Browsing by Author Nguyễn, Huy Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 26
 • 02050004848.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Oanh;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2016)

 • Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ 3 nội dung chính: Các yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến hợp tác lao động giữa Việt Nam và Malaysia; Thực trạng hợp tác lao động giữa hai nước, những kết quả, thành tựu đạt được cũng như những điểm hạn chế còn tồn tại; Khuyến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác lao động giữa hai nước. Kết quả nghiên cứu này đã làm rõ bức tranh toàn cảnh của hoạt động hợp tác quốc tế về lao động giữa Việt Nam và Malaysia.

 • KichThicNgonCaiTreMaiNaoBo_YoshiyaHasegawa_2018.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hasegawa, Yoshiya (2018)

 • Có thể nói, sự tiến hóa của ngón tay cũng là sự tiến hóa của não bộ. Trong đó, ngón cái là ngón tay quan trọng nhất khi bàn tay thực hiện những mệnh lệnh từ não. Khi già đi, những điều chúng ta từng thích làm sẽ nguội lạnh dần. Chúng ta không muốn làm gì, ít ra ngoài hơn. Từ đó trí nhớ cũng dần giảm sút. Ngón cái tượng trưng cho những ham muốn, khao khát trong lòng. Nếu nó hoạt động sẽ buộc não bộ phải hoạt động.Sau khi thăm khám cho hơn 1000 bệnh nhân bị bênh suy giảm trí nhớ hằng tháng, tác giả - bác sĩ Yoshiya Hasegawa đã rút ra một kết luận: Chúng ta có thể trẻ hóa não bộ bằng cách kích thích ngón tay cái.

 • 01050000622_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Hà, Tiến Ngoạn; Hoàng, Quốc Toàn (2012)

 • Khảo sát lớp nghiệm N-Soliton không tán xạ của hai phương trình phi tuyến tinh trên nửa trục không gian: phương trình Korteweg-de Vries; Phương trình Schrӧdinger phi tuyến. Nghiêm cứu nghiệm Wronskian của phương trình hỗn hợp MKDV-SG trên ca trục không gian: Dạng song tuyến tính của phương trình hỗn hợp và nghiệm Wronskian; các lớp nghiệm tường minh của phương trình mKdV-sG. Đưa ra kết luận và kiến nghị.

 • 01050001719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng; Nguyễn, Thị Hồng Vân (2014)

 • Hiện nay, keratinase được thu từ nhiều nguồn khác nhau như nấm, xạ khuẩn, vi khuẩn. Trong đó, nhóm vi khuẩn có khả năng sinh keratinase cao, hoạt tính keratinase đã được ghi nhận rộng rãi đối với các chủng từ chi Bacillus và Streptomyces. Tuy nhiên, khả năng sinh tổng hợp keratinase từ các chủng hoang dại còn hạn chế, hoạt tính của enzyme thấp và thường lẫn tạp chất. Do đó để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của keratinase thì trọng tâm là nâng cao trình độ sản xuất keratinase tái tổ hợp thông qua tách dònggenvà biểu hiện gen. Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu tách dòng và hiện gen keratinase từ vi khuẩn Gram dương, xạ khuẩn hay nấm men trong hệ biểu hiện E....

 • 00060000486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Xuân Huấn; Đinh, Nho Thái; Nguyễn, Huy Hoàng; Vũ, Đình Thống (2018)

 • Kiểm kê, đánh giá tính đa dạng và hệ thống phân loại của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam làm cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Mô tả chi tiết các đặc điểm nhận dạng của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam. Xây dựng bộ mẫu đại diện và bộ dẫn liệu cơ bản về siêu âm của các loài Dơi lá mũi, làm cơ sở cho việc định loại. Xác lập bản đồ phân bố của mỗi loài Dơi lá mũi ở Việt Nam.

 • 01050004303.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Lê, Thị Kim Dung;  Advisor: Nông, Văn Hải; Nguyễn, Huy Hoàng (2018)

 • Giải trình tự nucleotide toàn bộ 11 exon của gen AhR và 06 exon của gen AIP ở các nạn nhân phơi nhiễm dioxin. Phân tích, đánh giá đa hình các gen AhR, AIP và mối liên quan giữa các đa hình gen với dioxin. Phân tích ảnh hưởng của đa hình gen AhR và AIP tới cấu trúc và chức năng protein. Giải trình tự toàn bộ hệ gen biểu hiện (WES) trên 01 đối tượng có nồng độ dioxin trong máu cao. Phân tích, so sánh đa hình gen AhR và AIP từ kết quả WES với kết quả giải trình tự gen theo phương pháp Sanger. Phân tích đa hình một số gen liên quan đến cơ chế tác động của dioxin.

