Browsing by Author Nguyễn, Linh Khiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 02050005175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2017)

 • - Bám sát trục nghiên cứu của đề tài, cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là đánh giá thực trạng của báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp báo chí Bắc Ninh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ hiện nay. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát tần suất, số lượng tin, bài về công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ trên Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh. Đồng thời, khảo sát bằng bảng hỏi với 400 người về mức độ theo dõi, chất ...

 • 02050005918.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Văn Bắc;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2019)

 • Khái quát hóa một số vấn đề lý luận chung của CTTT. Khảo sát thực trạng CTTT của Đảng bộ huyện Thường Tín hiện nay, qua đó chỉ ra những thành công, hạn chế và một số vấn đề đang đặt ra hiện nay. Luận văn trình bày một số quan điểm cơ bản và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng CTTT của Đảng bộ huyện Thường Tín trong thời gian tới.

 • 02050001599.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2013)

 • Làm rõ một số nội dung cơ bản trong tư tưởng HồChí Minh về thanh niên, đạo đức và giáo dục đạo đức cho thanh niên -sinh viên. Tìm hiểu thực trạng đạo đức và giáo dục đạo đức cho sinh viên ở Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

 • 02050005333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Anh;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2018)

 • Luận văn Thạc sĩ với đề tài: “Hình ảnh người Cảnh sát giao thông trên báo điện tử Việt Nam hiện nay” ngoài các phần: Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục thì kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: Nội dung và hình thức chuyển tải hình ảnh người Cảnh sát giao thông trên báo điện tử Việt Nam hiện nay Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền hình ảnh người Cảnh sát giao thông trên báo điện tử Việt Nam hiện nay Trên cơ sở trình bày hệ thống lý luận về báo điện tử, hình ảnh người Cảnh sát giao thông; tiến hành khảo sát hình ảnh người Cảnh sát giao thông trên 03 tờ báo điện tử: cand.com.vn; baogiaothong.v...

 • 02050005921.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Cầm, Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2019)

 • Nghiên cứu hướng tới việc làm rõ: Hoàn cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam từ 1911-1946. Khái quát quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ 1911-1946. Những hoạt động, vai trò của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ (1911-1946)

 • 02050001946.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2013)

 • Làm rõ lí luận chung về sức mạnh của báo chí; tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của báo chí trong đời sống chính trị. Phân tích thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của báo chí hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của báo chí theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050003321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hà;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Xây dựng nông thôn mới là mục tiêu quốc gia, là vấn đề lớn nhằm tạo ra sự chuyển biến về mọi mặt trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời cũng là để rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Trong quá trình đó, thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển nông thôn, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương tiến hành xây dựng thí điểm một số mô hình nông thôn mới ở xã, thôn, ấp, bản. Nhưng do nhận thức chưa thống nhất, chỉ đạo, đầu tư còn phân tán nên kết quả đạt được còn hạn chế. Đối chiếu với yêu cầu, mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa th...

 • 02050005806.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Trần, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2019)

 • Trên cơ sở khái quátnhững vấn đề lý luận và áp dụng khung lý thuyết chủ nghĩa nữ quyền, luận ánlàm rõnội dung và giá trị củatư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ. Tổng quan, khái quát kết quả tình hình nghiên cứu về quyền phụ nữvà tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữtrong các nghiên cứu trước. Xây dựng khung lý thuyết chủ nghĩa nữ quyền vàphương pháp tiếp cận từ chủ nghĩa nữ quyền. Làm rõ nội hàm khái niệm và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ khi tiếp cận từ chủ nghĩa nữ quyền. Luận giải một số giá trị và định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

 • 02050003286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về gia đình, đời sống xã hội nông thôn và vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội ở nông thôn. Tìm hiểu thực trạng vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội ở nông thôn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Nêu một số quan điểm và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội nông thôn Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050002510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Làm rõ một số vấn đề lí luận chung về gia đình, gia đình hạt nhân, phụ nữ, giới và bình đẳng giới. Khảo sát và đánh giá thực trạng quan hệ giới trong gia đình hạt nhân ở thành phố Thái Bình hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình hạt nhân ở thành phố Thái Bình trong thời gian tới

