Browsing by Author Nguyễn, Hữu Dư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 31 of 31
 • DT_00308.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Kỳ Anh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Văn Nghi; Trần, Quốc Bình; Vũ, Hoàng Linh; Đào, Thị Liên (2004)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của phương trình vi phân đại số (PTVP-ĐS), tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho phương trình sai phân ẩn (PTSP ẩn) phi tuyến và mối liên hệ giữa PTVP-ĐS và PTSP ẩn, tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn, khái niệm chỉ số cho phương trình sai phân ẩn phi tuyến và tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho PTSP ẩn phi tuyến, tính chất của cặp liên hợp hai phương trình vi phân đại số

 • DT_00802.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Đình Định; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Trọng Hiếu (2008)

 • Tổng quát hóa mô hình động học quần thể đơn loài ở dạng phương trình vi phân. Nghiên cứu tính chất của điểm cân bằng của quần thể bằng cách sai phân hóa phương trình vi phân, sau đó tìm nghiệm của phương trình sai phân. Nghiên cứu sự tồn tại duy nhất của nghiệm phương trình sai phân, cũng như sự hội tụ về nghiệm đúng của nó Xem xét một loài trong quần thể phát triển theo số lượng đạt đến mức cân bằng bền vững hay không bền vững phụ thuộc khá lớn về số lượng cá thể ban đầu hay quá trình đánh bắt của con người, từ đó có chiến lược đánh bắt phù hợp để loài luôn phát triển ở dạng bền vững 1 bài báo và 2 báo cáo khoa học Đào tạo 2 học viên cao học Đưa ra các tính chất của điểm cân bằng...

 • 01050000396_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Bích Hiên;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2011)

 • Giới thiệu các quá trình ngẫu nhiên; định nghĩa và một số tính chất của chuyển động Brown; định nghĩa về time scale; tích phân trên time scale; khái niệm toán tử cực vi của quá trình Markov; khái niệm toán tử đặc trưng; khái niệm về thời gian địa phương. Trình bày chuyển động Brown trên một thang thời gian và một số tính chất.

 • 01050003082.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Đình Tùng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2016)

 • Chương 1: Trình bày một số kiến thức về thiết kế thí nghiệm và tập trung giới thiệu phương pháp bề mặt đáp ứng gồm mô hình bề mặt đáp ứng, thiết kế D-tối ưu (D-optimal) và một số thiết kế bề mặt đáp ứng phù hợp với mô hình. Chương 2: Trình bày về thiết kế Box-Behnken và xây dựng thiết kế mới dạng Box-Behnken từ thiết kế nhóm không đầy đủ có số phép thử thí nghiệm ít hơn mà vẫn giữ nguyên các tính chất của thiết kế Box-Behnken. Chương 3: Trình bày về thiết kế SPLIT-PLOT và thiết kế ước lượng tương đương SPLIT-PLOT (Equivalent-Estimation Split-Plot Design hoặc EE-SPD). Các SPD mới được xây dựng bằng thuật toán SPLIT có tính chất ước lượng tương đương, hiệu ứng bậc hai trực giao và D-hiệ...

 • 01050002417.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Ngà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2015)

 • Nhắc lại một số khái niệm cơ bản của vi phân Itô, công thức Itô tổ ng quát, hai định lý của Lyapunov về tính ổn định và một số kết quả ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên. Mô hình bệnh lây truyền trực tiếp do vector bị nhiễu ngẫu nhiên.Bệnh dịch lây truyền do vector (vector-borne disease) là bệnh gây ra bởi một loại vi khuẩn truyền nhiễm, được lây truyền khi một động vật chân đốt hút máu một động vật có xương sống đang bị nhiễm bệnh và lây truyền sang một cá thể dễ bị nhiễm bệnh. Từ góc nhìn của các bệnh truyền nhiễm, vector là cá thể truyền dẫn của các sinh vật gây bệnh có mang mầm bệnh từ một vật chủ khác. Các vector thường gặp nhất là động vật không xương sống thường là độ...

 • 01051000027.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2017)

 • - Nghiên cứu tính tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình động lực có trễ trên thang thời gian theo đạo hàm : đưa ra khái niệm phương trình -động lực ngẫu nhiên có trễ, nghiệm của phương trình, phát biểu và chứng minh định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian. Chúng tôi cũng đưa ra những ước lượng moment của ước lượng nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên và phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian. - Nghiên cứu tính ổn định của nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên và phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian bằng phương pháp hàm Lyapunov. - Đưa ra điều kiện Li...

