Browsing by Author Nguyễn, Hiệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 58
 • DT_00731.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Nguyên, An Thịnh; Nguyễn, Thanh Sơn (2007)

 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt : cấu trúc địa chất - thạch học, hoạt động tân kiến tạo, cổ khí hậu, điều kiện khí hậu và chế độ thủy văn hiện tại, thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật, các hoạt động nhân sinh khu vực nghiên cứu. Phân tích cấu trúc địa mạo chung của toàn lưu vực và các thung lũng sông riêng biệt, xác định những nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt giữa chúng để tìm những lớp thông tin ưu trội cần đưa vào phân tích trong GIS. Nghiên cứu hiện trạng và dấu vết tai biến lũ lụt, xác định một số khu vực làm điểm trọng tâm để nghiên cứu chi tiết. Đánh giá vai trò của các nhân tố đối với tai biến lũ. Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất biện...

 • DT_00334.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Văn Bào; Nguyễn, Hiệu; Trần, Thanh Hà; Bùi, Thị Lê Hoàn (2004)

 • Phân tích đặc điểm địa mạo khu vực trong mối liên quan với cấu trúc địa chất, tân kiến tạo và các quá trình ngoại sinh. Làm cơ sở cho việc sử dụng hợp lý lãnh thổ, giảm thiểu tai biến thiên nhiên. Đồng thời tiến hành thu thập, xử lý, phân tích các tài liệu đã có về các nhân tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển địa hình. Phân tích cấu trúc địa chất, biên tập và xây dựng bản đồ địa chất, địa mạo tỷ lệ 1: 100.000, xây dựng các sơ đồ biến động lòng sông Hồng và sông Đáy trong Holocen

 • 01050001371.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Hòa;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2013)

 • Phân tích cơ sở khoa học của địa mạo trong quy hoạch sử dụng đất đai : Nội dung quan trọng nhất trong việc nghiên cứu địa mạo phục vụ quy hoạch sử dụng đất là việc xây dựng bản đồ phân vùng địa mạo. Nghiên cứu đặc điểm địa mạo và mối quan hệ các nhân tố tự nhiên – xã hội ảnh hưởng tới quá trình địa mạo trong khu vực huyện Ba Vì : các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình địa mạo đó là : Địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, thực vật. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quy hoạch sử dụng đất khu vực huyện Ba Vì: Trong những năm tới nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực và các địa phương ngày càng tăng. Công tác đo đạc bản đồ, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

 • DT_00531.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Văn Phái; Hoàng, Thị Vân; Nguyễn, Hiệu (2005)

 • Trình bày mối quan hệ giữa điạ hình và các quá trình địa mạo với các hoạt động kinh tế - xã hội. Phân tích địa hình như là một loại tài nguyên thiên nhiên; phân tích đánh giá địa hình phục vụ cho du lịch. Phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế - nhân văn và đặc điểm địa mạo vùng Phan Thiết để thấy vai trò của địa mạo trong đánh giá tiềm năng khai thác và phát triển du lịch ở Phan Thiết nói riêng và trong du lịch nói chung Xác lập cơ sở khoa học của việc nghiên cứu địa mạo trong việc sử dụng hợp lý lãnh thổ nói chung và trong du lịch nói riêng Giải thích đúng đắn bản chất của địa hình ở những quy mô khác nhau dưới góc độ các quy luật hoạt động của các quá trình địa mạo Ứng dụng địa mạ...

 • DT_00951.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Văn Phái; Hoàng, Thị Vân; Nguyễn, Hiệu (2009)

 • Phân tích các đặc trưng hình thái – nguồn gốc địa hình, cũng như động lực biến đổi hiện nay của đới bờ biển tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu địa mạo dựa trên 4 tiêu chí: khoa học; văn hóa, kinh tế - xã hội và phong cảnh; các tiêu chí địa hình; quá trình địa mạo phục vụ phát triển du lịch gồm: tính đa dạng, tính đặc thù, tính bao quát và khả năng đi lại đối với đới bờ biển tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở phân tích quy hoạch phát triển du lịch dải ven biển của UBND tỉnh Bình Thuận đến năm 2010, đề xuất một số giải pháp gồm: bổ sung thêm một số điểm du lịch đối với vách, sườn xâm thực và các thế hệ bồn thu nước ở xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết; bổ sung thêm các mục “Giáo dục bảo vệ môi trườn...

