Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14 to 18 of 18
 • DT_00355.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mùi; Nguyễn, Đình Quyến; Phan, Tuấn Nghĩa; Vũ, Thị Minh Đức; Tạ, Thị Bình; Phạm, Hải Yến; Nguyễn, Thị Bích Liên (2000)

 • Các endonucleaza giới hạn có khả năng phân cắt các phân tử ADN ở những trình tự đặc hiệu. Vì vậy nó là "công cụ" đặc biệt cho sinh học phân tử và công nghệ sinh học; Hiện tại đã có 400 loại enzim giới hạn đã được tinh sạch trong số hàng ngàn loại được phát hiện Các enzim giới hạn có mặt ở nhiều loài vi khuẩn, hơn nữa nước ta rất đa dạng về các loài vi sinh vật, chúng là nguồn enzim giới hạn rất phong phú. Tách chiết và tinh sạch một vài enzim giới hạn có trong một số vi sinh vật phân lập được ở Việt Nam

 • 20201020005106.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên (2019)

 • Khảo sát được tiến hành trên 329 giáo viên tiểu học (GVTH) của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nội dung khảo sát tập trung vào một mức độ của nhu cầu học tập là ý hướng học tập. Bốn chỉ báo để đánh giá ý hướng học tập của GVTH là: Học tập là việc làm cần thiết đối với người GVTH; Cảm thấy vui khi được tham gia học tập; Có nguyện vọng được nâng cao tay nghề; Mong muốn được mở rộng vốn hiểu hiết của bản thân. Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng mức độ ý hướng học tập của GVTH trên địa bàn nghiên cứu là rất cao. Không có sự khác biệt về nhu cầu học tập giữa giáo viên nam và giáo viên nữ, giữa các địa bàn của huyện. Có sự khác biệt về ý hướng học tập giữa giáo viên với thâm niên công tác kh...

 • V_L2_00771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hoà (2006)

 • Trình bày tiền đề lý luận để tiếp cận tổ hợp có trạng từ chỉ mức độ cao trong tiếng Anh và tiếng Việt.. Trình bày đặc điểm ngữ pháp từ vựng của tổ hợp từ có trạng từ chỉ mức độ cao của tiếng Anh và tiếng Việt, so sánh sự giống và khác nhau giữa trạng từ của 2 ngôn ngữ. Phân tích các lỗi mà người học Việt Nam thường gặp khi dùng trạng từ chỉ mức độ cao trong tiếng Anh: dùng sai về vị trí, về nghĩa cũng như không phân biệt được cách sử dụng tổ hợp có trạng từ chỉ mức độ cao cho từng ngữ cảnh và đề xuất cách khắc phục lỗi

Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14 to 18 of 18
 • DT_00355.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mùi; Nguyễn, Đình Quyến; Phan, Tuấn Nghĩa; Vũ, Thị Minh Đức; Tạ, Thị Bình; Phạm, Hải Yến; Nguyễn, Thị Bích Liên (2000)

 • Các endonucleaza giới hạn có khả năng phân cắt các phân tử ADN ở những trình tự đặc hiệu. Vì vậy nó là "công cụ" đặc biệt cho sinh học phân tử và công nghệ sinh học; Hiện tại đã có 400 loại enzim giới hạn đã được tinh sạch trong số hàng ngàn loại được phát hiện Các enzim giới hạn có mặt ở nhiều loài vi khuẩn, hơn nữa nước ta rất đa dạng về các loài vi sinh vật, chúng là nguồn enzim giới hạn rất phong phú. Tách chiết và tinh sạch một vài enzim giới hạn có trong một số vi sinh vật phân lập được ở Việt Nam

 • 20201020005106.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên (2019)

 • Khảo sát được tiến hành trên 329 giáo viên tiểu học (GVTH) của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nội dung khảo sát tập trung vào một mức độ của nhu cầu học tập là ý hướng học tập. Bốn chỉ báo để đánh giá ý hướng học tập của GVTH là: Học tập là việc làm cần thiết đối với người GVTH; Cảm thấy vui khi được tham gia học tập; Có nguyện vọng được nâng cao tay nghề; Mong muốn được mở rộng vốn hiểu hiết của bản thân. Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng mức độ ý hướng học tập của GVTH trên địa bàn nghiên cứu là rất cao. Không có sự khác biệt về nhu cầu học tập giữa giáo viên nam và giáo viên nữ, giữa các địa bàn của huyện. Có sự khác biệt về ý hướng học tập giữa giáo viên với thâm niên công tác kh...

 • V_L2_00771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hoà (2006)

 • Trình bày tiền đề lý luận để tiếp cận tổ hợp có trạng từ chỉ mức độ cao trong tiếng Anh và tiếng Việt.. Trình bày đặc điểm ngữ pháp từ vựng của tổ hợp từ có trạng từ chỉ mức độ cao của tiếng Anh và tiếng Việt, so sánh sự giống và khác nhau giữa trạng từ của 2 ngôn ngữ. Phân tích các lỗi mà người học Việt Nam thường gặp khi dùng trạng từ chỉ mức độ cao trong tiếng Anh: dùng sai về vị trí, về nghĩa cũng như không phân biệt được cách sử dụng tổ hợp có trạng từ chỉ mức độ cao cho từng ngữ cảnh và đề xuất cách khắc phục lỗi