Browsing by Author Nguyễn, Thị Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 26 to 45 of 50
 • 02050001717_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển bền vững, phát triển du lịch bền vững; các tiêu chuẩn về phát triển du lịch bền vững và nội dung bộ chí Nhãn du lịch Xanh do Tổng cục Du lịch ban hành. Khảo sát thực tế về công tác bảo vệ môi trường tại đi (...)

 • 02050003223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2014)

 • Luận văn đánh giá một số làng nghề tiêu biểu để xây dựng các sản phẩm nhằm phát triển du lịch làng nghề tỉnh Vĩnh Phúc. Thực trạng hoạt động du lịch làng nghề trong ngành du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. Đưa ra các phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển làng nghề tỉnh Vĩnh Phúc.

 • V_L2_01769.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Ngoan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2009)

 • Tổng quan lý luận chung về du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, vai trò của cộng đồng địa phương trong hoạt động du lịch sinh thái và kinh nghiệm một số quốc gia về mô hình phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Nghiên cứu tiềm năng và thực trạng hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Vân Đồn, Quảng Ninh, cụ thể là phạm vi khu vực ven biển và các đảo Cái Bầu, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Ba Mùn trong 2 năm 2008-2009. Làm rõ sự tham gia của người dân, thành phần tham gia và hình thức tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái. Đề xuất một số giải pháp cụ thể về định hướng phát triển, đào tạo nguồn nhân lực hoạt động du lịch tại địa phương, thu hút sự tham gia của cộng đồng, c...

 • 01050000838.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Đinh, Thúy Hằng (2012)

 • Nghiên cứu Acid Mine Drainage (AMD) và các vấn đề môi trường liên quan. Xử lý AMD bằng phương pháp hóa học, sinh học. Đặc tính sinh học của Sulfate reducing bacteria (SRB). Phân bố của SRB trong tự nhiên. Đa dạng về di truyền của SRB. Đặc điểm sinh lý của SRB. Nhu cầu dinh dưỡng của SRB. Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng của SRB. Cạnh tranh của SRB với các nhóm vi khuẩn khác trong môi trư ờng. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng SRB mới phân lập. Thử nghiệm xử lý AMD trên mô hình phòng thí nghiệm.

 • 00050009169.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Lê, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Kết quả nghiên cứu đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động kinh doanh tại các công ty cổ phần thương mại, nhất là đưa ra các nội dung và yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần để qua đó làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại I Hà Tĩnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng xe bán ra tại các Head của Công ty đều tăng qua các năm. Về doanh thu cũng tăng với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 103,61%/năm. Lợi nhuận cũng tăng với tốc độ bình quân là 100,78%/năm. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế còn tồn tại sau: Thị trường kinh doanh chưa đồng đều...

 • 00050007002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Phùng, Mạnh Hùng (2016)

 • Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về QLNN đối với thị trường viễn thông. Nghiên cứu thực trạng thị trường dịch vụ viễn thông ở một số quốc gia trên thế giới, để từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá những thành công và những vấn đề còn tồn tại của QLNN. Tìm ra nguyên nhân của các vấn đề còn tồn tại đó. Đề xuất các quan điểm định hướng, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với thị trường này.

 • V_L0_02446.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải (2009)

 • Nghiên cứu và phân tích lịch sử lập pháp về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Phân tích và làm rõ khái niệm, những dấu hiệu pháp lý của tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, đồng thời phân biệt tội phạm này với một số tội phạm khác trong BLHS (176, 189, 191) nhằm áp dụng đúng đắn điều luật trong thực tiễn xét xử. Khái quát tình hình tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và thực tiễn xét xử tội phạm này trong 5 năm qua (2005-2009). Đề xuất một số giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng ở nước ta một cách có hiệu quả: giải pháp về hoà...

 • DT_00215.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Chu, Xuân Anh; Nguyễn, Thị Hải; Nguyễn, Thị Thơ; Nguyễn, Văn Định; Nguyễn, Xuân Trung; Đỗ, Quang Trung (2002)

 • Phân tích Hg (II) trong nước và nước thải Xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm Cr (VI) hoặc Hg (II) bằng Chitin và Chitosan Carry out the preliminary experiments to investigate the possilities of concentrating Hg(II) and Cr(VI) on natural chelating polymers(Chitin, Chitosan) Develop the simple procedure to determine Hg(II) in water and wastewater Investigate the use of the Chelating resins, Chelex-100 and Purolite S920, for the selecting adsorption of Hg(II) from various media. Concurrently, investigate the possibilities of seperating interfering ions in the determination of mercury (II) Search out the conditions for the removal of Hg(II) from Chelating resins Select the simple and i...