 • 02050005484.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2018)

 • Luận văn hệ thống hoá lý luận về vấn đề quản lý đô thị Hà Nội trên báo điện tử hiện nay. Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm và thực trạng công tác thông tin tuyên truyền của báo điện tử về vấn đề quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông về các chính sách liên quan tới công tác quản lý đô thị Hà Nội trên hệ thống báo điện tử trong những năm về sau.

 • 02050003175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Tân;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Luận văn hướng tới góp phần làm r h n tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động phụ nữ. Đánh giá đúng thực tr ng của công tác vận động phụ nữ trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 đến nay để từ đó rút ra những vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác vận động phụ nữ và đề xuất một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động phụ nữ nh m góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • 02050002257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cường;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2013)

 • Luận văn đã khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, về cơ cấu giới tính, độ tuổi, về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn, khả năng sáng tạo, thực hành dân chủ và vận động quần chúng. Đồng thời luận văn đã chỉ ra những mặt đã làm được và những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở địa phương. Phân tích sát đúng những nguyên nhân chủ yếu, từ đó chỉ ra những bất cập trong đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện Thạch Hà...

 • V_L2_01757.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Đức Hảo;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2009)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tổ chức Đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở và nêu những định hướng đổi mới hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở trong tình hình hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở như: Số lượng, chất lượng, công tác tuyển chọn cán bộ đoàn cấp cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ; công tác quy hoạch, luận chuyển, trưởng thành của đội ngũ cán bộ đoàn. Qua đó chỉ ra những mặt mạnh, yếu, nguyên nhân của thực trạng và rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở thời gian qua. Dự báo tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cấp cơ sở và nêu rõ một số mục tiêu, phương hướng...

Browsing by Author Nguyễn, Linh Khiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 02050005175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2017)

 • - Bám sát trục nghiên cứu của đề tài, cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là đánh giá thực trạng của báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp báo chí Bắc Ninh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ hiện nay. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát tần suất, số lượng tin, bài về công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ trên Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh. Đồng thời, khảo sát bằng bảng hỏi với 400 người về mức độ theo dõi, chất ...

 • 02050005918.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Văn Bắc;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2019)

 • Khái quát hóa một số vấn đề lý luận chung của CTTT. Khảo sát thực trạng CTTT của Đảng bộ huyện Thường Tín hiện nay, qua đó chỉ ra những thành công, hạn chế và một số vấn đề đang đặt ra hiện nay. Luận văn trình bày một số quan điểm cơ bản và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng CTTT của Đảng bộ huyện Thường Tín trong thời gian tới.

 • 02050001599.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2013)

 • Làm rõ một số nội dung cơ bản trong tư tưởng HồChí Minh về thanh niên, đạo đức và giáo dục đạo đức cho thanh niên -sinh viên. Tìm hiểu thực trạng đạo đức và giáo dục đạo đức cho sinh viên ở Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

 • 02050005333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Anh;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2018)

 • Luận văn Thạc sĩ với đề tài: “Hình ảnh người Cảnh sát giao thông trên báo điện tử Việt Nam hiện nay” ngoài các phần: Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục thì kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: Nội dung và hình thức chuyển tải hình ảnh người Cảnh sát giao thông trên báo điện tử Việt Nam hiện nay Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền hình ảnh người Cảnh sát giao thông trên báo điện tử Việt Nam hiện nay Trên cơ sở trình bày hệ thống lý luận về báo điện tử, hình ảnh người Cảnh sát giao thông; tiến hành khảo sát hình ảnh người Cảnh sát giao thông trên 03 tờ báo điện tử: cand.com.vn; baogiaothong.v...

