tài chính nói riêng của Việt Nam vào khu vực và thế giới