Browsing by Author Nguyễn, Thị Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 25 of 48
 • 34.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Bình; Nguyễn, Thị Bình; Hồ, Đức Hiệp (2018)

 • Theo Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục vào đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đòi hỏi chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngày càng cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần phải có sự chuyển biến sâu sắc với thực tiễn đang diễn ra trong xã hội hiện nay; và xem đó là nhiệm vụ quan trọng quyết đ...

 • 32.1.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2016)

 • Gustave Lanson, người sáng lập khuynh hướng phê bình lịch sử văn học, có ảnh hưởng rất to lớn đối với phương pháp truyền thống trong phê bình cũng như giảng dạy văn học khi đề cao vai trò của nhà văn và các yếu tố bên ngoài văn bản (nền văn minh, môi trường xã hội, lịch sử nơi mà văn bản được viết ra) để soi sáng các giá trị xã hội, văn hóa và áp đặt một định hướng duy nhất trong phân tích văn bản cho người học. Tuy nhiên, phương pháp giải thích văn bản của ông mang ý nghĩa cách tân trong giảng dạy văn học khi đòi hỏi một cách thức đọc tỉ mỉ, khoa học ở người đọc – người học, nâng cao khả năng cảm thụ tác phẩm văn học của “người đọc chuyên nghiệp”.

 • KY-0166.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình;  Advisor: Phan Tân (2000)

 • Mạng Vitranet – Mạng thông tin thương mại Việt Nam được xây dựng với mục đích cung cấp những thông tin thương mại. Mạng Vitranet – mạng thông tin thương mại thị trường Việt Nam, do hội khoa học kinh tế Việt Nam xây dựng với mục đích tạo ra một môi trường thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, đầu tư , cá nhân trao đổi thông tin, tìm kiếm mua bán hàng hóa.

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2007.Không gian tiểu thuyết của Le Clezio.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2007-04-18)

 • Đề tài tiến hành tổng thuật những kỹ thuật xây dựng không gian từ tiểu thuyết truyền thống đến tiểu thuyết hiện đại thế kỷ XX nhằm nêu bật sự kế thừa xuất sắc những tinh hoa của các nhà văn tiền bối và những cách tân, đổi mới của Le Clézio trong kỹ thuật xây dựng không gian tiểu thuyết. Tiếp đó, đề tài khảo sát và phân loại những không gian đặc trưng trong các tác phẩm phản ánh thế giới quan và chủ nghĩa nhân văn của Le Clézio; những quan niệm về cội nguồn quyết định các kỹ thuật xây dựng không gian tạo nên những cực đối lập: Không gian cội nguồn và không gian phi cội nguồn trong tác phẩm của Le Clézio. Cuối cùng, đề tài ứng dụng cách thức tiếp cận văn bản văn học nói chung và không g...

 • DT_00826.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2007)

 • Khảo sát các loại không gian được biến đổi và mang chức năng đa dạng do tác động của những cuộc hành trình. Những quan niệm về cội nguồn quyết định các kỹ thuật xây dựng không gian tạo nên những cực đối lập: không gian cội nguồn và không gian phi cội nguồn. Phân tích cách sử dụng những hình ảnh, ngôn từ, nhịp điệu câu, cách trình bày câu chữ, làm sáng tỏ những cách tân độc đáo có giá trị nghệ thuật trong xử lí không gian tiểu thuyết của Le Clézio – một kiểu bút pháp “vật chất” và giàu chất thơ trong kỹ thuật xử lí không gian tiểu thuyết. Đó là những thủ pháp làm sống dậy các giác quan dựa trên phương thức thể hiện vừa cụ thể, vừa giàu cảm xúc. Minh chứng tính khoa học và hiệu quả của ...

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2004.Sa mạc.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2004-10-25)

 • Những kỹ thuật đặc sắc xử lí thời gian (thời gian tuyến tính và phi thời gian) và không gian (miền đất hứa, không gian bị chối bỏ…) đã mang lại thành công lớn cho tiểu thuyết Sa mạc, giải thưởng Paul Morand, năm 1980.