 • 02050004924.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Cường (2017)

 • Đi sâu lý giải lý do, ý đồ của Trung Quốc trong đề xướng, thúc đẩy xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới Trung - Mỹ, ý đồ của Mỹ trong nhất trí với đề xuất này của phía Trung Quốc. Từ đó, xác định đúng vị trí, vai trò thực tế của Việt Nam trong tương tác Trung - Mỹ nói riêng và trong trật tự khu vực và quốc tế nói chung; đưa ra những kiến nghị chính sách đối với Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ

 • Tác động của viện trợ Nhật Bản cho phát triển cơ sở hạ tầng .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2012)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của hai dự án phát triển cơ sở hạ tầng cấp cộng đồng do Nhật Bản viện trợ tại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khuôn khổ viện trợ phát triển cho Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (VLC). Bài viết sử dụng phương pháp sự khác biệt trong sự khác biệt (DD) dựa trên nguồn số liệu điều tra 35 hộ gia đình và 15 bản thuộc 5 xã. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, việc cải thiện cơ sở hạ tầng trường học và giao thông đã làm tăng phúc lợi cho các hộ gia đình sống tại các làng bản, từ đó có ý nghĩa trong việc hỗ trợ Chính phủ xem xét việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng như trường học và đường sá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện phúc lợi ng...

 • TC_02725.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2012)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của hai dựán phát triển cơsởhạtầng cấp cộng đồng do Nhật Bản viện trợtại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khuôn khổviện trợphát triển cho Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (VLC). Bài viết sửdụng phương pháp sự khác biệt trong sựkhác biệt (DD) dựa trên nguồn sốliệu điều tra 35 hộgia đình và 15 bản thuộc 5 xã. Kết quảnghiên cứu chỉra rằng, việc cải thiện cơsởhạtầng trường học và giao thông đã làm tăng phúc lợi cho các hộgia đình sống tại các làng bản, từ đó có ý nghĩa trong việc hỗtrợChính phủxem xét việc đầu tưvào cơsởhạtầng nhưtrường học và đường sá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tếvà cải thiện phúc lợi người dân

 • 00050004195_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Đặng, Đức Minh (2014)

 • Chương 1: Mở đầu –Đặt vấn đề và nêu ra định hướng nghiên cứu. Chương 2: Tổng quan phát triển hướng mô hình (MDD). Chương 3: Chuyển đổi mô hình trong phát triển hướng mô hình MDD. Chƣơng 4: Công cụ chuyển đổi mô hình sang văn bản Acceleo . Chương 5: Cài đặt và thực nghiệm với AcceleoM2T

 • V_L2_00737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Toàn;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2006)

 • Trình bày một cách hệ thống về tính nhân văn trong văn hóa-một tính chất cơ bản của mọi nền văn hóa và xem xét những biểu hiện của tính nhân văn trong văn hóa Việt Nam của quá trình lịch sử phát triển dân tộc; Nghiên cứu những thách thức đối với tính nhân văn trong giai đoạn đổi mới, để đưa ra một số nguyên tắc chung có tính định hướng trong việc phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển đất nước...

 • TC_02772.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2013)

 • Recently, at the 22 nd ASEAN Labor Ministers Meeting (ALMM) held in Cambodia in May 2012 with the theme “Enhancing social protection and skill development”, Prime Minister Hun Sen continued emphasizing the role of the integrated labor market among ASEAN member countries for building the ASEAN Community (AC) as well as the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. The accomplishment of AEC would be considered as an important content to promote building an ASEAN labor market freer, more efficient and improving the competitiveness of member countries, especially for the less developed countries such as CLMV. However, an Integrated ASEAN Labor Market (IALM) would also pose s...

