Browsing by Author Nguyễn, Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050001954_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trọng Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Sơn (2012)

 • Nghiên cứu các chính sách về thuế đối với thị trường chứng khoán. Phân tích những tồn tại của chính sách thuế đối với chứng khoán trong thời gian qua áp dụng ở Việt Nam. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế đối với chứng khoán

 • V_G0_19536.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Nam; Vương, Trọng Nghĩa; Nguyễn, Sơn; Nguyễn, Đức Hiển; Trần, Đăng Khâm (2003)

 • Nội dung được trình bày theo trình tự đi từ những vấn đề chung nhất về thị trường chứng khoán, như giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán và phân loại chứng khoán theo những tiêu thức khác nhau đến việc mô tả giao dịch hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán...

 • 00050010137.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Mỹ Hằng Phương;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Sơn (2019)

 • Xây dựng khung phân tích đánh giá thực trạng phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN) cho các địa phương. Đánh giá thực trạng phân bổ nguồn vốn NSNN cho các địa phương từ năm 2001-nay. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao kết quả phân bổ NSNN cho các địa phương ở Việt Nam

Browsing by Author Nguyễn, Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050001954_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Trọng Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Sơn (2012)

 • Nghiên cứu các chính sách về thuế đối với thị trường chứng khoán. Phân tích những tồn tại của chính sách thuế đối với chứng khoán trong thời gian qua áp dụng ở Việt Nam. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế đối với chứng khoán

 • V_G0_19536.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Nam; Vương, Trọng Nghĩa; Nguyễn, Sơn; Nguyễn, Đức Hiển; Trần, Đăng Khâm (2003)

 • Nội dung được trình bày theo trình tự đi từ những vấn đề chung nhất về thị trường chứng khoán, như giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán và phân loại chứng khoán theo những tiêu thức khác nhau đến việc mô tả giao dịch hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán...

 • 00050010137.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Mỹ Hằng Phương;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Sơn (2019)

 • Xây dựng khung phân tích đánh giá thực trạng phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN) cho các địa phương. Đánh giá thực trạng phân bổ nguồn vốn NSNN cho các địa phương từ năm 2001-nay. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao kết quả phân bổ NSNN cho các địa phương ở Việt Nam