Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050002050_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Ngọc Lý;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

  • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích, đánh giá RRTD và quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên; phát hiện ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong hoạt động quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên (...)

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050002050_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Ngọc Lý;  Advisor: Vũ, Thị Dậu (2012)

  • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) tại các ngân hàng thương mại (NHTM). Phân tích, đánh giá RRTD và quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên; phát hiện ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong hoạt động quản lý RRTD tại VPBank Thái Nguyên (...)