 • 01050002462.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tăng, Thị Nga;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2015)

 • Chương 1. Trình bày các khái niệm cơ bản về xác suất và ổn định. Chương 2. Nghiên cứu các phương pháp nghiên cứu tính ổn định của hệ sai phân ngẫu nhiên: Phương pháp sử dụng hàm Lyapunov; phương pháp so sánh nghiên cứu tính ổn định theo mo-ment của phương trình tựa tuyến tính; phương pháp sử dụng Martingale và các bất đẳng thức

 • 01050003079.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Bùi, Quốc Hưng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2016)

 • Luận văn gồm ba chương: Chương 1. Trình bày các nguyên lý biến phân; điều kiện Palais-Smale và sự tồn tại điểm tới hạn cũng như điều kiện Landesman-Lazer và bài toán cộng hưởng. Chương 2. Bài toán Neumann cộng hưởng đối với phương trình và hệ phương trình elliptic phi tuyến, không đều trong miền không bị chặn. Chương 3. Bài toán cộng hưởng đối với hệ phương trình (p,p)-Laplacian trong miền chặn

 • 01050000995_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Thu;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2012)

 • Đưa ra một số khái niệm cơ bản về mô hình cạnh tranh của hệ Kolmogorov tất định cũng như các tính chất quan trọng của quá trinh Markov hữu hạn trạng thái với thời gian liên tục. Mô tả quỹ đạo động học của các nghiệm dương đối với các loại hệ cạnh tranh chịu sự tác động của tiếng ồn điện báo.Ứng dụng vào mô hình hệ phương trình cạnh tranh cổ điển.

 • DT_00522.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Công Định; Nguyễn, Duy Tiến; Trịnh, Tuấn Anh; Tống, Thành Chung (2006)

 • Đề tài đưa ra những kết quả lý thuyết về dáng điệu tiệm cận của hệ sinh thái được mô tả bởi phương trình vi phân Lotka-Voltera trong môi trường ngẫu nhiên Chỉ ra sự cạnh tranh trong môi trường ngẫu nhiên phức tạp và quỹ đạo của hệ dao động giữa hai trạng thái cân bằng Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được thể hiện trên 5 bài báo và báo cáo khoa học Hệ thú mồi trong môi trường ngẫu nhiên có quỹ đạo dao động phức tạp, số lượng các loài có thể dao động giữa sự diệt vong cũng như sự bùng nổ và về thực tế thì có hệ nguy cơ bị tiêu diệt

Browsing by Author Nguyễn, Hữu Dư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 31 of 31
 • DT_00308.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Kỳ Anh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Văn Nghi; Trần, Quốc Bình; Vũ, Hoàng Linh; Đào, Thị Liên (2004)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của phương trình vi phân đại số (PTVP-ĐS), tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho phương trình sai phân ẩn (PTSP ẩn) phi tuyến và mối liên hệ giữa PTVP-ĐS và PTSP ẩn, tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn, khái niệm chỉ số cho phương trình sai phân ẩn phi tuyến và tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho PTSP ẩn phi tuyến, tính chất của cặp liên hợp hai phương trình vi phân đại số

 • DT_00802.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Đình Định; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Trọng Hiếu (2008)

 • Tổng quát hóa mô hình động học quần thể đơn loài ở dạng phương trình vi phân. Nghiên cứu tính chất của điểm cân bằng của quần thể bằng cách sai phân hóa phương trình vi phân, sau đó tìm nghiệm của phương trình sai phân. Nghiên cứu sự tồn tại duy nhất của nghiệm phương trình sai phân, cũng như sự hội tụ về nghiệm đúng của nó Xem xét một loài trong quần thể phát triển theo số lượng đạt đến mức cân bằng bền vững hay không bền vững phụ thuộc khá lớn về số lượng cá thể ban đầu hay quá trình đánh bắt của con người, từ đó có chiến lược đánh bắt phù hợp để loài luôn phát triển ở dạng bền vững 1 bài báo và 2 báo cáo khoa học Đào tạo 2 học viên cao học Đưa ra các tính chất của điểm cân bằng...

 • 01050000396_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Bích Hiên;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2011)

 • Giới thiệu các quá trình ngẫu nhiên; định nghĩa và một số tính chất của chuyển động Brown; định nghĩa về time scale; tích phân trên time scale; khái niệm toán tử cực vi của quá trình Markov; khái niệm toán tử đặc trưng; khái niệm về thời gian địa phương. Trình bày chuyển động Brown trên một thang thời gian và một số tính chất.

