Browsing by Author Nguyễn, Linh Khiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 18 to 19 of 19
  • V_L2_01757.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Doãn, Đức Hảo;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2009)

  • Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tổ chức Đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở và nêu những định hướng đổi mới hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở trong tình hình hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở như: Số lượng, chất lượng, công tác tuyển chọn cán bộ đoàn cấp cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ; công tác quy hoạch, luận chuyển, trưởng thành của đội ngũ cán bộ đoàn. Qua đó chỉ ra những mặt mạnh, yếu, nguyên nhân của thực trạng và rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở thời gian qua. Dự báo tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cấp cơ sở và nêu rõ một số mục tiêu, phương hướng...

Browsing by Author Nguyễn, Linh Khiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 18 to 19 of 19
  • V_L2_01757.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Doãn, Đức Hảo;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2009)

  • Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tổ chức Đoàn cơ sở, đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở và nêu những định hướng đổi mới hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở trong tình hình hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở như: Số lượng, chất lượng, công tác tuyển chọn cán bộ đoàn cấp cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ; công tác quy hoạch, luận chuyển, trưởng thành của đội ngũ cán bộ đoàn. Qua đó chỉ ra những mặt mạnh, yếu, nguyên nhân của thực trạng và rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực trạng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở thời gian qua. Dự báo tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cấp cơ sở và nêu rõ một số mục tiêu, phương hướng...