Browsing by Author Nguyễn, Kim Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050001231.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Kim Hồng (2012)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch sinh thái và phát triển bền vững. Điều tra khảo sát, thu thập tài liệu thông tin phục vụ cho việc đánh giá tiềm năng và hiện trạng khai thác tài nguyên phát triển bền vững du lịch sinh thái (DLST) tại vườn quốc gia Cát Tiên. Xây dựng định hướng phát triển du lịch bền vững của vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên. Đưa ra mô hình phát triển DLST và đề ra giải pháp thực hiện.

Browsing by Author Nguyễn, Kim Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050001231.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Kim Hồng (2012)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch sinh thái và phát triển bền vững. Điều tra khảo sát, thu thập tài liệu thông tin phục vụ cho việc đánh giá tiềm năng và hiện trạng khai thác tài nguyên phát triển bền vững du lịch sinh thái (DLST) tại vườn quốc gia Cát Tiên. Xây dựng định hướng phát triển du lịch bền vững của vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên. Đưa ra mô hình phát triển DLST và đề ra giải pháp thực hiện.