 • 00060000227.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Vũ, Kim Chi; Trần, Ngọc Anh; Hoàng, Thị Thu Hương (2013)

 • Tổng quan về vấn đề tai biến lũ lụt và biến đổi khí hậu toàn cầu. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt của thành phố Hà Nội. Nghiên cứu thực trạng và đánh giá tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Phân tích rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội trong xu thế biến đổi khí hậu và quy hoạch phát triển đô thị. Xây dựng bản đồ cảnh báo tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại của tai biến lũ lụt ở thành phố Hà Nội. Kết quả đạt được: Cơ sở khoa học và mô hình ứng dụng GIS trong đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt và những tai biến đi kèm. Kết quả phân tích cấu trúc địa mạo, đặc điểm trắc lượng hình thái của thành phố Hà Nội. Kế...

 • 00060000223.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quang Tuấn; Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, Thị Hải; Phạm, Quang Hoan (2013)

 • Tổng quan về cơ sở lý luận, quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ phát triển không gian đô thị. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường và tai biến thiên nhiên khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu đặc điểm phân hóa cảnh quan và đánh giá tổng hợp cảnh quan cho mục đích phát triển không gian đô thị khu vực nghiên cứu. Phân tích xác lập các không gian phù hợp và điều kiện hạn chế đối với công tác định hướng phát triển không gian đô thị khu vực nghiên cứu. Xây dựng bản đồ chuyên đề và bản đồ đánh giá tổng hợp phục vụ định hướng phát triển không gian khu vực nghiên cứu. Các kết quả đạt được: Kết quả đánh...

 • 01050001284.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2013)

 • Tổng quan và xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn, vai trò của việc chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai, phục vụ xây dựng CSDL. Phân tích các yếu tố đánh giá hiệu quả của công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Đánh giá hiện trạng các nguồn dữ liệu đất đai hiện nay. Đề xuất một số quy trình chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ việc xây dựng CSDL đất đai tại khu vực nghiên cứu

 • DT_00883.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Văn Bào; Chu, Văn Ngợi; Lê, Đức An; Lê, Đức Tố; Nguyễn, Minh Huấn; Nguyễn, Thanh Sơn; Vũ, Ngọc Quang; Trịnh, Lê Hà; Nguyễn, Văn Ty; Nguyễn, Viết Lương; Trần, Thanh Hà; Hoàng, Thị Vân; Nguyễn, Hiệu (2008)

 • Tổng quan về kinh tế sinh thái, phát triển kinh tế sinh thái - là cơ sở giúp con người tạo ra quy trình làm kinh tế trên cơ sở hiểu biết về sinh thái nhằm bảo đảm cân bằng cung của tự nhiên với cầu của con người một cách lâu bền nhất. Nghiên cứu xác định tiềm năng, thách thức về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường cho phát triển kinh tế sinh thái và du lịch đảo Cù Lao Chàm. Phân tích và đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội cho phát triển kinh tế đảo Cù Lao Chàm, xác định hiện trạng kinh tế của đảo còn nhiều khó khăn; hoạt động du lịch đã bước đầu phát triển, song còn nhiều bất cập. Trên cơ sở phân tích các nguồn lực về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh...

 • 05050003817.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Phương;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2020)

 • Qua nghiên cứu lý thuyết, luận văn đã chỉ ra được tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhằm chuẩn bị đội ngũ cho các trung tâm giáo dục thường xuyên phấn đấu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn đất nước đang phát triển và hội nhập. Luận văn phân tích được thực trạng đội ngũ và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí tại trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện của tỉnh Phú Thọ .