 • 408(2010-4)_p46-59.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải (2010)

 • Trong lịch sử, châu Thạch Lâm luôn đóng vai trò là trung tâm của tỉnh Cao Bằng. Châu Thạch Lâm đời Lý - Trần là châu Thái Nguyên, đến cuối thế kỷ XV mới chính thức mang tên là châu Thạch Lâm.

 • 01050000072.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Nhiệm; Nguyễn, Thị Hải (2011)

 • Tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn phát triển Du lịch sinh thái (DLST) trên thế giới và Việt Nam. Phân tích tiềm năng DLST chủ yếu, các tác động của DLST đến môi trường tự nhiên và nhân văn ở Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn. Đánh giá hiện trạng hoạt động phát triển du lịch tại VQG Xuân Sơn theo các nguyên tắc của DLST. Đề xuất các định hướng và giải pháp phù hợp cho phát triển DLST ở VQG Xuân Sơn, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội và bảo tồn, nhằm khai thác bền vững nguồn tài nguyên du lịch.

 • DT_01007.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Anh Tuấn; Dư, Vũ Việt Quân; Nguyễn, Thị Hải; Trần, Văn Tuấn (2010)

 • Xây dựng các căn cứ khoa học trên cơ sở phân tích và đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng phát triển nông, lâm nghiệp và xác lập mô hình hệ kinh tế sinh thái bền vững khu vực ven biển huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Khảo sát, phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đặc điểm phân hóa cảnh quan khu vực nghiên cứu. Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững. Xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường Xác lập các mô hình kinh tế sinh thái phù hợp với tiềm năng của khu vực nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp phát triển mô hình hệ kinh tế sinh thái tại khu vực nghiên cứu

 • KY_00518.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải (2000)

 • Một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của Việt Nam là rừng. Rừng đóng vai trò quan trọng nền kinh tế quốc dân. Rừng làm nhiện vụ phòng hộ, đảm bảo nguồn nước, hạn chế lũ lụt, giảm cường độ xói mòn, điều hòa khí hậu, bảo tồn quỹ gen… . Rừng còn có giá trị không nhỏ trong việc phát triển du lịch sinh thái, nhằm phục hồi và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Nhưng rất tiếc, trong thời gian gần đây, rừng của Việt Nam đang bị suy giảm nghiêm trọng. Để bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, Hội đồng Bộ trưởng đã có quyết định thành lập các khu rừng cấm. Một trong những khu rừng đầu tiên của Việt Nam được bảo vệ đó là Cúc phương. Tuy đã có quyết định chính thức thành lập từ năm 19...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 26 to 45 of 50
 • 02050001717_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển bền vững, phát triển du lịch bền vững; các tiêu chuẩn về phát triển du lịch bền vững và nội dung bộ chí Nhãn du lịch Xanh do Tổng cục Du lịch ban hành. Khảo sát thực tế về công tác bảo vệ môi trường tại đi (...)

 • 02050003223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2014)

 • Luận văn đánh giá một số làng nghề tiêu biểu để xây dựng các sản phẩm nhằm phát triển du lịch làng nghề tỉnh Vĩnh Phúc. Thực trạng hoạt động du lịch làng nghề trong ngành du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. Đưa ra các phương hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển làng nghề tỉnh Vĩnh Phúc.

 • V_L2_01769.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Ngoan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2009)

 • Tổng quan lý luận chung về du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, vai trò của cộng đồng địa phương trong hoạt động du lịch sinh thái và kinh nghiệm một số quốc gia về mô hình phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Nghiên cứu tiềm năng và thực trạng hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Vân Đồn, Quảng Ninh, cụ thể là phạm vi khu vực ven biển và các đảo Cái Bầu, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Ba Mùn trong 2 năm 2008-2009. Làm rõ sự tham gia của người dân, thành phần tham gia và hình thức tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái. Đề xuất một số giải pháp cụ thể về định hướng phát triển, đào tạo nguồn nhân lực hoạt động du lịch tại địa phương, thu hút sự tham gia của cộng đồng, c...

 • 01050000838.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Đinh, Thúy Hằng (2012)

 • Nghiên cứu Acid Mine Drainage (AMD) và các vấn đề môi trường liên quan. Xử lý AMD bằng phương pháp hóa học, sinh học. Đặc tính sinh học của Sulfate reducing bacteria (SRB). Phân bố của SRB trong tự nhiên. Đa dạng về di truyền của SRB. Đặc điểm sinh lý của SRB. Nhu cầu dinh dưỡng của SRB. Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng của SRB. Cạnh tranh của SRB với các nhóm vi khuẩn khác trong môi trư ờng. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng SRB mới phân lập. Thử nghiệm xử lý AMD trên mô hình phòng thí nghiệm.

