Browsing by Author Nguyễn, Phương Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 19 of 19
 • 00050004385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Thoa;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu đi sâu vào phân tích một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống về những vấn đề cơ sở, ý nghĩa, lịch sử chế định kết hôn; những quy định của pháp luật hiện hành và đánh giá việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn đồng thời có so sánh, bình luận các quy định trong chế định kết hôn trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra những điểm còn hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật điều chỉnh chế định kết hôn và kiến nghị một số nội dung góp phần hoàn thiện chế định này.

 • 00050002327_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2013)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận trong việc giải quyết tranh chấp nhà ở và quyền sử dụng đất của vợ chồng. Luận văn phân tích những quy định của pháp luật làm căn cứ giải quyết tranh chấp, nguyên tắc giải quyết tranh chấp, cơ chế giải quyết tranh chấp nhà ở (...)

 • 00050004368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2014)

 • Luận văn nghiên cứu quan hệ giữa cha mẹ nuôi – con nuôi trong mối quan hệ ba bên: cha mẹ nuôi – cha mẹ đẻ - con đẻ theo quy định của Luật Nuôi con nuôi. Các quyền và nghĩa vụ giữa ba chủ thể này luôn có sự gắn kết, chi phối và chế ước lẫn nhau tạo thành đặc trưng của quan hệ nuôi con nuôi. Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi hiện hành của Việt Nam điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau. Đồng thời, nội dung nghiên cứu của đề tài còn có sự so sánh với các quy định của Luật HN&GĐ năm 2000 và một số văn bản pháp luật khác có liên quan điều chỉnh vấn đề này, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá việc áp dụng các quy định đó trong thực tế th...

 • 00050002345_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Chiêm;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2013)

 • Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân (...)

 • 00050009732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2019)

 • Thứ nhất, phân tích những vấn đề lý luận về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân gia đìnhtrong tố tụng dân sự việt nam như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình Thứ hai, nêu và phân tích được thực trạng thi hành, áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện cũng như nêu lên những điểm còn vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu hôn nhân và gia đình trong thực tiễn giải quyết tại tòa án. Thứ ba, trên cơ ...

Browsing by Author Nguyễn, Phương Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 19 of 19
 • 00050004385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kim Thoa;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu đi sâu vào phân tích một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống về những vấn đề cơ sở, ý nghĩa, lịch sử chế định kết hôn; những quy định của pháp luật hiện hành và đánh giá việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn đồng thời có so sánh, bình luận các quy định trong chế định kết hôn trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra những điểm còn hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật điều chỉnh chế định kết hôn và kiến nghị một số nội dung góp phần hoàn thiện chế định này.

 • 00050002327_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2013)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận trong việc giải quyết tranh chấp nhà ở và quyền sử dụng đất của vợ chồng. Luận văn phân tích những quy định của pháp luật làm căn cứ giải quyết tranh chấp, nguyên tắc giải quyết tranh chấp, cơ chế giải quyết tranh chấp nhà ở (...)

 • 00050004368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2014)

 • Luận văn nghiên cứu quan hệ giữa cha mẹ nuôi – con nuôi trong mối quan hệ ba bên: cha mẹ nuôi – cha mẹ đẻ - con đẻ theo quy định của Luật Nuôi con nuôi. Các quyền và nghĩa vụ giữa ba chủ thể này luôn có sự gắn kết, chi phối và chế ước lẫn nhau tạo thành đặc trưng của quan hệ nuôi con nuôi. Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi hiện hành của Việt Nam điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau. Đồng thời, nội dung nghiên cứu của đề tài còn có sự so sánh với các quy định của Luật HN&GĐ năm 2000 và một số văn bản pháp luật khác có liên quan điều chỉnh vấn đề này, trên cơ sở đó phân tích, đánh giá việc áp dụng các quy định đó trong thực tế th...

 • 00050002345_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Chiêm;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2013)

 • Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân (...)

 • 00050009732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Phương Lan (2019)

 • Thứ nhất, phân tích những vấn đề lý luận về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân gia đìnhtrong tố tụng dân sự việt nam như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình Thứ hai, nêu và phân tích được thực trạng thi hành, áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu về hôn nhân và gia đình, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện cũng như nêu lên những điểm còn vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định về thủ tục giải quyết việc dân sự đối với các yêu cầu hôn nhân và gia đình trong thực tiễn giải quyết tại tòa án. Thứ ba, trên cơ ...