Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_G0_42091(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Quân (2007)

 • Chương I: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Chương II: Các triết lí đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty. Chương III: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh....

 • 02050005478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Quân (2018)

 • Với mục tiêu sử dụng bộ công cụ đánh giá văn hóa tổ chức (OCAI) để nhận diện, đánh giá sự phù hợp của mô hình văn hóa hiện tại và mô hình mong muốn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty TNHH Khăn Việt, cùng mục tiêu đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp tại doanh nghiệp, luận văn đã tập trung vào một số nội dung cơ bản như: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp, một số phương pháp nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp định tính và định lượng, cơ sở lý luận Bộ Công cụ Đánh giá văn hóa Tổ chức (OCAI) - Kết hợp các phương pháp nghiên cứu để triển khai thực hiện khảo sát văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Khăn Việt...

 • 02050005476.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Quân (2018)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận. Tác giả đưa ra khái niệm có liên quan và tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc. Đây là một hoạt động quản lý nguồn nhân lực quan trọng và luôn luôn tồn tại trong tất cả các tổ chức. Đánh giá thực hiện công việc không chỉ là trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức và người lao động mà còn là giai đoạn lãnh đạo và nhân viên cùng nhìn lại quá trình thực hiện của mình, so sánh giữa mục tiêu đặt ra và kết quả đạt được, để từ đó có kế hoạch hành động tiếp theo... Chương 2: Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Công tác Đánh giá thực hiện công việc tại BV Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã đạt được những thành tựu nhất định, kết...

Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_G0_42091(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Quân (2007)

 • Chương I: Đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Chương II: Các triết lí đạo đức trong kinh doanh và các nghĩa vụ trong trách nhiệm xã hội của công ty. Chương III: Phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh....

 • 02050005478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Quân (2018)

 • Với mục tiêu sử dụng bộ công cụ đánh giá văn hóa tổ chức (OCAI) để nhận diện, đánh giá sự phù hợp của mô hình văn hóa hiện tại và mô hình mong muốn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty TNHH Khăn Việt, cùng mục tiêu đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp tại doanh nghiệp, luận văn đã tập trung vào một số nội dung cơ bản như: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp, một số phương pháp nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp định tính và định lượng, cơ sở lý luận Bộ Công cụ Đánh giá văn hóa Tổ chức (OCAI) - Kết hợp các phương pháp nghiên cứu để triển khai thực hiện khảo sát văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Khăn Việt...

 • 02050005476.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Quân (2018)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận. Tác giả đưa ra khái niệm có liên quan và tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc. Đây là một hoạt động quản lý nguồn nhân lực quan trọng và luôn luôn tồn tại trong tất cả các tổ chức. Đánh giá thực hiện công việc không chỉ là trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức và người lao động mà còn là giai đoạn lãnh đạo và nhân viên cùng nhìn lại quá trình thực hiện của mình, so sánh giữa mục tiêu đặt ra và kết quả đạt được, để từ đó có kế hoạch hành động tiếp theo... Chương 2: Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Công tác Đánh giá thực hiện công việc tại BV Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã đạt được những thành tựu nhất định, kết...