 • FR_2013_PhamMinhTrang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Minh Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Bình (2013)

 • Notre travail de recherché a pour but d’identifier les facteurs formant le culte des ancêtres, les relations entre le culte des ancêtres et les religions principales au Vietnam et les pratiques de ce culte au Vietnam. Nous allons aborder, tout d’abord, quelques définitions relatives au culte des ancêtres et ses origines dans le premier chapitre. Ensuite, nous analysons les relations entre le culte des ancêtres et les religions courantes au Vietnam. Enfin, les pratiques du culte des ancêtres seront présentées dans le troisième chapitre de ce travail.

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2011.NCKH.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2011-03-19)

 • Đây là công trình nghiên cứu mang tính chất liên ngành: lí luận, phê bình văn học, giảng dạy văn học. Công trình đã giới thiệu tổng quan những thành tựu của phê bình, nghiên cứu, giảng dạy văn học lấy mỹ học tiếp nhận hiện đại của thế kỷ XX làm nền tảng. Nghiên cứu và phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp giảng dạy văn học từ truyền thống dịch, nghe nhìn, đến đường hướng giao tiếp. Đề tài đã tiến hành khảo sát việc giảng dạy – học – kiểm tra đánh giá môn văn học tại khoa NN&VH Pháp và đã đề nghị áp dụng phương pháp giảng dạy theo thể loại, loại hình và giao tiếp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy-học văn học nước ngoài bằng ngoại ngữ và gợi mở đổi mới giảng dạy văn...

 • KY_01343.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (1999)

 • Những năm đầu thế kỷ XX, các nhà tiểu thuyết Pháp đã sáng tạo ra những kỹ thuật mới trong phân tích tâm lý nhân vật. Họ từ bỏ việc phân tích tâm lý dựa trên sự giải thích tỷ mỷ của mối quan hệ mật thiết giữa động cơ và hành động. Để làm sáng tỏ tính bất định hợp lý trong hành động hoặc tình cảm của nhân vật, các nhà tiểu thuyết chủ trương chỉ giới thiệu những sự việc chỉ rõ các hoạt động và cách ứng xử của nhân vật. Như vậy, chỉ có độc giả mới có thể phán quyết, giải thích ý nghĩa hành đông nhân vật, giải mã những trạng thái phức tạp, ngầm ẩn của nội tâm nhân vật

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình;  Advisor: Nguyễn, Văn Thụ, Người hướng dẫn (2006)

 • 97 tr. + Đĩa mềm; Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng hoạt động của ngành vận tải biển và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá ở Việt Nam trong thời gian qua, tập trung phân tích và tính toán các tác động của vận tải biển đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trên các khía cạnh: (...); Luận văn ThS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 60.31.07 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 579-586_KyYeuHoiNghiKhoaHocCongNgheTuoiTreCacTruongDHCD_2014.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình; Trịnh, Xuân Đàn (2014)

 • Ung thư biểu tượng thanh quản lý là bệnh lý thường gặp thứ hai trong phần đầu thư viện cổ sau các vòm thư. Xuất phát từ thực tế, tại Việt Nam vẫn đề xuất mô hình ung thư biểu tượng người quản lý trên chuột khỏa thân chưa được nghiên cứu nhiều. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với 2 mục tiêu: Dựng mô hình tạo khối ung thư thanh quản trên chuột thiếu miễn dịch bằng kỹ thuật ghép dị loại; Mô tả hình ảnh đặc biệt mới trên chuột thiếu hụt đối thủ mang khối ung thư thanh quản lý.

