Browsing by Author Nguyễn, Hiệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 25 of 58
 • KY_05569.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Limbert, Howard; Limbert, Debora; Nguyễn, Quang Mỹ; Vũ, Văn Phái; Nguyễn, Hiệu; Đặng, Văn Bào (2013)

 • Bên cạnh những kết quả nghiên cứu về hệ thống hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng, trong bài báo này còn có những phân tích, đánh giá, so sánh về sự biến đổi của các hang động do tác động của các hoạt động du lịch, những vấn đề liên quan đến sự biến đổi môi trường trong hang động và đề xuất các giải pháp cho công tác quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên quý giá này.

 • e33.3.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Quốc Yên; Nguyễn, Hiệu (2017)

 • Công nghệ viễn thám có vai trò quan trọng trong việc khảo sát, cập nhật thông tin thực địa để thành lập bản đồ sinh cảnh và bản đồ độ sâu địa hình đáy biển khu vực nước nông. Tuy nhiên, khu vực nước nông thường xuất hiện lóe mặt trời do sóng gây ra. Lóe mặt trời trên mặt nước làm thay đổi giá trị phổ phản xạ môi trường bên trong thân nước, từ đó làm sai lệch nghiêm trọng thuộc tính khối nước và sinh vật đáy biển. Nghiên cứu này nhằm mục đích loại bỏ lóe mặt trời từ ảnh vệ tinh đa phổ Sentinel-2A bằng hai phương pháp thông dụng Lyzenga và Hedley cho khu vực nước nông ven các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Kết quả thử nghiệm được đ ánh giá bằng so sánh trắc diện phổ sau h...

 • e33.3.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Quốc Yên; Nguyễn, Hiệu (2017)

 • Công nghệ viễn thám có vai trò quan trọng trong việc khảo sát, cập nhật thông tin thực địa để thành lập bản đồ sinh cảnh và bản đồ độ sâu địa hình đáy biển khu vực nước nông. Tuy nhiên, khu vực nước nông thường xuất hiện lóe mặt trời do sóng gây ra. Lóe mặt trời trên mặt nước làm thay đổi giá trị phổ phản xạ môi trường bên trong thân nước, từ đó làm sai lệch nghiêm trọng thuộc tính khối nước và sinh vật đáy biển. Nghiên cứu này nhằm mục đích loại bỏ lóe mặt trời từ ảnh vệ tinh đa phổ Sentinel-2A bằng hai phương pháp thông dụng Lyzenga và Hedley cho khu vực nước nông ven các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Kết quả thử nghiệm được đ ánh giá bằng so sánh trắc diện phổ sau h...

 • 00060000174.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Kim Thoa; Phan, Thị Thanh Hải; Đặng, Văn Bào; Nguyễn, Thị Thu Hường; Nguyễn, Thị Huế; Hoàng, Xuân Thái; Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, An Thịnh; Lê, Thị Hải Uyên; Đặng, Kinh Bắc (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về công tác nâng cao năng lực quản lý chất lượng môi trường ở khu vực Ba Vì. Nêu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng môi trường ở khu vực Ba Vì. Đánh giá các hoạt động kinh tế xã hội ảnh hưởng đến môi trường, hiện trạng môi trường và công tác quản lý môi trường. Định hướng và một số giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực Ba Vì. Đưa mô hình thực nghiệm nâng cao chất lượng môi trường tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học cho công tác giáo dục bảo vệ môi trường.

 • 01050001336.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2013)

 • Tính được nhiệt độ bề mặt và chỉ số khô hạn khu vực Tây Nguyên bằng tư liệu ảnh MODIS phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường và cảnh báo hạn hán. Để đạt được mục tiêu, đề tại thực hiện các nhiệm vụ và nội dung sau: Tổng quan nghiên cứu tính toán nhiệt độ bề mặt đất, và chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật từ dữ liệu ảnh MODIS; Phân tích và đánh giá các nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến nhiệt độ bề mặt và chỉ số khô hạn khu vực Tây Nguyên; Tính toán và lập bản đồ chỉ số nhiệt độ bề mặt đất, chỉ số khô hạn khu vực Tây Nguyên; Đánh giá nguy cơ hạn hán cho khu vực Tây Nguyên

