Browsing by Author Nguyễn, Hồng Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 16 to 35 of 73
 • Gia nhập WTO Cơ hội và thách thức đối với khu vực dịch vụ Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (2006)

 • Chiếm khoảng 40% GDP (theo giá so sánh) và hơn 20% lao động trong nền kinh tế, khu vực dịch vụ đang ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực này trong thời gian qua vẫn chưa thực sự tương xứng với …

 • Hiểu như thế nào về cuộc khủng hoảng tiền tệ Thái Lan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (1997)

 • Ngay sau khi Thái Lan buộc phải thả nổi đồng Baht (2/7/1997), các nhà kinh tế, chính trị và giới kinh doanh đã đưa ra nhiều phân tích, đánh giá về nguyên nhân, hậu quả và dự đoán về triển vọng phục hồi của nền kinh tế Thái Lan …

 • Hợp tác tài chính.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2005)

 • Khái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồng thời đưa ra một số gợi ý nhằm tăng cường hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, hội nhập tài chính nói riêng của Việt Nam vào khu vực và thế giới

 • 00050008978.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Phương;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2018)

 • - Tổng hợp, hệ thống hóa lý luận về chi thường xuyên NSNN, kiểm soát chi thường xuyên NSNN và các loại hình kiểm soát, quản lý chi NSNN để thấy được vai trò kiểm soát chi thường xuyên, các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên NSNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. - Mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách do Sở Giao dịch KBNN thực hiện kiểm soát chi giai đoạn 2014 - 2016. Từ đó rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đây là cơ sở để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách tại Sở Giao dịch KBNN g...

 • 00050009470.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Nam;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2018)

 • Hệ thống hoá các cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động kiểm soát chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ở tất cả các khâu từ cấp phát, sử dụng, thanh toán và thanh quyết toán vốn đầu tư. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư phát triển qua KBNN Ninh Bình, chỉ ra những thành công, hạn chế trong công tác kiểm soát chi đầu tư phát triển. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư phát triển qua KBNN Ninh Bình trong thời gian tới.

 • Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2016, triển vọng năm 2017 và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Cẩm Nhung; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2016)

 • Bài viết cung cấp một “bức tranh” toàn cảnh về tình hình kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam năm 2016 và dự báo triển vọng năm 2017, từ đó đưa ra một số gợi ý về giải pháp chính sách cho Việt Nam. Với những diễn biến khó lường của kinh tế toàn cầu và những khó khăn đang phải đối mặt trong nước, Việt Nam cần có những giải pháp ứng phó linh hoạt, đặc biệt là giải pháp cho điều hành tỷ giá, quyết tâm cao và hành động quyết liệt trên thực tế để có thể thực hiện được các mục tiêu về tăng trưởng và lạm phát như đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện môi trường kinh doanh và thực hiện mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng minh bạch và bình đẳng hơn; đẩy mạnh các hoạt đ...

 • Bai 2. Nguyen Hong Son.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (2010)

 • Trong tác phẩm “Từ bỏ, kiến nghị và trung thành: Phản ứng trước sự suy thoái của các công ty, tổ chức và nhà nước,” Albert O. Hirschman (1970) đã chỉ ra rằng, trong nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng đứng trước hai lựa chọn khi chất lượng hàng hóa và dịch vụ của công ty mà mình đang sử dụng giảm sút: tẩy chay hoặc tiếp tục sử dụng sản phẩm song sẽ kiến nghị và chỉ trích về vấn đề chất lượng. Giữa hai hành vi đó, sự “trung thành,” được vun đúc qua vốn xã hội là yếu tố quan trọng giúp khách hàng gắn bó với công ty và giúp công ty nhận ra và sửa chữa thiếu sót. Trong trường hợp Việt Nam, bài viết cho rằng có thể nâng cao chất lượng dịch vụ công ở Việt Nam thông qua: Một là đẩy mạnh ...

 • Nâng cao mức sống dân cư trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - Thành tựu và những thách thức đặt ra.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (2014)

 • Bài viết phân tích và đánh giá những thành công và hạn chế của việc nâng cao mức sống dân cư trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam từ năm 2001 tới nay. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong việc nâng cao thu nhập, , cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, còn rất nhiều các thách thức đặt ra cho việc nâng cao mức sống dân cư với mục tiêu mong muốn trong thời gian tới. Mức thu nhập bình quân đầu người của dân cư còn rất thấp so với khu vực, còn một bộ phận lớn dân số là người nghèo, bất bình đẳng gia tăng trong tiếp cận giáo dục và y tế… Trên cơ sở đánh giá những thách...