Browsing by Author Nguyễn, Hiệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 58
 • DT_00731.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Nguyên, An Thịnh; Nguyễn, Thanh Sơn (2007)

 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt : cấu trúc địa chất - thạch học, hoạt động tân kiến tạo, cổ khí hậu, điều kiện khí hậu và chế độ thủy văn hiện tại, thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật, các hoạt động nhân sinh khu vực nghiên cứu. Phân tích cấu trúc địa mạo chung của toàn lưu vực và các thung lũng sông riêng biệt, xác định những nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt giữa chúng để tìm những lớp thông tin ưu trội cần đưa vào phân tích trong GIS. Nghiên cứu hiện trạng và dấu vết tai biến lũ lụt, xác định một số khu vực làm điểm trọng tâm để nghiên cứu chi tiết. Đánh giá vai trò của các nhân tố đối với tai biến lũ. Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất biện...

 • DT_00334.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Văn Bào; Nguyễn, Hiệu; Trần, Thanh Hà; Bùi, Thị Lê Hoàn (2004)

 • Phân tích đặc điểm địa mạo khu vực trong mối liên quan với cấu trúc địa chất, tân kiến tạo và các quá trình ngoại sinh. Làm cơ sở cho việc sử dụng hợp lý lãnh thổ, giảm thiểu tai biến thiên nhiên. Đồng thời tiến hành thu thập, xử lý, phân tích các tài liệu đã có về các nhân tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển địa hình. Phân tích cấu trúc địa chất, biên tập và xây dựng bản đồ địa chất, địa mạo tỷ lệ 1: 100.000, xây dựng các sơ đồ biến động lòng sông Hồng và sông Đáy trong Holocen

 • 01050001371.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Hòa;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2013)

 • Phân tích cơ sở khoa học của địa mạo trong quy hoạch sử dụng đất đai : Nội dung quan trọng nhất trong việc nghiên cứu địa mạo phục vụ quy hoạch sử dụng đất là việc xây dựng bản đồ phân vùng địa mạo. Nghiên cứu đặc điểm địa mạo và mối quan hệ các nhân tố tự nhiên – xã hội ảnh hưởng tới quá trình địa mạo trong khu vực huyện Ba Vì : các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình địa mạo đó là : Địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, thực vật. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quy hoạch sử dụng đất khu vực huyện Ba Vì: Trong những năm tới nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực và các địa phương ngày càng tăng. Công tác đo đạc bản đồ, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

 • DT_00531.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Văn Phái; Hoàng, Thị Vân; Nguyễn, Hiệu (2005)

 • Trình bày mối quan hệ giữa điạ hình và các quá trình địa mạo với các hoạt động kinh tế - xã hội. Phân tích địa hình như là một loại tài nguyên thiên nhiên; phân tích đánh giá địa hình phục vụ cho du lịch. Phân tích đặc điểm tự nhiên, kinh tế - nhân văn và đặc điểm địa mạo vùng Phan Thiết để thấy vai trò của địa mạo trong đánh giá tiềm năng khai thác và phát triển du lịch ở Phan Thiết nói riêng và trong du lịch nói chung Xác lập cơ sở khoa học của việc nghiên cứu địa mạo trong việc sử dụng hợp lý lãnh thổ nói chung và trong du lịch nói riêng Giải thích đúng đắn bản chất của địa hình ở những quy mô khác nhau dưới góc độ các quy luật hoạt động của các quá trình địa mạo Ứng dụng địa mạ...

 • DT_00951.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Văn Phái; Hoàng, Thị Vân; Nguyễn, Hiệu (2009)

 • Phân tích các đặc trưng hình thái – nguồn gốc địa hình, cũng như động lực biến đổi hiện nay của đới bờ biển tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu địa mạo dựa trên 4 tiêu chí: khoa học; văn hóa, kinh tế - xã hội và phong cảnh; các tiêu chí địa hình; quá trình địa mạo phục vụ phát triển du lịch gồm: tính đa dạng, tính đặc thù, tính bao quát và khả năng đi lại đối với đới bờ biển tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở phân tích quy hoạch phát triển du lịch dải ven biển của UBND tỉnh Bình Thuận đến năm 2010, đề xuất một số giải pháp gồm: bổ sung thêm một số điểm du lịch đối với vách, sườn xâm thực và các thế hệ bồn thu nước ở xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết; bổ sung thêm các mục “Giáo dục bảo vệ môi trườn...

