Browsing by Author Nguyễn, Hữu Dư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 28 to 31 of 31
 • 01050003079.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Bùi, Quốc Hưng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2016)

 • Luận văn gồm ba chương: Chương 1. Trình bày các nguyên lý biến phân; điều kiện Palais-Smale và sự tồn tại điểm tới hạn cũng như điều kiện Landesman-Lazer và bài toán cộng hưởng. Chương 2. Bài toán Neumann cộng hưởng đối với phương trình và hệ phương trình elliptic phi tuyến, không đều trong miền không bị chặn. Chương 3. Bài toán cộng hưởng đối với hệ phương trình (p,p)-Laplacian trong miền chặn

 • 01050000995_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Thu;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2012)

 • Đưa ra một số khái niệm cơ bản về mô hình cạnh tranh của hệ Kolmogorov tất định cũng như các tính chất quan trọng của quá trinh Markov hữu hạn trạng thái với thời gian liên tục. Mô tả quỹ đạo động học của các nghiệm dương đối với các loại hệ cạnh tranh chịu sự tác động của tiếng ồn điện báo.Ứng dụng vào mô hình hệ phương trình cạnh tranh cổ điển.

 • DT_00522.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Công Định; Nguyễn, Duy Tiến; Trịnh, Tuấn Anh; Tống, Thành Chung (2006)

 • Đề tài đưa ra những kết quả lý thuyết về dáng điệu tiệm cận của hệ sinh thái được mô tả bởi phương trình vi phân Lotka-Voltera trong môi trường ngẫu nhiên Chỉ ra sự cạnh tranh trong môi trường ngẫu nhiên phức tạp và quỹ đạo của hệ dao động giữa hai trạng thái cân bằng Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được thể hiện trên 5 bài báo và báo cáo khoa học Hệ thú mồi trong môi trường ngẫu nhiên có quỹ đạo dao động phức tạp, số lượng các loài có thể dao động giữa sự diệt vong cũng như sự bùng nổ và về thực tế thì có hệ nguy cơ bị tiêu diệt

Browsing by Author Nguyễn, Hữu Dư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 28 to 31 of 31
 • 01050003079.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Bùi, Quốc Hưng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2016)

 • Luận văn gồm ba chương: Chương 1. Trình bày các nguyên lý biến phân; điều kiện Palais-Smale và sự tồn tại điểm tới hạn cũng như điều kiện Landesman-Lazer và bài toán cộng hưởng. Chương 2. Bài toán Neumann cộng hưởng đối với phương trình và hệ phương trình elliptic phi tuyến, không đều trong miền không bị chặn. Chương 3. Bài toán cộng hưởng đối với hệ phương trình (p,p)-Laplacian trong miền chặn

 • 01050000995_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Thu;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2012)

 • Đưa ra một số khái niệm cơ bản về mô hình cạnh tranh của hệ Kolmogorov tất định cũng như các tính chất quan trọng của quá trinh Markov hữu hạn trạng thái với thời gian liên tục. Mô tả quỹ đạo động học của các nghiệm dương đối với các loại hệ cạnh tranh chịu sự tác động của tiếng ồn điện báo.Ứng dụng vào mô hình hệ phương trình cạnh tranh cổ điển.

 • DT_00522.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Công Định; Nguyễn, Duy Tiến; Trịnh, Tuấn Anh; Tống, Thành Chung (2006)

 • Đề tài đưa ra những kết quả lý thuyết về dáng điệu tiệm cận của hệ sinh thái được mô tả bởi phương trình vi phân Lotka-Voltera trong môi trường ngẫu nhiên Chỉ ra sự cạnh tranh trong môi trường ngẫu nhiên phức tạp và quỹ đạo của hệ dao động giữa hai trạng thái cân bằng Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được thể hiện trên 5 bài báo và báo cáo khoa học Hệ thú mồi trong môi trường ngẫu nhiên có quỹ đạo dao động phức tạp, số lượng các loài có thể dao động giữa sự diệt vong cũng như sự bùng nổ và về thực tế thì có hệ nguy cơ bị tiêu diệt