 • 02050004981.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2017)

 • a. Xác định được các đặc trưng cơ bản của Nguồn sử liệu tiếng Pháp, đặc biệt là Nguồn sử liệu từ trung tâm lưu trữ về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội của chính quyền thực dân Pháp: - Đặc điểm nổi bật đầu tiên của Nguồn sử liệu này chính là sự đa dạng về loại hình văn bản. - Đặc điểm thứ hai là tính chất phân cấp đối với các văn bản quy phạm pháp luật. - Đặc điểm thứ ba là độ tin cậy cao của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ tư là sự phong phú về thông tin của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ năm là tính chất đa chiều của thông tin th...

 • 1.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2008)

 • Ngành dân số học lịch sử chính thức ra đời từ những năm 60 của thế kỷ XX do các nhà sử học và các nhà dân số học Pháp khởi xướng. Có thể kể đến các sử gia lỗi lạc trong lĩnh vực này như: Pierre Goubert, Jacques Dupaquier, Pierre Chaunu, Philipe Ariès hay Hervé le Bras… Họ đã làm một cuộc cách mạng tri thức đối với dân số học trong quá khứ. Ngày nay, ngành dân số học lịch sử đã trở thành một ngành khoa học phát triển rộng khắp trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, dân số học lịch sử vẫn còn là một ngành khoa học ít phát triển với sự thưa mỏng của các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước, bởi đây là một chủ điểm vô cùng khó khăn, do thiếu vắng nguồn tư liệu.

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2010.Nhân vật của Le Clezio.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2010-07-19)

 • Le Clézio xây dựng những kiểu nhân vật độc đáo trong những cuộc tìm kiếm thiên đường hạnh phúc, góp phần biến đổi cốt truyện của tiểu thuyết viễn du theo cách thức của tiểu thuyết phản ánh quan niệm về thế giới, về tư tưởng. Cùng với những thành tố cấu tạo khác của tiểu thuyết, nhân vật đã làm biến động và mở rộng phạm vi của tiểu thuyết hiện đại Pháp.

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2008.Viễn du.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2008-10-15)

 • Những chuyến viễn du với những đặc tính khác nhau, nhưng có chức năng quan trọng trong tiểu thuyết của Le Clézio phản ánh quá trình tiến triển tư tưởng của nhà văn. Những kiểu hành trình do những nhân vật - sản phẩm của thời đại tiến hành phản ánh những mưu toan chạy trốn những cái tha hóa, mục ruỗng của xã hội con người, với niềm hy vọng tìm kiếm một thế giới tốt đẹp bằng sự nỗ lực của toàn bộ xã hội, của từng cá nhân. Mặt khác, những cuộc hành trình vừa là chủ đề lớn của toàn bộ tiểu thuyết của Le Clézio, đồng thời được xem như kỹ thuật tiểu thuyết, nó tác động trực tiếp đến những thành tố khác của tiểu thuyết. Đặc biệt những cuộc hành trình đã tạo nên sự đa dạng của cấu trúc tiểu t...

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2008.Đổi mới trong giảng dạy văn học Pháp.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2008-12-10)

 • Cuối thế kỷ XX, trên thế giới, giảng dạy văn học trong nhà trường đã có một cuộc cách mạng thực sự khi không những nhấn mạnh bản chất hiện thực, mà còn chú trọng bản chất ngôn ngữ của tác phẩm văn học và đề cao vai trò trung tâm của người học, đi từ hiểu tác phẩm tiến đến cùng với nhà văn sáng tạo tác phẩm. Bài viết giới thiệu những thử nghiệm và áp dụng các phương pháp tiếp cận thi pháp học, phương pháp dạy-học văn bản văn học theo đặc điểm thể loại và loại hình và phương pháp giao tiếp trong khai thác văn bản văn học Pháp.

 • TC_02391.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2008)

 • Bài viết giới thiệu những thử nghiệm và áp dụng các phương pháp tiếp cận thi pháp học, phương pháp dạy - học văn bản văn học theo đặc điểm thể loại và loại hình và phương pháp giao tiếp trong khai thác văn bản văn học Pháp.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 25 of 48
 • 34.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Bình; Nguyễn, Thị Bình; Hồ, Đức Hiệp (2018)

 • Theo Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục vào đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đòi hỏi chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngày càng cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần phải có sự chuyển biến sâu sắc với thực tiễn đang diễn ra trong xã hội hiện nay; và xem đó là nhiệm vụ quan trọng quyết đ...