 • 00060000002.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Cao Huần; Trần, Anh Tuấn; Phạm, Quang Anh; Đặng, Văn Bào; Vũ, Văn Phái; Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, An Thịnh; Nguyễn, Đức Tuệ; Trương, Đình Trọng; Dư, Vũ Việt Quân; Nguyễn, Thị Linh Giang; Trần, Văn Trường; Chitanousone, Sodthaphone; Noudsavanh, Sattagoun (2009)

 • Xây dựng bản đồ phân vùng cảnh quan lãnh thổ Việt – Lào tỷ lệ 1/3.000.000 với sự hỗ trợ của phân tích ảnh vệ tinh và GIS với các căn cứ khoa học và thực tiễn phục vụ trong phát triển kinh tế, sử dụng và bảo vệ tài nguyên theo vùng lãnh thổ của hai nước trong quá trình hội nhập khu vực. Từ mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài đạt được một số kết quả sau: Xây dựng cơ sở lý luận khoa học về phân vùng cảnh quan cho lãnh thổ Việt – Lào (Nguyên tắc, phương pháp, hệ thống phân vị phân vùng cảnh quan đất liền và biển đảo ven bờ); Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên lãnh thổ Việt – Lào; Phân vùng cảnh quan lãnh thổ Việt – Lào tỉ lệ 1/3.000.000 (phần đất liền và biển – đảo...

 • 01050002804.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Phương Linh;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2015)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về phân vùng sinh thái và phân vùng sinh thái phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS). Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến NTTS tại Bến Tre. Phân tích,đánh giá kết quả phân vùng sinh thái, phân cấp thích nghi sinh thái đối với đối tượng nuôi được chọn tại vùng nghiên cứu mẫu làm cơ sở cho công tác quy hoạch.

 • 01050002804.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Phương Linh;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2015)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về phân vùng sinh thái và phân vùng sinh thái phục vụ nuôi trồng thủy sản. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến NTTS tại Bến Tre. Phân tích,đánh giá kết quả phân vùng sinh thái, phân cấp thích nghi sinh thái đối với đối tượng nuôi được chọn tại vùng nghiên cứu mẫu làm cơ sở cho công tác quy hoạch.

 • DT_01003.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, Thị Thanh Hải; Vũ, Văn Phái (2010)

 • Phân tích và làm rõ được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến đổi địa hình bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Xác định được hiện trạng và nguyên nhân biến động địa hình bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế trong các thời kỳ từ 1965 - 1989, 1989 - 1992, 1999 - 2001, 2001 - 2006 và 2006 đến nay. Bước đầu dự báo được xu thế phát triển và biến đổi địa hình, cũng như các tai biến thiên nhiên có thể phát sinh ở đới bờ biển Huế dưới ảnh hưởng của sự thay đổi mực nước đại dương. Xây dựng bản đồ biến đổi đường bờ các thời kỳ và bản đồ nguy cơ tai biến do biến đổi địa hình ở đới bờ dưới tác động của mực nước biển dâng

 • 00060000225.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Hoà Phương; Nguyễn, Thị Thu Cúc; Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, Thùy Dương; Bùi, Văn Đông (2013)

 • Nghiến cứu, đánh giá tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội. Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan địa chất - địa mạo khu vực Ba Vì, vùng karst Hương Sơn, vùng Sóc Sơn và dải ven sông Hồng (đoạn qua Hà Nội), hệ thống các hồ đầm ở Hà Nội phục vụ cho quy hoạch phát triển du lịch theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các giá trị lịch sử, văn hóa, dân tộc của vùng Hà Nội với điều kiện tự nhiên và hướng khai thác chúng phục vụ du lịch. Tổng hợp kết quả nghiên cứu, đối chiếu với các tiêu chí địa di sản của UNESCO để đánh giá di sản, đề xuất các giải pháp hợp ...

 • DT_00899.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, Thị Thanh Hải; Đặng, Nguyên Vũ (2008)

 • Phân tích và làm rõ vai trò của các nhân tố ảnh hưởng tới nguy cơ phát sinh tai biến trượt lở, lũ bùn đá trên các khu vực khai thác than. Xác định được sự biến đổi của địa hình theo chiều thẳng đứng của các khu vực khai thác than trên cơ sở tính toán từ hai mô hình số độ cao địa hình năm 1965 và 2004. Trên cơ sở các nguồn tài liệu về bản đồ địa hình, ảnh viễn thám xác định được sự biến đổi không gian của các vùng khai thác than và thời gian tồn tại của các bãi đổ thải qua các thời kỳ: trước năm 1973, từ 1973 – 1991, từ 1991 – 2002 và từ 2002 – 2007. Xây dựng được quy trình đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở, lũ bùn đá trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám – GIS với các nghiên cứu đị...

