Browsing by Author Nguyễn, Huy Sinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 38 to 45 of 45
 • 05050003137.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Huế;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2017)

 • Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tự học của học sinh THPT và thực trạng sử dụng bài tập vật lí ở trường THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh Trên cơ sở đó chúng tôi đã nghiên cứu, soạn thảo hệ thống bài tập và hướng dẫn HS tự học chương “Chất khí” nhằm phát triển tư duy và năng lực tự học của học sinh THPT Những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện đề tài: - Hệ thống hóa cơ sở lí luận về dạy và học bài tập vật lí. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng được hệ thống bài tập và hướng dẫn tự học chương “Chất khí” và khẳng định tính khả thi của đề tài thông qua quá trình thực nghiệm sư phạm

 • 05050003530.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thành Ninh;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài về việc giảng dạy bài tập vật lí ở trường THPT cũng như đi sâu tìm hiểu về năng lực chung và năng lực chuyên biệt, đặc biệt là năng lực vật lí của học sinh. Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học bài tập vật lí ở trường THPT Hồng Quang -Thành phố Hải Dương. Biên soạn được một hệ thống bài tập trong chương “ Động lực học chất điểm”, vật lí 10 nhằm phát triển năng lực vật lí của học sinh (thuộc các nhóm năng lực liên quan đến kiến thức vật lí, nhóm năng lực phương pháp, nhóm năng lực trao đổi thông tin và nhóm năng lực liên quan đến cá nhân). Hệ thống bài tập được phân loại thành 05 dạng bài tập, trong mỗi dạng đều có bài mẫu ...

 • 05050003476.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • - Nghiên cứu, tìm hiểu chi tiết về lí luận chung, góp phần làm sáng tỏ thêm các vấn đề bài tập định tính trong dạy và học vật lí. Thông qua phiếu điều tra giáo viên và học sinh đã tìm hiểu được thực trạng việc sử dụng bài tập định tính trong dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó, đưa ra các nguyên tắc, qui trình xây dựng và sử dụng bài tập định tính trong dạy và học vật lí. Đồng thời đã xây dựng được hệ thống bài tập định tính gắn với thực tế trong phần Nhiệt học Vật lí 10 Trung học phổ thông phù hợp với đa số đối tượng học sinh. - Hệ thống bài tập định tính đã xây dựng được đưa vào thực nghiệm sư phạm thông qua...

Browsing by Author Nguyễn, Huy Sinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 38 to 45 of 45
 • 05050003137.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Huế;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2017)

 • Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tự học của học sinh THPT và thực trạng sử dụng bài tập vật lí ở trường THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh Trên cơ sở đó chúng tôi đã nghiên cứu, soạn thảo hệ thống bài tập và hướng dẫn HS tự học chương “Chất khí” nhằm phát triển tư duy và năng lực tự học của học sinh THPT Những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện đề tài: - Hệ thống hóa cơ sở lí luận về dạy và học bài tập vật lí. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng được hệ thống bài tập và hướng dẫn tự học chương “Chất khí” và khẳng định tính khả thi của đề tài thông qua quá trình thực nghiệm sư phạm

 • 05050003530.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thành Ninh;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài về việc giảng dạy bài tập vật lí ở trường THPT cũng như đi sâu tìm hiểu về năng lực chung và năng lực chuyên biệt, đặc biệt là năng lực vật lí của học sinh. Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học bài tập vật lí ở trường THPT Hồng Quang -Thành phố Hải Dương. Biên soạn được một hệ thống bài tập trong chương “ Động lực học chất điểm”, vật lí 10 nhằm phát triển năng lực vật lí của học sinh (thuộc các nhóm năng lực liên quan đến kiến thức vật lí, nhóm năng lực phương pháp, nhóm năng lực trao đổi thông tin và nhóm năng lực liên quan đến cá nhân). Hệ thống bài tập được phân loại thành 05 dạng bài tập, trong mỗi dạng đều có bài mẫu ...

 • 05050003476.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • - Nghiên cứu, tìm hiểu chi tiết về lí luận chung, góp phần làm sáng tỏ thêm các vấn đề bài tập định tính trong dạy và học vật lí. Thông qua phiếu điều tra giáo viên và học sinh đã tìm hiểu được thực trạng việc sử dụng bài tập định tính trong dạy học vật lí ở trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó, đưa ra các nguyên tắc, qui trình xây dựng và sử dụng bài tập định tính trong dạy và học vật lí. Đồng thời đã xây dựng được hệ thống bài tập định tính gắn với thực tế trong phần Nhiệt học Vật lí 10 Trung học phổ thông phù hợp với đa số đối tượng học sinh. - Hệ thống bài tập định tính đã xây dựng được đưa vào thực nghiệm sư phạm thông qua...