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Bài viết phân tích và đánh giá những thành công và hạn chếcủa việc nâng cao mức sống dân cưtrong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ởViệt Nam từnăm 2001 tới nay. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã đạt được một sốthành tựu đáng kểtrong việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện việc cung cấp dịch vụy tế, giáo dục và cơsởhạtầng thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, còn rất nhiều các thách thức đặt ra cho việc nâng cao mức sống dân cư với mục tiêu mong muốn trong thời gian tới. Mức thu nhập bình quân đầu người của dân cưcòn rất thấp so với khu vực, còn một bộphận lớn dân sốlà người nghèo, bất bình đẳng gia tăng trong tiếp cận giáo dục và y tế… Trên cơsở đánh giá n...

 • 00050002476_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Thể;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2012)

 • Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại (NHTM), xem xét các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tr (...); Electronic Resources

 • KY_05802.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Mạnh Hùng; Vũ, Thanh Hương (2013)

 • Sức ép đối với ngành dịch vụ Việt Nam trong giai đoạn 5 năm sau khi gia nhập WTO không chủ yếu do việc mở cửa thị trường khi phải thực hiện cam kết, mà chủ yếu là do tình hình kinh tế trong nước và thế giới khó khăn. Đây là điều mà Việt Nam chưa lường hết được trước khi bắt tay vào thực hiện các cam kết với WTO.

 • 01050000486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn;  Advisor: Dương, Văn Khảm (2012)

 • Thu thập và xử lý số liệu khí tượng, thực trạng sản xuất cây cà phê chè ở 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên. Thu thập số liệu bản đồ nền, ảnh vệ tinh phục vụ toán tính toán nhiệt độ bề mặt, đổ ẩm không khí hỗ trợ xây dựng bản đồ chuyên đề sương muối. Tổng quan tình hình nghiên cứu về sương muối trong và ngoài nước. Nghiên cứu khả năng xuất hiện sương muối ở 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đánh giá ảnh hưởng của sương muối đến khả năng phát triển cây cà phê chè ở 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên. Xử lý, chiết xuất các thông tin trên ảnh MODIS phục vụ xây dựng các bản đồ chuyên đề về sương muối. Xây dựng tập bản đồ chuyên đề sương muối ở 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên bằng công nghệ GIS. Đề xuất vùng an toàn ...

Browsing by Author Nguyễn, Hồng Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 16 to 35 of 73
 • Gia nhập WTO Cơ hội và thách thức đối với khu vực dịch vụ Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (2006)

 • Chiếm khoảng 40% GDP (theo giá so sánh) và hơn 20% lao động trong nền kinh tế, khu vực dịch vụ đang ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển của khu vực này trong thời gian qua vẫn chưa thực sự tương xứng với …

 • Hiểu như thế nào về cuộc khủng hoảng tiền tệ Thái Lan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (1997)

 • Ngay sau khi Thái Lan buộc phải thả nổi đồng Baht (2/7/1997), các nhà kinh tế, chính trị và giới kinh doanh đã đưa ra nhiều phân tích, đánh giá về nguyên nhân, hậu quả và dự đoán về triển vọng phục hồi của nền kinh tế Thái Lan …

 • Hợp tác tài chính.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2005)

 • Khái quát hóa một số vấn đề về hợp tác tài chính và tiền tệ, chứng minh sự cần thiết và phân tích các hình thức hợp tác tài chính-tiến tệ cơ bản để đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả của quá trình hợp tác tài chính - tiền tệ Đông Á. Đồng thời đưa ra một số gợi ý nhằm tăng cường hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, hội nhập tài chính nói riêng của Việt Nam vào khu vực và thế giới

 • 00050008978.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thanh Phương;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2018)

 • - Tổng hợp, hệ thống hóa lý luận về chi thường xuyên NSNN, kiểm soát chi thường xuyên NSNN và các loại hình kiểm soát, quản lý chi NSNN để thấy được vai trò kiểm soát chi thường xuyên, các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên NSNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. - Mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách do Sở Giao dịch KBNN thực hiện kiểm soát chi giai đoạn 2014 - 2016. Từ đó rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đây là cơ sở để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách tại Sở Giao dịch KBNN g...

 • 00050009470.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Nam;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2018)

 • Hệ thống hoá các cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động kiểm soát chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN qua hệ thống Kho bạc Nhà nước ở tất cả các khâu từ cấp phát, sử dụng, thanh toán và thanh quyết toán vốn đầu tư. Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát chi đầu tư phát triển qua KBNN Ninh Bình, chỉ ra những thành công, hạn chế trong công tác kiểm soát chi đầu tư phát triển. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư phát triển qua KBNN Ninh Bình trong thời gian tới.

 • Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2016, triển vọng năm 2017 và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Cẩm Nhung; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2016)

 • Bài viết cung cấp một “bức tranh” toàn cảnh về tình hình kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam năm 2016 và dự báo triển vọng năm 2017, từ đó đưa ra một số gợi ý về giải pháp chính sách cho Việt Nam. Với những diễn biến khó lường của kinh tế toàn cầu và những khó khăn đang phải đối mặt trong nước, Việt Nam cần có những giải pháp ứng phó linh hoạt, đặc biệt là giải pháp cho điều hành tỷ giá, quyết tâm cao và hành động quyết liệt trên thực tế để có thể thực hiện được các mục tiêu về tăng trưởng và lạm phát như đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện môi trường kinh doanh và thực hiện mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng minh bạch và bình đẳng hơn; đẩy mạnh các hoạt đ...

 • Bai 2. Nguyen Hong Son.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (2010)

 • Trong tác phẩm “Từ bỏ, kiến nghị và trung thành: Phản ứng trước sự suy thoái của các công ty, tổ chức và nhà nước,” Albert O. Hirschman (1970) đã chỉ ra rằng, trong nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng đứng trước hai lựa chọn khi chất lượng hàng hóa và dịch vụ của công ty mà mình đang sử dụng giảm sút: tẩy chay hoặc tiếp tục sử dụng sản phẩm song sẽ kiến nghị và chỉ trích về vấn đề chất lượng. Giữa hai hành vi đó, sự “trung thành,” được vun đúc qua vốn xã hội là yếu tố quan trọng giúp khách hàng gắn bó với công ty và giúp công ty nhận ra và sửa chữa thiếu sót. Trong trường hợp Việt Nam, bài viết cho rằng có thể nâng cao chất lượng dịch vụ công ở Việt Nam thông qua: Một là đẩy mạnh ...

 • Nâng cao mức sống dân cư trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - Thành tựu và những thách thức đặt ra.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn (2014)

 • Bài viết phân tích và đánh giá những thành công và hạn chế của việc nâng cao mức sống dân cư trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam từ năm 2001 tới nay. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong việc nâng cao thu nhập, , cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, còn rất nhiều các thách thức đặt ra cho việc nâng cao mức sống dân cư với mục tiêu mong muốn trong thời gian tới. Mức thu nhập bình quân đầu người của dân cư còn rất thấp so với khu vực, còn một bộ phận lớn dân số là người nghèo, bất bình đẳng gia tăng trong tiếp cận giáo dục và y tế… Trên cơ sở đánh giá những thách...

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Bài viết phân tích và đánh giá những thành công và hạn chếcủa việc nâng cao mức sống dân cưtrong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ởViệt Nam từnăm 2001 tới nay. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã đạt được một sốthành tựu đáng kểtrong việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện việc cung cấp dịch vụy tế, giáo dục và cơsởhạtầng thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, còn rất nhiều các thách thức đặt ra cho việc nâng cao mức sống dân cư với mục tiêu mong muốn trong thời gian tới. Mức thu nhập bình quân đầu người của dân cưcòn rất thấp so với khu vực, còn một bộphận lớn dân sốlà người nghèo, bất bình đẳng gia tăng trong tiếp cận giáo dục và y tế… Trên cơsở đánh giá n...

 • 00050002476_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Thể;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2012)

 • Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại (NHTM), xem xét các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tr (...); Electronic Resources

 • KY_05802.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Mạnh Hùng; Vũ, Thanh Hương (2013)

 • Sức ép đối với ngành dịch vụ Việt Nam trong giai đoạn 5 năm sau khi gia nhập WTO không chủ yếu do việc mở cửa thị trường khi phải thực hiện cam kết, mà chủ yếu là do tình hình kinh tế trong nước và thế giới khó khăn. Đây là điều mà Việt Nam chưa lường hết được trước khi bắt tay vào thực hiện các cam kết với WTO.

 • 01050000486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn;  Advisor: Dương, Văn Khảm (2012)

 • Thu thập và xử lý số liệu khí tượng, thực trạng sản xuất cây cà phê chè ở 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên. Thu thập số liệu bản đồ nền, ảnh vệ tinh phục vụ toán tính toán nhiệt độ bề mặt, đổ ẩm không khí hỗ trợ xây dựng bản đồ chuyên đề sương muối. Tổng quan tình hình nghiên cứu về sương muối trong và ngoài nước. Nghiên cứu khả năng xuất hiện sương muối ở 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đánh giá ảnh hưởng của sương muối đến khả năng phát triển cây cà phê chè ở 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên. Xử lý, chiết xuất các thông tin trên ảnh MODIS phục vụ xây dựng các bản đồ chuyên đề về sương muối. Xây dựng tập bản đồ chuyên đề sương muối ở 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên bằng công nghệ GIS. Đề xuất vùng an toàn ...