 • 01050000953_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Trung Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2012)

 • Thu thập và tổng hợp tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan đến khu vực thành phố Hà Nội. Tổng quan các nghiên cứu về tai biến lũ lụt. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt của thành phố Hà Nội.

 • DT_00731.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Nguyên, An Thịnh; Nguyễn, Thanh Sơn (2007)

 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt : cấu trúc địa chất - thạch học, hoạt động tân kiến tạo, cổ khí hậu, điều kiện khí hậu và chế độ thủy văn hiện tại, thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật, các hoạt động nhân sinh khu vực nghiên cứu. Phân tích cấu trúc địa mạo chung của toàn lưu vực và các thung lũng sông riêng biệt, xác định những nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt giữa chúng để tìm những lớp thông tin ưu trội cần đưa vào phân tích trong GIS. Nghiên cứu hiện trạng và dấu vết tai biến lũ lụt, xác định một số khu vực làm điểm trọng tâm để nghiên cứu chi tiết. Đánh giá vai trò của các nhân tố đối với tai biến lũ. Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất biện...

 • DT_00334.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Văn Bào; Nguyễn, Hiệu; Trần, Thanh Hà; Bùi, Thị Lê Hoàn (2004)

 • Phân tích đặc điểm địa mạo khu vực trong mối liên quan với cấu trúc địa chất, tân kiến tạo và các quá trình ngoại sinh. Làm cơ sở cho việc sử dụng hợp lý lãnh thổ, giảm thiểu tai biến thiên nhiên. Đồng thời tiến hành thu thập, xử lý, phân tích các tài liệu đã có về các nhân tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển địa hình. Phân tích cấu trúc địa chất, biên tập và xây dựng bản đồ địa chất, địa mạo tỷ lệ 1: 100.000, xây dựng các sơ đồ biến động lòng sông Hồng và sông Đáy trong Holocen

Browsing by Author Nguyễn, Hiệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 25 of 58
 • KY_05569.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Limbert, Howard; Limbert, Debora; Nguyễn, Quang Mỹ; Vũ, Văn Phái; Nguyễn, Hiệu; Đặng, Văn Bào (2013)

 • Bên cạnh những kết quả nghiên cứu về hệ thống hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng, trong bài báo này còn có những phân tích, đánh giá, so sánh về sự biến đổi của các hang động do tác động của các hoạt động du lịch, những vấn đề liên quan đến sự biến đổi môi trường trong hang động và đề xuất các giải pháp cho công tác quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên quý giá này.

 • e33.3.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Quốc Yên; Nguyễn, Hiệu (2017)

 • Công nghệ viễn thám có vai trò quan trọng trong việc khảo sát, cập nhật thông tin thực địa để thành lập bản đồ sinh cảnh và bản đồ độ sâu địa hình đáy biển khu vực nước nông. Tuy nhiên, khu vực nước nông thường xuất hiện lóe mặt trời do sóng gây ra. Lóe mặt trời trên mặt nước làm thay đổi giá trị phổ phản xạ môi trường bên trong thân nước, từ đó làm sai lệch nghiêm trọng thuộc tính khối nước và sinh vật đáy biển. Nghiên cứu này nhằm mục đích loại bỏ lóe mặt trời từ ảnh vệ tinh đa phổ Sentinel-2A bằng hai phương pháp thông dụng Lyzenga và Hedley cho khu vực nước nông ven các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Kết quả thử nghiệm được đ ánh giá bằng so sánh trắc diện phổ sau h...

 • e33.3.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Quốc Yên; Nguyễn, Hiệu (2017)

 • Công nghệ viễn thám có vai trò quan trọng trong việc khảo sát, cập nhật thông tin thực địa để thành lập bản đồ sinh cảnh và bản đồ độ sâu địa hình đáy biển khu vực nước nông. Tuy nhiên, khu vực nước nông thường xuất hiện lóe mặt trời do sóng gây ra. Lóe mặt trời trên mặt nước làm thay đổi giá trị phổ phản xạ môi trường bên trong thân nước, từ đó làm sai lệch nghiêm trọng thuộc tính khối nước và sinh vật đáy biển. Nghiên cứu này nhằm mục đích loại bỏ lóe mặt trời từ ảnh vệ tinh đa phổ Sentinel-2A bằng hai phương pháp thông dụng Lyzenga và Hedley cho khu vực nước nông ven các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Kết quả thử nghiệm được đ ánh giá bằng so sánh trắc diện phổ sau h...

