Browsing by Author Nguyễn, Hiệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 50 to 58 of 58
  • 01050003335.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2016)

  • -Tổng quan về nghiên cứu lũ quét.-Điều tra, khảo sát thực địa, bổ sung tài liệu mới liên quan đến đề tài hiện có trong khu vực nghiên cứu (hiện trạng lũ quét, sạt lở đất, địa hình địa mạo, khí tượng thủy văn, lớp phủ thực vật...); vẽ các bản đồ.-Nghiên cứu cơ chế hình thành và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành lũ quét trên khu vực nghiên cứu. -Đánh giá và xác định chỉ số nguy cơ phát sinh tai biến lũ quét trên địa bàn.-Phân vùng nguy cơ lũ quét trên địa bàn nghiên cứu; -Đề xuất một số giải pháp khả thi giúp đề phòng, hạn chế tác hại của lũ quét.

Browsing by Author Nguyễn, Hiệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 50 to 58 of 58
  • 01050003335.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hiệu (2016)

  • -Tổng quan về nghiên cứu lũ quét.-Điều tra, khảo sát thực địa, bổ sung tài liệu mới liên quan đến đề tài hiện có trong khu vực nghiên cứu (hiện trạng lũ quét, sạt lở đất, địa hình địa mạo, khí tượng thủy văn, lớp phủ thực vật...); vẽ các bản đồ.-Nghiên cứu cơ chế hình thành và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành lũ quét trên khu vực nghiên cứu. -Đánh giá và xác định chỉ số nguy cơ phát sinh tai biến lũ quét trên địa bàn.-Phân vùng nguy cơ lũ quét trên địa bàn nghiên cứu; -Đề xuất một số giải pháp khả thi giúp đề phòng, hạn chế tác hại của lũ quét.