 • LUẬN VĂN - NGUYỄN KIỀU TRANG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kiều Trang;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2018)

 • Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những khái niệm về kiểm tra đánh giá trong dạy học. Các chức năng của kiểm tra đánh giá đối với quá trình dạy học, các phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá được sử dụng ở Tiểu học. Luận văn cũng đã nêu lên những điểm mới của cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 30 so với cách đánh giá cũ. Đánh giá học sinh theo Thông tư 22 mang tính nhân văn, giảm áp lực về điểm số và đảm bảo tính tính toàn diện. Luận văn cũng chỉ ra các chức năng quản lí hoạt động đánh giá học sinh Tiểu học. Luận văn đã đi sâu vào khảo sát trung thực, phân tích, đánh giá đúng đủ, khoa học khách quan và nêu lên bức tranh toàn cảnh v...

 • 02050004387.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Huyền Châm, 1987;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2016)

 • Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế 60 31 02 06 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Đây là một đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và rất thiết thực. Luận văn sẽ góp phần quan trọng trong việc làm rõ hơn nhiều vấn đề quốc tế, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi sự hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới là một phần không thể thiếu trong quan hệ quốc tế. Đồng thời làm rõ hơn những chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với cộng đồng cư dân nước ngoài đang sinh sống ở Hàn Quốc trong đó có cộng đồng người Việt. Để từ đó đưa ra những đề xuất phù hợp với lợi ích của quốc gia của cả hai nước và cũng như l...

 • 02050005076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2017)

 • - Khẳng định đóng góp to lớn của Ngô Tất Tố cho Văn học Việt nam đầu thế kỷ XX với tư cách một nhà văn, nhà báo: Nghiên cứu Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố, chúng tôi góp phần làm sáng tỏ tư tưởng tiến bộ và quan niệm của ông về nghề báo và viết văn, qua đó khẳng định tài năng của ông trên lĩnh vực báo chí, đồng thời khẳng định lại vị trí của Văn tiểu phẩm trong toàn bộ sự nghiệp văn chương của ông. - Đánh giá Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố dưới góc nhìn loại hình: có thể khẳng định Văn tiểu phẩm là một loại hình văn chương sinh ra trong môi trường báo chí. Đây cũng là một trong những thể loại cho thấy sự kết hợp một cách sinh động những tính chất của văn học và báo chí trong quá trình ph...

Browsing by Author Nguyễn, Huy Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 26
 • 02050004848.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Oanh;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2016)

 • Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ 3 nội dung chính: Các yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến hợp tác lao động giữa Việt Nam và Malaysia; Thực trạng hợp tác lao động giữa hai nước, những kết quả, thành tựu đạt được cũng như những điểm hạn chế còn tồn tại; Khuyến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác lao động giữa hai nước. Kết quả nghiên cứu này đã làm rõ bức tranh toàn cảnh của hoạt động hợp tác quốc tế về lao động giữa Việt Nam và Malaysia.

 • KichThicNgonCaiTreMaiNaoBo_YoshiyaHasegawa_2018.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Hasegawa, Yoshiya (2018)

 • Có thể nói, sự tiến hóa của ngón tay cũng là sự tiến hóa của não bộ. Trong đó, ngón cái là ngón tay quan trọng nhất khi bàn tay thực hiện những mệnh lệnh từ não. Khi già đi, những điều chúng ta từng thích làm sẽ nguội lạnh dần. Chúng ta không muốn làm gì, ít ra ngoài hơn. Từ đó trí nhớ cũng dần giảm sút. Ngón cái tượng trưng cho những ham muốn, khao khát trong lòng. Nếu nó hoạt động sẽ buộc não bộ phải hoạt động.Sau khi thăm khám cho hơn 1000 bệnh nhân bị bênh suy giảm trí nhớ hằng tháng, tác giả - bác sĩ Yoshiya Hasegawa đã rút ra một kết luận: Chúng ta có thể trẻ hóa não bộ bằng cách kích thích ngón tay cái.

 • 01050000622_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Hà, Tiến Ngoạn; Hoàng, Quốc Toàn (2012)

 • Khảo sát lớp nghiệm N-Soliton không tán xạ của hai phương trình phi tuyến tinh trên nửa trục không gian: phương trình Korteweg-de Vries; Phương trình Schrӧdinger phi tuyến. Nghiêm cứu nghiệm Wronskian của phương trình hỗn hợp MKDV-SG trên ca trục không gian: Dạng song tuyến tính của phương trình hỗn hợp và nghiệm Wronskian; các lớp nghiệm tường minh của phương trình mKdV-sG. Đưa ra kết luận và kiến nghị.