 • 00060000174.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Kim Thoa; Phan, Thị Thanh Hải; Đặng, Văn Bào; Nguyễn, Thị Thu Hường; Nguyễn, Thị Huế; Hoàng, Xuân Thái; Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, An Thịnh; Lê, Thị Hải Uyên; Đặng, Kinh Bắc (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về công tác nâng cao năng lực quản lý chất lượng môi trường ở khu vực Ba Vì. Nêu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng môi trường ở khu vực Ba Vì. Đánh giá các hoạt động kinh tế xã hội ảnh hưởng đến môi trường, hiện trạng môi trường và công tác quản lý môi trường. Định hướng và một số giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực Ba Vì. Đưa mô hình thực nghiệm nâng cao chất lượng môi trường tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học cho công tác giáo dục bảo vệ môi trường.

 • 01050001336.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2013)

 • Tính được nhiệt độ bề mặt và chỉ số khô hạn khu vực Tây Nguyên bằng tư liệu ảnh MODIS phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường và cảnh báo hạn hán. Để đạt được mục tiêu, đề tại thực hiện các nhiệm vụ và nội dung sau: Tổng quan nghiên cứu tính toán nhiệt độ bề mặt đất, và chỉ số khô hạn nhiệt độ - thực vật từ dữ liệu ảnh MODIS; Phân tích và đánh giá các nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng đến nhiệt độ bề mặt và chỉ số khô hạn khu vực Tây Nguyên; Tính toán và lập bản đồ chỉ số nhiệt độ bề mặt đất, chỉ số khô hạn khu vực Tây Nguyên; Đánh giá nguy cơ hạn hán cho khu vực Tây Nguyên

 • 00060000002.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Cao Huần; Trần, Anh Tuấn; Phạm, Quang Anh; Đặng, Văn Bào; Vũ, Văn Phái; Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, An Thịnh; Nguyễn, Đức Tuệ; Trương, Đình Trọng; Dư, Vũ Việt Quân; Nguyễn, Thị Linh Giang; Trần, Văn Trường; Chitanousone, Sodthaphone; Noudsavanh, Sattagoun (2009)

 • Xây dựng bản đồ phân vùng cảnh quan lãnh thổ Việt – Lào tỷ lệ 1/3.000.000 với sự hỗ trợ của phân tích ảnh vệ tinh và GIS với các căn cứ khoa học và thực tiễn phục vụ trong phát triển kinh tế, sử dụng và bảo vệ tài nguyên theo vùng lãnh thổ của hai nước trong quá trình hội nhập khu vực. Từ mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài đạt được một số kết quả sau: Xây dựng cơ sở lý luận khoa học về phân vùng cảnh quan cho lãnh thổ Việt – Lào (Nguyên tắc, phương pháp, hệ thống phân vị phân vùng cảnh quan đất liền và biển đảo ven bờ); Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên lãnh thổ Việt – Lào; Phân vùng cảnh quan lãnh thổ Việt – Lào tỉ lệ 1/3.000.000 (phần đất liền và biển – đảo...

 • 01050002804.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Phương Linh;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2015)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về phân vùng sinh thái và phân vùng sinh thái phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS). Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến NTTS tại Bến Tre. Phân tích,đánh giá kết quả phân vùng sinh thái, phân cấp thích nghi sinh thái đối với đối tượng nuôi được chọn tại vùng nghiên cứu mẫu làm cơ sở cho công tác quy hoạch.

 • 01050002804.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Phương Linh;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2015)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về phân vùng sinh thái và phân vùng sinh thái phục vụ nuôi trồng thủy sản. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến NTTS tại Bến Tre. Phân tích,đánh giá kết quả phân vùng sinh thái, phân cấp thích nghi sinh thái đối với đối tượng nuôi được chọn tại vùng nghiên cứu mẫu làm cơ sở cho công tác quy hoạch.