 • 02050005921.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Cầm, Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2019)

 • Nghiên cứu hướng tới việc làm rõ: Hoàn cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam từ 1911-1946. Khái quát quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ 1911-1946. Những hoạt động, vai trò của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ (1911-1946)

 • 02050001946.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tuấn Anh;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2013)

 • Làm rõ lí luận chung về sức mạnh của báo chí; tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của báo chí trong đời sống chính trị. Phân tích thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của báo chí hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của báo chí theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050003321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hà;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Xây dựng nông thôn mới là mục tiêu quốc gia, là vấn đề lớn nhằm tạo ra sự chuyển biến về mọi mặt trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời cũng là để rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Trong quá trình đó, thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển nông thôn, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương tiến hành xây dựng thí điểm một số mô hình nông thôn mới ở xã, thôn, ấp, bản. Nhưng do nhận thức chưa thống nhất, chỉ đạo, đầu tư còn phân tán nên kết quả đạt được còn hạn chế. Đối chiếu với yêu cầu, mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa th...

 • 02050005806.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Trần, Quốc Cường;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2019)

 • Trên cơ sở khái quátnhững vấn đề lý luận và áp dụng khung lý thuyết chủ nghĩa nữ quyền, luận ánlàm rõnội dung và giá trị củatư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ. Tổng quan, khái quát kết quả tình hình nghiên cứu về quyền phụ nữvà tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữtrong các nghiên cứu trước. Xây dựng khung lý thuyết chủ nghĩa nữ quyền vàphương pháp tiếp cận từ chủ nghĩa nữ quyền. Làm rõ nội hàm khái niệm và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ khi tiếp cận từ chủ nghĩa nữ quyền. Luận giải một số giá trị và định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

 • 02050003286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về gia đình, đời sống xã hội nông thôn và vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội ở nông thôn. Tìm hiểu thực trạng vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội ở nông thôn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Nêu một số quan điểm và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội nông thôn Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.

 • 02050002510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Làm rõ một số vấn đề lí luận chung về gia đình, gia đình hạt nhân, phụ nữ, giới và bình đẳng giới. Khảo sát và đánh giá thực trạng quan hệ giới trong gia đình hạt nhân ở thành phố Thái Bình hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình hạt nhân ở thành phố Thái Bình trong thời gian tới

 • 02050005484.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2018)

 • Luận văn hệ thống hoá lý luận về vấn đề quản lý đô thị Hà Nội trên báo điện tử hiện nay. Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm và thực trạng công tác thông tin tuyên truyền của báo điện tử về vấn đề quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông về các chính sách liên quan tới công tác quản lý đô thị Hà Nội trên hệ thống báo điện tử trong những năm về sau.

 • 02050003175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà Tân;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2014)

 • Luận văn hướng tới góp phần làm r h n tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động phụ nữ. Đánh giá đúng thực tr ng của công tác vận động phụ nữ trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 đến nay để từ đó rút ra những vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác vận động phụ nữ và đề xuất một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động phụ nữ nh m góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • 02050002257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cường;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2013)

 • Luận văn đã khảo sát thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, về cơ cấu giới tính, độ tuổi, về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn, khả năng sáng tạo, thực hành dân chủ và vận động quần chúng. Đồng thời luận văn đã chỉ ra những mặt đã làm được và những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở địa phương. Phân tích sát đúng những nguyên nhân chủ yếu, từ đó chỉ ra những bất cập trong đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở huyện Thạch Hà...

 • V_L2_01757.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Đức Hảo;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2009)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tổ chức Đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở và nêu những định hướng đổi mới hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở trong tình hình hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở như: Số lượng, chất lượng, công tác tuyển chọn cán bộ đoàn cấp cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ; công tác quy hoạch, luận chuyển, trưởng thành của đội ngũ cán bộ đoàn. Qua đó chỉ ra những mặt mạnh, yếu, nguyên nhân của thực trạng và rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở thời gian qua. Dự báo tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cấp cơ sở và nêu rõ một số mục tiêu, phương hướng...