 • 01050001719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng; Nguyễn, Thị Hồng Vân (2014)

 • Hiện nay, keratinase được thu từ nhiều nguồn khác nhau như nấm, xạ khuẩn, vi khuẩn. Trong đó, nhóm vi khuẩn có khả năng sinh keratinase cao, hoạt tính keratinase đã được ghi nhận rộng rãi đối với các chủng từ chi Bacillus và Streptomyces. Tuy nhiên, khả năng sinh tổng hợp keratinase từ các chủng hoang dại còn hạn chế, hoạt tính của enzyme thấp và thường lẫn tạp chất. Do đó để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của keratinase thì trọng tâm là nâng cao trình độ sản xuất keratinase tái tổ hợp thông qua tách dònggenvà biểu hiện gen. Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu tách dòng và hiện gen keratinase từ vi khuẩn Gram dương, xạ khuẩn hay nấm men trong hệ biểu hiện E....

 • 00060000486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Xuân Huấn; Đinh, Nho Thái; Nguyễn, Huy Hoàng; Vũ, Đình Thống (2018)

 • Kiểm kê, đánh giá tính đa dạng và hệ thống phân loại của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam làm cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Mô tả chi tiết các đặc điểm nhận dạng của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam. Xây dựng bộ mẫu đại diện và bộ dẫn liệu cơ bản về siêu âm của các loài Dơi lá mũi, làm cơ sở cho việc định loại. Xác lập bản đồ phân bố của mỗi loài Dơi lá mũi ở Việt Nam.

 • 01050004303.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Lê, Thị Kim Dung;  Advisor: Nông, Văn Hải; Nguyễn, Huy Hoàng (2018)

 • Giải trình tự nucleotide toàn bộ 11 exon của gen AhR và 06 exon của gen AIP ở các nạn nhân phơi nhiễm dioxin. Phân tích, đánh giá đa hình các gen AhR, AIP và mối liên quan giữa các đa hình gen với dioxin. Phân tích ảnh hưởng của đa hình gen AhR và AIP tới cấu trúc và chức năng protein. Giải trình tự toàn bộ hệ gen biểu hiện (WES) trên 01 đối tượng có nồng độ dioxin trong máu cao. Phân tích, so sánh đa hình gen AhR và AIP từ kết quả WES với kết quả giải trình tự gen theo phương pháp Sanger. Phân tích đa hình một số gen liên quan đến cơ chế tác động của dioxin.

 • 02050004924.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Cường (2017)

 • Đi sâu lý giải lý do, ý đồ của Trung Quốc trong đề xướng, thúc đẩy xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới Trung - Mỹ, ý đồ của Mỹ trong nhất trí với đề xuất này của phía Trung Quốc. Từ đó, xác định đúng vị trí, vai trò thực tế của Việt Nam trong tương tác Trung - Mỹ nói riêng và trong trật tự khu vực và quốc tế nói chung; đưa ra những kiến nghị chính sách đối với Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ

 • Tác động của viện trợ Nhật Bản cho phát triển cơ sở hạ tầng .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2012)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của hai dự án phát triển cơ sở hạ tầng cấp cộng đồng do Nhật Bản viện trợ tại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khuôn khổ viện trợ phát triển cho Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (VLC). Bài viết sử dụng phương pháp sự khác biệt trong sự khác biệt (DD) dựa trên nguồn số liệu điều tra 35 hộ gia đình và 15 bản thuộc 5 xã. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, việc cải thiện cơ sở hạ tầng trường học và giao thông đã làm tăng phúc lợi cho các hộ gia đình sống tại các làng bản, từ đó có ý nghĩa trong việc hỗ trợ Chính phủ xem xét việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng như trường học và đường sá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện phúc lợi ng...

