Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 10 of 10
 • KY_00706.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga (2003)

 • Người phụ nữ là một nửa thế giới. Điều ấy ai cũng thấy. Nhưng tôi lại cứ cực đoan cho rằng: Người phụ nữ sáng tạo ra thế giới. Thiên chức đầu tiên của người phụ nữ là cùng với người đàn ông tạo lập ra gia đình riêng. Gia đình là tế bào của xã hội...

 • V_L2_00030.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga;  Advisor: Mai, Quỳnh Nam (1998)

 • Tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi của người về hưu đang tham gia công tác tại phường. Vai trò và những đóng góp của họ tại các phường cơ sở. Trên cơ sở đó đánh giá vai trò của cán bộ hưu trí trong những đóng góp thiết thực vào hoạt động quản lý nhà nước, gắn bó với nhân dân ở địa bàn cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế do thành phố đề ra.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 10 of 10
 • KY_00706.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga (2003)

 • Người phụ nữ là một nửa thế giới. Điều ấy ai cũng thấy. Nhưng tôi lại cứ cực đoan cho rằng: Người phụ nữ sáng tạo ra thế giới. Thiên chức đầu tiên của người phụ nữ là cùng với người đàn ông tạo lập ra gia đình riêng. Gia đình là tế bào của xã hội...

 • V_L2_00030.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga;  Advisor: Mai, Quỳnh Nam (1998)

 • Tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi của người về hưu đang tham gia công tác tại phường. Vai trò và những đóng góp của họ tại các phường cơ sở. Trên cơ sở đó đánh giá vai trò của cán bộ hưu trí trong những đóng góp thiết thực vào hoạt động quản lý nhà nước, gắn bó với nhân dân ở địa bàn cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế do thành phố đề ra.