 • 00060000227.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Vũ, Kim Chi; Trần, Ngọc Anh; Hoàng, Thị Thu Hương (2013)

 • Tổng quan về vấn đề tai biến lũ lụt và biến đổi khí hậu toàn cầu. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt của thành phố Hà Nội. Nghiên cứu thực trạng và đánh giá tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Phân tích rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội trong xu thế biến đổi khí hậu và quy hoạch phát triển đô thị. Xây dựng bản đồ cảnh báo tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại của tai biến lũ lụt ở thành phố Hà Nội. Kết quả đạt được: Cơ sở khoa học và mô hình ứng dụng GIS trong đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt và những tai biến đi kèm. Kết quả phân tích cấu trúc địa mạo, đặc điểm trắc lượng hình thái của thành phố Hà Nội. Kế...

 • 00060000223.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quang Tuấn; Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, Thị Hải; Phạm, Quang Hoan (2013)

 • Tổng quan về cơ sở lý luận, quan điểm tiếp cận trong nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ phát triển không gian đô thị. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường và tai biến thiên nhiên khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu đặc điểm phân hóa cảnh quan và đánh giá tổng hợp cảnh quan cho mục đích phát triển không gian đô thị khu vực nghiên cứu. Phân tích xác lập các không gian phù hợp và điều kiện hạn chế đối với công tác định hướng phát triển không gian đô thị khu vực nghiên cứu. Xây dựng bản đồ chuyên đề và bản đồ đánh giá tổng hợp phục vụ định hướng phát triển không gian khu vực nghiên cứu. Các kết quả đạt được: Kết quả đánh...

 • 01050001284.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2013)

 • Tổng quan và xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn, vai trò của việc chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai, phục vụ xây dựng CSDL. Phân tích các yếu tố đánh giá hiệu quả của công tác chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Đánh giá hiện trạng các nguồn dữ liệu đất đai hiện nay. Đề xuất một số quy trình chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ việc xây dựng CSDL đất đai tại khu vực nghiên cứu

 • DT_00883.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Văn Bào; Chu, Văn Ngợi; Lê, Đức An; Lê, Đức Tố; Nguyễn, Minh Huấn; Nguyễn, Thanh Sơn; Vũ, Ngọc Quang; Trịnh, Lê Hà; Nguyễn, Văn Ty; Nguyễn, Viết Lương; Trần, Thanh Hà; Hoàng, Thị Vân; Nguyễn, Hiệu (2008)

 • Tổng quan về kinh tế sinh thái, phát triển kinh tế sinh thái - là cơ sở giúp con người tạo ra quy trình làm kinh tế trên cơ sở hiểu biết về sinh thái nhằm bảo đảm cân bằng cung của tự nhiên với cầu của con người một cách lâu bền nhất. Nghiên cứu xác định tiềm năng, thách thức về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường cho phát triển kinh tế sinh thái và du lịch đảo Cù Lao Chàm. Phân tích và đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội cho phát triển kinh tế đảo Cù Lao Chàm, xác định hiện trạng kinh tế của đảo còn nhiều khó khăn; hoạt động du lịch đã bước đầu phát triển, song còn nhiều bất cập. Trên cơ sở phân tích các nguồn lực về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh...

 • 05050003817.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Phương;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2020)

 • Qua nghiên cứu lý thuyết, luận văn đã chỉ ra được tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhằm chuẩn bị đội ngũ cho các trung tâm giáo dục thường xuyên phấn đấu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn đất nước đang phát triển và hội nhập. Luận văn phân tích được thực trạng đội ngũ và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí tại trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện của tỉnh Phú Thọ .