 • 32.1.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2016)

 • Gustave Lanson, người sáng lập khuynh hướng phê bình lịch sử văn học, có ảnh hưởng rất to lớn đối với phương pháp truyền thống trong phê bình cũng như giảng dạy văn học khi đề cao vai trò của nhà văn và các yếu tố bên ngoài văn bản (nền văn minh, môi trường xã hội, lịch sử nơi mà văn bản được viết ra) để soi sáng các giá trị xã hội, văn hóa và áp đặt một định hướng duy nhất trong phân tích văn bản cho người học. Tuy nhiên, phương pháp giải thích văn bản của ông mang ý nghĩa cách tân trong giảng dạy văn học khi đòi hỏi một cách thức đọc tỉ mỉ, khoa học ở người đọc – người học, nâng cao khả năng cảm thụ tác phẩm văn học của “người đọc chuyên nghiệp”.

 • KY-0166.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình;  Advisor: Phan Tân (2000)

 • Mạng Vitranet – Mạng thông tin thương mại Việt Nam được xây dựng với mục đích cung cấp những thông tin thương mại. Mạng Vitranet – mạng thông tin thương mại thị trường Việt Nam, do hội khoa học kinh tế Việt Nam xây dựng với mục đích tạo ra một môi trường thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, đầu tư , cá nhân trao đổi thông tin, tìm kiếm mua bán hàng hóa.

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2007.Không gian tiểu thuyết của Le Clezio.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2007-04-18)

 • Đề tài tiến hành tổng thuật những kỹ thuật xây dựng không gian từ tiểu thuyết truyền thống đến tiểu thuyết hiện đại thế kỷ XX nhằm nêu bật sự kế thừa xuất sắc những tinh hoa của các nhà văn tiền bối và những cách tân, đổi mới của Le Clézio trong kỹ thuật xây dựng không gian tiểu thuyết. Tiếp đó, đề tài khảo sát và phân loại những không gian đặc trưng trong các tác phẩm phản ánh thế giới quan và chủ nghĩa nhân văn của Le Clézio; những quan niệm về cội nguồn quyết định các kỹ thuật xây dựng không gian tạo nên những cực đối lập: Không gian cội nguồn và không gian phi cội nguồn trong tác phẩm của Le Clézio. Cuối cùng, đề tài ứng dụng cách thức tiếp cận văn bản văn học nói chung và không g...

 • DT_00826.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2007)

 • Khảo sát các loại không gian được biến đổi và mang chức năng đa dạng do tác động của những cuộc hành trình. Những quan niệm về cội nguồn quyết định các kỹ thuật xây dựng không gian tạo nên những cực đối lập: không gian cội nguồn và không gian phi cội nguồn. Phân tích cách sử dụng những hình ảnh, ngôn từ, nhịp điệu câu, cách trình bày câu chữ, làm sáng tỏ những cách tân độc đáo có giá trị nghệ thuật trong xử lí không gian tiểu thuyết của Le Clézio – một kiểu bút pháp “vật chất” và giàu chất thơ trong kỹ thuật xử lí không gian tiểu thuyết. Đó là những thủ pháp làm sống dậy các giác quan dựa trên phương thức thể hiện vừa cụ thể, vừa giàu cảm xúc. Minh chứng tính khoa học và hiệu quả của ...

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2004.Sa mạc.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2004-10-25)

 • Những kỹ thuật đặc sắc xử lí thời gian (thời gian tuyến tính và phi thời gian) và không gian (miền đất hứa, không gian bị chối bỏ…) đã mang lại thành công lớn cho tiểu thuyết Sa mạc, giải thưởng Paul Morand, năm 1980.

