Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • 02050005476.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Quân (2018)

  • Chương 1: Cơ sở lý luận. Tác giả đưa ra khái niệm có liên quan và tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc. Đây là một hoạt động quản lý nguồn nhân lực quan trọng và luôn luôn tồn tại trong tất cả các tổ chức. Đánh giá thực hiện công việc không chỉ là trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức và người lao động mà còn là giai đoạn lãnh đạo và nhân viên cùng nhìn lại quá trình thực hiện của mình, so sánh giữa mục tiêu đặt ra và kết quả đạt được, để từ đó có kế hoạch hành động tiếp theo... Chương 2: Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Công tác Đánh giá thực hiện công việc tại BV Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã đạt được những thành tựu nhất định, kết...

Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • 02050005476.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Quân (2018)

  • Chương 1: Cơ sở lý luận. Tác giả đưa ra khái niệm có liên quan và tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc. Đây là một hoạt động quản lý nguồn nhân lực quan trọng và luôn luôn tồn tại trong tất cả các tổ chức. Đánh giá thực hiện công việc không chỉ là trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức và người lao động mà còn là giai đoạn lãnh đạo và nhân viên cùng nhìn lại quá trình thực hiện của mình, so sánh giữa mục tiêu đặt ra và kết quả đạt được, để từ đó có kế hoạch hành động tiếp theo... Chương 2: Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Công tác Đánh giá thực hiện công việc tại BV Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã đạt được những thành tựu nhất định, kết...