 • DT_01003.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, Thị Thanh Hải; Vũ, Văn Phái (2010)

 • Phân tích và làm rõ được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến đổi địa hình bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Xác định được hiện trạng và nguyên nhân biến động địa hình bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế trong các thời kỳ từ 1965 - 1989, 1989 - 1992, 1999 - 2001, 2001 - 2006 và 2006 đến nay. Bước đầu dự báo được xu thế phát triển và biến đổi địa hình, cũng như các tai biến thiên nhiên có thể phát sinh ở đới bờ biển Huế dưới ảnh hưởng của sự thay đổi mực nước đại dương. Xây dựng bản đồ biến đổi đường bờ các thời kỳ và bản đồ nguy cơ tai biến do biến đổi địa hình ở đới bờ dưới tác động của mực nước biển dâng

 • 00060000225.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Hoà Phương; Nguyễn, Thị Thu Cúc; Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, Thùy Dương; Bùi, Văn Đông (2013)

 • Nghiến cứu, đánh giá tổng quan về cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội. Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan địa chất - địa mạo khu vực Ba Vì, vùng karst Hương Sơn, vùng Sóc Sơn và dải ven sông Hồng (đoạn qua Hà Nội), hệ thống các hồ đầm ở Hà Nội phục vụ cho quy hoạch phát triển du lịch theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các giá trị lịch sử, văn hóa, dân tộc của vùng Hà Nội với điều kiện tự nhiên và hướng khai thác chúng phục vụ du lịch. Tổng hợp kết quả nghiên cứu, đối chiếu với các tiêu chí địa di sản của UNESCO để đánh giá di sản, đề xuất các giải pháp hợp ...

 • DT_00899.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Nguyễn, Thị Thanh Hải; Đặng, Nguyên Vũ (2008)

 • Phân tích và làm rõ vai trò của các nhân tố ảnh hưởng tới nguy cơ phát sinh tai biến trượt lở, lũ bùn đá trên các khu vực khai thác than. Xác định được sự biến đổi của địa hình theo chiều thẳng đứng của các khu vực khai thác than trên cơ sở tính toán từ hai mô hình số độ cao địa hình năm 1965 và 2004. Trên cơ sở các nguồn tài liệu về bản đồ địa hình, ảnh viễn thám xác định được sự biến đổi không gian của các vùng khai thác than và thời gian tồn tại của các bãi đổ thải qua các thời kỳ: trước năm 1973, từ 1973 – 1991, từ 1991 – 2002 và từ 2002 – 2007. Xây dựng được quy trình đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở, lũ bùn đá trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám – GIS với các nghiên cứu đị...

 • 01050000953_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Trung Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2012)

 • Thu thập và tổng hợp tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan đến khu vực thành phố Hà Nội. Tổng quan các nghiên cứu về tai biến lũ lụt. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt của thành phố Hà Nội.

 • DT_00731.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hiệu; Nguyên, An Thịnh; Nguyễn, Thanh Sơn (2007)

 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt : cấu trúc địa chất - thạch học, hoạt động tân kiến tạo, cổ khí hậu, điều kiện khí hậu và chế độ thủy văn hiện tại, thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật, các hoạt động nhân sinh khu vực nghiên cứu. Phân tích cấu trúc địa mạo chung của toàn lưu vực và các thung lũng sông riêng biệt, xác định những nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt giữa chúng để tìm những lớp thông tin ưu trội cần đưa vào phân tích trong GIS. Nghiên cứu hiện trạng và dấu vết tai biến lũ lụt, xác định một số khu vực làm điểm trọng tâm để nghiên cứu chi tiết. Đánh giá vai trò của các nhân tố đối với tai biến lũ. Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất biện...

 • DT_00334.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Văn Bào; Nguyễn, Hiệu; Trần, Thanh Hà; Bùi, Thị Lê Hoàn (2004)

 • Phân tích đặc điểm địa mạo khu vực trong mối liên quan với cấu trúc địa chất, tân kiến tạo và các quá trình ngoại sinh. Làm cơ sở cho việc sử dụng hợp lý lãnh thổ, giảm thiểu tai biến thiên nhiên. Đồng thời tiến hành thu thập, xử lý, phân tích các tài liệu đã có về các nhân tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển địa hình. Phân tích cấu trúc địa chất, biên tập và xây dựng bản đồ địa chất, địa mạo tỷ lệ 1: 100.000, xây dựng các sơ đồ biến động lòng sông Hồng và sông Đáy trong Holocen