 • FR_2013_PhamMinhTrang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Minh Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Bình (2013)

 • Notre travail de recherché a pour but d’identifier les facteurs formant le culte des ancêtres, les relations entre le culte des ancêtres et les religions principales au Vietnam et les pratiques de ce culte au Vietnam. Nous allons aborder, tout d’abord, quelques définitions relatives au culte des ancêtres et ses origines dans le premier chapitre. Ensuite, nous analysons les relations entre le culte des ancêtres et les religions courantes au Vietnam. Enfin, les pratiques du culte des ancêtres seront présentées dans le troisième chapitre de ce travail.

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2011.NCKH.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2011-03-19)

 • Đây là công trình nghiên cứu mang tính chất liên ngành: lí luận, phê bình văn học, giảng dạy văn học. Công trình đã giới thiệu tổng quan những thành tựu của phê bình, nghiên cứu, giảng dạy văn học lấy mỹ học tiếp nhận hiện đại của thế kỷ XX làm nền tảng. Nghiên cứu và phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp giảng dạy văn học từ truyền thống dịch, nghe nhìn, đến đường hướng giao tiếp. Đề tài đã tiến hành khảo sát việc giảng dạy – học – kiểm tra đánh giá môn văn học tại khoa NN&VH Pháp và đã đề nghị áp dụng phương pháp giảng dạy theo thể loại, loại hình và giao tiếp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy-học văn học nước ngoài bằng ngoại ngữ và gợi mở đổi mới giảng dạy văn...

 • KY_01343.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (1999)

 • Những năm đầu thế kỷ XX, các nhà tiểu thuyết Pháp đã sáng tạo ra những kỹ thuật mới trong phân tích tâm lý nhân vật. Họ từ bỏ việc phân tích tâm lý dựa trên sự giải thích tỷ mỷ của mối quan hệ mật thiết giữa động cơ và hành động. Để làm sáng tỏ tính bất định hợp lý trong hành động hoặc tình cảm của nhân vật, các nhà tiểu thuyết chủ trương chỉ giới thiệu những sự việc chỉ rõ các hoạt động và cách ứng xử của nhân vật. Như vậy, chỉ có độc giả mới có thể phán quyết, giải thích ý nghĩa hành đông nhân vật, giải mã những trạng thái phức tạp, ngầm ẩn của nội tâm nhân vật

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình;  Advisor: Nguyễn, Văn Thụ, Người hướng dẫn (2006)

 • 97 tr. + Đĩa mềm; Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng hoạt động của ngành vận tải biển và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá ở Việt Nam trong thời gian qua, tập trung phân tích và tính toán các tác động của vận tải biển đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trên các khía cạnh: (...); Luận văn ThS Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế 60.31.07 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 579-586_KyYeuHoiNghiKhoaHocCongNgheTuoiTreCacTruongDHCD_2014.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình; Trịnh, Xuân Đàn (2014)

 • Ung thư biểu tượng thanh quản lý là bệnh lý thường gặp thứ hai trong phần đầu thư viện cổ sau các vòm thư. Xuất phát từ thực tế, tại Việt Nam vẫn đề xuất mô hình ung thư biểu tượng người quản lý trên chuột khỏa thân chưa được nghiên cứu nhiều. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với 2 mục tiêu: Dựng mô hình tạo khối ung thư thanh quản trên chuột thiếu miễn dịch bằng kỹ thuật ghép dị loại; Mô tả hình ảnh đặc biệt mới trên chuột thiếu hụt đối thủ mang khối ung thư thanh quản lý.