 • 00050009169.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Lê, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Kết quả nghiên cứu đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động kinh doanh tại các công ty cổ phần thương mại, nhất là đưa ra các nội dung và yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần để qua đó làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại I Hà Tĩnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng xe bán ra tại các Head của Công ty đều tăng qua các năm. Về doanh thu cũng tăng với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 103,61%/năm. Lợi nhuận cũng tăng với tốc độ bình quân là 100,78%/năm. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế còn tồn tại sau: Thị trường kinh doanh chưa đồng đều...

 • 00050007002.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Phùng, Mạnh Hùng (2016)

 • Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về QLNN đối với thị trường viễn thông. Nghiên cứu thực trạng thị trường dịch vụ viễn thông ở một số quốc gia trên thế giới, để từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. Phân tích, đánh giá những thành công và những vấn đề còn tồn tại của QLNN. Tìm ra nguyên nhân của các vấn đề còn tồn tại đó. Đề xuất các quan điểm định hướng, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với thị trường này.

 • V_L0_02446.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải (2009)

 • Nghiên cứu và phân tích lịch sử lập pháp về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Phân tích và làm rõ khái niệm, những dấu hiệu pháp lý của tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, đồng thời phân biệt tội phạm này với một số tội phạm khác trong BLHS (176, 189, 191) nhằm áp dụng đúng đắn điều luật trong thực tiễn xét xử. Khái quát tình hình tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và thực tiễn xét xử tội phạm này trong 5 năm qua (2005-2009). Đề xuất một số giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng ở nước ta một cách có hiệu quả: giải pháp về hoà...

 • DT_00215.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Chu, Xuân Anh; Nguyễn, Thị Hải; Nguyễn, Thị Thơ; Nguyễn, Văn Định; Nguyễn, Xuân Trung; Đỗ, Quang Trung (2002)

 • Phân tích Hg (II) trong nước và nước thải Xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm Cr (VI) hoặc Hg (II) bằng Chitin và Chitosan Carry out the preliminary experiments to investigate the possilities of concentrating Hg(II) and Cr(VI) on natural chelating polymers(Chitin, Chitosan) Develop the simple procedure to determine Hg(II) in water and wastewater Investigate the use of the Chelating resins, Chelex-100 and Purolite S920, for the selecting adsorption of Hg(II) from various media. Concurrently, investigate the possibilities of seperating interfering ions in the determination of mercury (II) Search out the conditions for the removal of Hg(II) from Chelating resins Select the simple and i...

 • 408(2010-4)_p46-59.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải (2010)

 • Trong lịch sử, châu Thạch Lâm luôn đóng vai trò là trung tâm của tỉnh Cao Bằng. Châu Thạch Lâm đời Lý - Trần là châu Thái Nguyên, đến cuối thế kỷ XV mới chính thức mang tên là châu Thạch Lâm.

 • 01050000072.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Nhiệm; Nguyễn, Thị Hải (2011)

 • Tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn phát triển Du lịch sinh thái (DLST) trên thế giới và Việt Nam. Phân tích tiềm năng DLST chủ yếu, các tác động của DLST đến môi trường tự nhiên và nhân văn ở Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn. Đánh giá hiện trạng hoạt động phát triển du lịch tại VQG Xuân Sơn theo các nguyên tắc của DLST. Đề xuất các định hướng và giải pháp phù hợp cho phát triển DLST ở VQG Xuân Sơn, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội và bảo tồn, nhằm khai thác bền vững nguồn tài nguyên du lịch.

 • DT_01007.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Anh Tuấn; Dư, Vũ Việt Quân; Nguyễn, Thị Hải; Trần, Văn Tuấn (2010)

 • Xây dựng các căn cứ khoa học trên cơ sở phân tích và đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng phát triển nông, lâm nghiệp và xác lập mô hình hệ kinh tế sinh thái bền vững khu vực ven biển huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Khảo sát, phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đặc điểm phân hóa cảnh quan khu vực nghiên cứu. Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững. Xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường Xác lập các mô hình kinh tế sinh thái phù hợp với tiềm năng của khu vực nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp phát triển mô hình hệ kinh tế sinh thái tại khu vực nghiên cứu

 • KY_00518.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải (2000)

 • Một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của Việt Nam là rừng. Rừng đóng vai trò quan trọng nền kinh tế quốc dân. Rừng làm nhiện vụ phòng hộ, đảm bảo nguồn nước, hạn chế lũ lụt, giảm cường độ xói mòn, điều hòa khí hậu, bảo tồn quỹ gen… . Rừng còn có giá trị không nhỏ trong việc phát triển du lịch sinh thái, nhằm phục hồi và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Nhưng rất tiếc, trong thời gian gần đây, rừng của Việt Nam đang bị suy giảm nghiêm trọng. Để bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, Hội đồng Bộ trưởng đã có quyết định thành lập các khu rừng cấm. Một trong những khu rừng đầu tiên của Việt Nam được bảo vệ đó là Cúc phương. Tuy đã có quyết định chính thức thành lập từ năm 19...