 • 01050003082.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Đình Tùng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2016)

 • Chương 1: Trình bày một số kiến thức về thiết kế thí nghiệm và tập trung giới thiệu phương pháp bề mặt đáp ứng gồm mô hình bề mặt đáp ứng, thiết kế D-tối ưu (D-optimal) và một số thiết kế bề mặt đáp ứng phù hợp với mô hình. Chương 2: Trình bày về thiết kế Box-Behnken và xây dựng thiết kế mới dạng Box-Behnken từ thiết kế nhóm không đầy đủ có số phép thử thí nghiệm ít hơn mà vẫn giữ nguyên các tính chất của thiết kế Box-Behnken. Chương 3: Trình bày về thiết kế SPLIT-PLOT và thiết kế ước lượng tương đương SPLIT-PLOT (Equivalent-Estimation Split-Plot Design hoặc EE-SPD). Các SPD mới được xây dựng bằng thuật toán SPLIT có tính chất ước lượng tương đương, hiệu ứng bậc hai trực giao và D-hiệ...

 • 01050002417.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Ngà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2015)

 • Nhắc lại một số khái niệm cơ bản của vi phân Itô, công thức Itô tổ ng quát, hai định lý của Lyapunov về tính ổn định và một số kết quả ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên. Mô hình bệnh lây truyền trực tiếp do vector bị nhiễu ngẫu nhiên.Bệnh dịch lây truyền do vector (vector-borne disease) là bệnh gây ra bởi một loại vi khuẩn truyền nhiễm, được lây truyền khi một động vật chân đốt hút máu một động vật có xương sống đang bị nhiễm bệnh và lây truyền sang một cá thể dễ bị nhiễm bệnh. Từ góc nhìn của các bệnh truyền nhiễm, vector là cá thể truyền dẫn của các sinh vật gây bệnh có mang mầm bệnh từ một vật chủ khác. Các vector thường gặp nhất là động vật không xương sống thường là độ...

 • 01051000027.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2017)

 • - Nghiên cứu tính tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình động lực có trễ trên thang thời gian theo đạo hàm : đưa ra khái niệm phương trình -động lực ngẫu nhiên có trễ, nghiệm của phương trình, phát biểu và chứng minh định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian. Chúng tôi cũng đưa ra những ước lượng moment của ước lượng nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên và phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian. - Nghiên cứu tính ổn định của nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên và phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian bằng phương pháp hàm Lyapunov. - Đưa ra điều kiện Li...

 • 01050002462.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tăng, Thị Nga;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2015)

 • Chương 1. Trình bày các khái niệm cơ bản về xác suất và ổn định. Chương 2. Nghiên cứu các phương pháp nghiên cứu tính ổn định của hệ sai phân ngẫu nhiên: Phương pháp sử dụng hàm Lyapunov; phương pháp so sánh nghiên cứu tính ổn định theo mo-ment của phương trình tựa tuyến tính; phương pháp sử dụng Martingale và các bất đẳng thức

 • 01050003079.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Bùi, Quốc Hưng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2016)

 • Luận văn gồm ba chương: Chương 1. Trình bày các nguyên lý biến phân; điều kiện Palais-Smale và sự tồn tại điểm tới hạn cũng như điều kiện Landesman-Lazer và bài toán cộng hưởng. Chương 2. Bài toán Neumann cộng hưởng đối với phương trình và hệ phương trình elliptic phi tuyến, không đều trong miền không bị chặn. Chương 3. Bài toán cộng hưởng đối với hệ phương trình (p,p)-Laplacian trong miền chặn

 • 01050000995_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Thu;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2012)

 • Đưa ra một số khái niệm cơ bản về mô hình cạnh tranh của hệ Kolmogorov tất định cũng như các tính chất quan trọng của quá trinh Markov hữu hạn trạng thái với thời gian liên tục. Mô tả quỹ đạo động học của các nghiệm dương đối với các loại hệ cạnh tranh chịu sự tác động của tiếng ồn điện báo.Ứng dụng vào mô hình hệ phương trình cạnh tranh cổ điển.

 • DT_00522.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Công Định; Nguyễn, Duy Tiến; Trịnh, Tuấn Anh; Tống, Thành Chung (2006)

 • Đề tài đưa ra những kết quả lý thuyết về dáng điệu tiệm cận của hệ sinh thái được mô tả bởi phương trình vi phân Lotka-Voltera trong môi trường ngẫu nhiên Chỉ ra sự cạnh tranh trong môi trường ngẫu nhiên phức tạp và quỹ đạo của hệ dao động giữa hai trạng thái cân bằng Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được thể hiện trên 5 bài báo và báo cáo khoa học Hệ thú mồi trong môi trường ngẫu nhiên có quỹ đạo dao động phức tạp, số lượng các loài có thể dao động giữa sự diệt vong cũng như sự bùng nổ và về thực tế thì có hệ nguy cơ bị tiêu diệt