 • 02050004981.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2017)

 • a. Xác định được các đặc trưng cơ bản của Nguồn sử liệu tiếng Pháp, đặc biệt là Nguồn sử liệu từ trung tâm lưu trữ về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội của chính quyền thực dân Pháp: - Đặc điểm nổi bật đầu tiên của Nguồn sử liệu này chính là sự đa dạng về loại hình văn bản. - Đặc điểm thứ hai là tính chất phân cấp đối với các văn bản quy phạm pháp luật. - Đặc điểm thứ ba là độ tin cậy cao của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ tư là sự phong phú về thông tin của Nguồn sử liệu tiếng Pháp về chính sách quản lý đất đai đô thị Hà Nội thời Pháp thuộc. - Đặc điểm thứ năm là tính chất đa chiều của thông tin th...

 • 1.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2008)

 • Ngành dân số học lịch sử chính thức ra đời từ những năm 60 của thế kỷ XX do các nhà sử học và các nhà dân số học Pháp khởi xướng. Có thể kể đến các sử gia lỗi lạc trong lĩnh vực này như: Pierre Goubert, Jacques Dupaquier, Pierre Chaunu, Philipe Ariès hay Hervé le Bras… Họ đã làm một cuộc cách mạng tri thức đối với dân số học trong quá khứ. Ngày nay, ngành dân số học lịch sử đã trở thành một ngành khoa học phát triển rộng khắp trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, dân số học lịch sử vẫn còn là một ngành khoa học ít phát triển với sự thưa mỏng của các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước, bởi đây là một chủ điểm vô cùng khó khăn, do thiếu vắng nguồn tư liệu.

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2010.Nhân vật của Le Clezio.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2010-07-19)

 • Le Clézio xây dựng những kiểu nhân vật độc đáo trong những cuộc tìm kiếm thiên đường hạnh phúc, góp phần biến đổi cốt truyện của tiểu thuyết viễn du theo cách thức của tiểu thuyết phản ánh quan niệm về thế giới, về tư tưởng. Cùng với những thành tố cấu tạo khác của tiểu thuyết, nhân vật đã làm biến động và mở rộng phạm vi của tiểu thuyết hiện đại Pháp.

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2008.Viễn du.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2008-10-15)

 • Những chuyến viễn du với những đặc tính khác nhau, nhưng có chức năng quan trọng trong tiểu thuyết của Le Clézio phản ánh quá trình tiến triển tư tưởng của nhà văn. Những kiểu hành trình do những nhân vật - sản phẩm của thời đại tiến hành phản ánh những mưu toan chạy trốn những cái tha hóa, mục ruỗng của xã hội con người, với niềm hy vọng tìm kiếm một thế giới tốt đẹp bằng sự nỗ lực của toàn bộ xã hội, của từng cá nhân. Mặt khác, những cuộc hành trình vừa là chủ đề lớn của toàn bộ tiểu thuyết của Le Clézio, đồng thời được xem như kỹ thuật tiểu thuyết, nó tác động trực tiếp đến những thành tố khác của tiểu thuyết. Đặc biệt những cuộc hành trình đã tạo nên sự đa dạng của cấu trúc tiểu t...

 • NGUYỄN THỊ BÌNH.2008.Đổi mới trong giảng dạy văn học Pháp.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2008-12-10)

 • Cuối thế kỷ XX, trên thế giới, giảng dạy văn học trong nhà trường đã có một cuộc cách mạng thực sự khi không những nhấn mạnh bản chất hiện thực, mà còn chú trọng bản chất ngôn ngữ của tác phẩm văn học và đề cao vai trò trung tâm của người học, đi từ hiểu tác phẩm tiến đến cùng với nhà văn sáng tạo tác phẩm. Bài viết giới thiệu những thử nghiệm và áp dụng các phương pháp tiếp cận thi pháp học, phương pháp dạy-học văn bản văn học theo đặc điểm thể loại và loại hình và phương pháp giao tiếp trong khai thác văn bản văn học Pháp.

 • TC_02391.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình (2008)

 • Bài viết giới thiệu những thử nghiệm và áp dụng các phương pháp tiếp cận thi pháp học, phương pháp dạy - học văn bản văn học theo đặc điểm thể loại và loại hình và phương pháp giao tiếp trong khai thác văn bản văn học Pháp.