 • TC_02725.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2012)

 • Nghiên cứu đánh giá tác động của hai dựán phát triển cơsởhạtầng cấp cộng đồng do Nhật Bản viện trợtại huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum trong khuôn khổviện trợphát triển cho Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia (VLC). Bài viết sửdụng phương pháp sự khác biệt trong sựkhác biệt (DD) dựa trên nguồn sốliệu điều tra 35 hộgia đình và 15 bản thuộc 5 xã. Kết quảnghiên cứu chỉra rằng, việc cải thiện cơsởhạtầng trường học và giao thông đã làm tăng phúc lợi cho các hộgia đình sống tại các làng bản, từ đó có ý nghĩa trong việc hỗtrợChính phủxem xét việc đầu tưvào cơsởhạtầng nhưtrường học và đường sá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tếvà cải thiện phúc lợi người dân

 • 00050004195_noidungpdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Đặng, Đức Minh (2014)

 • Chương 1: Mở đầu –Đặt vấn đề và nêu ra định hướng nghiên cứu. Chương 2: Tổng quan phát triển hướng mô hình (MDD). Chương 3: Chuyển đổi mô hình trong phát triển hướng mô hình MDD. Chƣơng 4: Công cụ chuyển đổi mô hình sang văn bản Acceleo . Chương 5: Cài đặt và thực nghiệm với AcceleoM2T

 • V_L2_00737.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Toàn;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2006)

 • Trình bày một cách hệ thống về tính nhân văn trong văn hóa-một tính chất cơ bản của mọi nền văn hóa và xem xét những biểu hiện của tính nhân văn trong văn hóa Việt Nam của quá trình lịch sử phát triển dân tộc; Nghiên cứu những thách thức đối với tính nhân văn trong giai đoạn đổi mới, để đưa ra một số nguyên tắc chung có tính định hướng trong việc phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển đất nước...

 • TC_02772.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2013)

 • Recently, at the 22 nd ASEAN Labor Ministers Meeting (ALMM) held in Cambodia in May 2012 with the theme “Enhancing social protection and skill development”, Prime Minister Hun Sen continued emphasizing the role of the integrated labor market among ASEAN member countries for building the ASEAN Community (AC) as well as the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015. The accomplishment of AEC would be considered as an important content to promote building an ASEAN labor market freer, more efficient and improving the competitiveness of member countries, especially for the less developed countries such as CLMV. However, an Integrated ASEAN Labor Market (IALM) would also pose s...

 • LUẬN VĂN - NGUYỄN KIỀU TRANG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kiều Trang;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2018)

 • Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những khái niệm về kiểm tra đánh giá trong dạy học. Các chức năng của kiểm tra đánh giá đối với quá trình dạy học, các phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá được sử dụng ở Tiểu học. Luận văn cũng đã nêu lên những điểm mới của cách đánh giá học sinh theo Thông tư 22 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 30 so với cách đánh giá cũ. Đánh giá học sinh theo Thông tư 22 mang tính nhân văn, giảm áp lực về điểm số và đảm bảo tính tính toàn diện. Luận văn cũng chỉ ra các chức năng quản lí hoạt động đánh giá học sinh Tiểu học. Luận văn đã đi sâu vào khảo sát trung thực, phân tích, đánh giá đúng đủ, khoa học khách quan và nêu lên bức tranh toàn cảnh v...

 • 02050004387.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Huyền Châm, 1987;  Advisor: Nguyễn, Huy Hoàng (2016)

 • Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế 60 31 02 06 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Đây là một đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và rất thiết thực. Luận văn sẽ góp phần quan trọng trong việc làm rõ hơn nhiều vấn đề quốc tế, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi sự hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới là một phần không thể thiếu trong quan hệ quốc tế. Đồng thời làm rõ hơn những chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với cộng đồng cư dân nước ngoài đang sinh sống ở Hàn Quốc trong đó có cộng đồng người Việt. Để từ đó đưa ra những đề xuất phù hợp với lợi ích của quốc gia của cả hai nước và cũng như l...

 • 02050005076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng (2017)

 • - Khẳng định đóng góp to lớn của Ngô Tất Tố cho Văn học Việt nam đầu thế kỷ XX với tư cách một nhà văn, nhà báo: Nghiên cứu Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố, chúng tôi góp phần làm sáng tỏ tư tưởng tiến bộ và quan niệm của ông về nghề báo và viết văn, qua đó khẳng định tài năng của ông trên lĩnh vực báo chí, đồng thời khẳng định lại vị trí của Văn tiểu phẩm trong toàn bộ sự nghiệp văn chương của ông. - Đánh giá Văn tiểu phẩm của Ngô Tất Tố dưới góc nhìn loại hình: có thể khẳng định Văn tiểu phẩm là một loại hình văn chương sinh ra trong môi trường báo chí. Đây cũng là một trong những thể loại cho thấy sự kết hợp một cách sinh động những tính chất của văn học và báo chí trong quá trình ph...