Browsing by Author Nguyễn, Thị Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 40 to 50 of 50
 • 01050000072.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Nhiệm; Nguyễn, Thị Hải (2011)

 • Tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn phát triển Du lịch sinh thái (DLST) trên thế giới và Việt Nam. Phân tích tiềm năng DLST chủ yếu, các tác động của DLST đến môi trường tự nhiên và nhân văn ở Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn. Đánh giá hiện trạng hoạt động phát triển du lịch tại VQG Xuân Sơn theo các nguyên tắc của DLST. Đề xuất các định hướng và giải pháp phù hợp cho phát triển DLST ở VQG Xuân Sơn, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội và bảo tồn, nhằm khai thác bền vững nguồn tài nguyên du lịch.

 • DT_01007.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Anh Tuấn; Dư, Vũ Việt Quân; Nguyễn, Thị Hải; Trần, Văn Tuấn (2010)

 • Xây dựng các căn cứ khoa học trên cơ sở phân tích và đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng phát triển nông, lâm nghiệp và xác lập mô hình hệ kinh tế sinh thái bền vững khu vực ven biển huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Khảo sát, phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đặc điểm phân hóa cảnh quan khu vực nghiên cứu. Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững. Xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường Xác lập các mô hình kinh tế sinh thái phù hợp với tiềm năng của khu vực nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp phát triển mô hình hệ kinh tế sinh thái tại khu vực nghiên cứu

 • KY_00518.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải (2000)

 • Một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của Việt Nam là rừng. Rừng đóng vai trò quan trọng nền kinh tế quốc dân. Rừng làm nhiện vụ phòng hộ, đảm bảo nguồn nước, hạn chế lũ lụt, giảm cường độ xói mòn, điều hòa khí hậu, bảo tồn quỹ gen… . Rừng còn có giá trị không nhỏ trong việc phát triển du lịch sinh thái, nhằm phục hồi và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Nhưng rất tiếc, trong thời gian gần đây, rừng của Việt Nam đang bị suy giảm nghiêm trọng. Để bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, Hội đồng Bộ trưởng đã có quyết định thành lập các khu rừng cấm. Một trong những khu rừng đầu tiên của Việt Nam được bảo vệ đó là Cúc phương. Tuy đã có quyết định chính thức thành lập từ năm 19...

 • 02050003180.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Lưu, Văn Sùng (2014)

 • Làm rõ vị trí quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh là yêu cầu khách quan, cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Chỉ ra những hạn chế, bất cập của hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay. Đề xuất các giải pháp cơ bản tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần thực hiện thắng l i nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn cách mạng mới.

 • Đánh giá khả năng xử lý kim loại nặng trong nước sử dụng vật liệu chế tạo từ bùn thải mỏ chế biến sắt.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Sỹ Chính; Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Xuân Hải; Nguyễn, Thị Hải; Đặng, Ngọc Thăng; Nguyễn, Tài Giang; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2016)

 • Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá khả năng hấp phụ kim loại nặng trong nước của vật liệu SBC-400-10S chế tạo từ bùn thải do chế biến quặng sắt thuộc tỉnh Bắc Kạn với 10% thủy tinh lỏng, nung ở nhiệt độ ở 4000C trong 3 giờ. Thí nghiệm được thực hiện trong 25 ngày sử dụng dung dịch pha chế tương tự với nước thải khu chế biến khoáng sản tỉnh Bắc Kạn với nồng độ Mn, Pb, Zn, As và Cd lần lượt là 20; 20; 6; 1và 0,5mg/L. Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu SBC-400-10S có khả năng xử lý kim loại trong nước với hiệu suất Mn, Zn, Cd, Pb và As tương ứng là 27,9 - 97,6; 73,9 - 97,4; 51,0 - 53,0; 96,4 - 98,2 và 77,5 - 83,3%. Hàm lượng Pb, As, Cd và Mn trong nước sau hấp phụ cao hơn giới h...

 • Đánh giá khả năng xử lý đồng thời As, Cd và Pb trong điều kiện lọc qua hạt vật liệu chế tạo từ bùn thải mỏ sắt Bản Cuôn, tỉnh Bắc Kạn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Đặng, Ngọc Thăng; Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2016)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng xử lý As, Cd và Pb trong môi trường nước thông qua thí nghiệm hấp phụ dạng cột của vật liệu SBC2-400 chế tạo từ bùn thải mỏ sắt Bản Cuôn, tỉnh Bắc Kạn. Cột vật liệu có đường kính trong 3 cm, chiều dài 11,5 cm, dung tích 60 ml và khối lượng vật liệu được chèn 50g, với điều kiện dòng chảy liên tục theo chiều hướng lên trên, tốc độ dòng chảy 2 ml/phút. Hai thí nghiệm hấp phụ dạng cột được tiến hành đồng thời và liên tục trong 25 ngày với hàm lượng As, Cd, Pb ban đầu lần lượt là: 1,0; 0,5; 20 mg/l và 0,4; 0,1; 0,6 mg/l. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu suất xử lý As, Cd, Pb của vật liệu SBC2-400 đối với 2 thí nghiệm cột lần lượt dao độ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 40 to 50 of 50
 • 01050000072.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Nhiệm; Nguyễn, Thị Hải (2011)

 • Tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn phát triển Du lịch sinh thái (DLST) trên thế giới và Việt Nam. Phân tích tiềm năng DLST chủ yếu, các tác động của DLST đến môi trường tự nhiên và nhân văn ở Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn. Đánh giá hiện trạng hoạt động phát triển du lịch tại VQG Xuân Sơn theo các nguyên tắc của DLST. Đề xuất các định hướng và giải pháp phù hợp cho phát triển DLST ở VQG Xuân Sơn, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội và bảo tồn, nhằm khai thác bền vững nguồn tài nguyên du lịch.

 • DT_01007.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Anh Tuấn; Dư, Vũ Việt Quân; Nguyễn, Thị Hải; Trần, Văn Tuấn (2010)

 • Xây dựng các căn cứ khoa học trên cơ sở phân tích và đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng phát triển nông, lâm nghiệp và xác lập mô hình hệ kinh tế sinh thái bền vững khu vực ven biển huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Khảo sát, phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, đặc điểm phân hóa cảnh quan khu vực nghiên cứu. Đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững. Xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường Xác lập các mô hình kinh tế sinh thái phù hợp với tiềm năng của khu vực nghiên cứu. Đề xuất các giải pháp phát triển mô hình hệ kinh tế sinh thái tại khu vực nghiên cứu

 • KY_00518.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải (2000)

 • Một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của Việt Nam là rừng. Rừng đóng vai trò quan trọng nền kinh tế quốc dân. Rừng làm nhiện vụ phòng hộ, đảm bảo nguồn nước, hạn chế lũ lụt, giảm cường độ xói mòn, điều hòa khí hậu, bảo tồn quỹ gen… . Rừng còn có giá trị không nhỏ trong việc phát triển du lịch sinh thái, nhằm phục hồi và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Nhưng rất tiếc, trong thời gian gần đây, rừng của Việt Nam đang bị suy giảm nghiêm trọng. Để bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, Hội đồng Bộ trưởng đã có quyết định thành lập các khu rừng cấm. Một trong những khu rừng đầu tiên của Việt Nam được bảo vệ đó là Cúc phương. Tuy đã có quyết định chính thức thành lập từ năm 19...

 • 02050003180.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Lưu, Văn Sùng (2014)

 • Làm rõ vị trí quan trọng của hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh là yêu cầu khách quan, cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Chỉ ra những hạn chế, bất cập của hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay. Đề xuất các giải pháp cơ bản tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần thực hiện thắng l i nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn cách mạng mới.

 • Đánh giá khả năng xử lý kim loại nặng trong nước sử dụng vật liệu chế tạo từ bùn thải mỏ chế biến sắt.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Sỹ Chính; Mai, Trọng Nhuận; Nguyễn, Xuân Hải; Nguyễn, Thị Hải; Đặng, Ngọc Thăng; Nguyễn, Tài Giang; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2016)

 • Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá khả năng hấp phụ kim loại nặng trong nước của vật liệu SBC-400-10S chế tạo từ bùn thải do chế biến quặng sắt thuộc tỉnh Bắc Kạn với 10% thủy tinh lỏng, nung ở nhiệt độ ở 4000C trong 3 giờ. Thí nghiệm được thực hiện trong 25 ngày sử dụng dung dịch pha chế tương tự với nước thải khu chế biến khoáng sản tỉnh Bắc Kạn với nồng độ Mn, Pb, Zn, As và Cd lần lượt là 20; 20; 6; 1và 0,5mg/L. Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu SBC-400-10S có khả năng xử lý kim loại trong nước với hiệu suất Mn, Zn, Cd, Pb và As tương ứng là 27,9 - 97,6; 73,9 - 97,4; 51,0 - 53,0; 96,4 - 98,2 và 77,5 - 83,3%. Hàm lượng Pb, As, Cd và Mn trong nước sau hấp phụ cao hơn giới h...

 • Đánh giá khả năng xử lý đồng thời As, Cd và Pb trong điều kiện lọc qua hạt vật liệu chế tạo từ bùn thải mỏ sắt Bản Cuôn, tỉnh Bắc Kạn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Đặng, Ngọc Thăng; Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2016)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng xử lý As, Cd và Pb trong môi trường nước thông qua thí nghiệm hấp phụ dạng cột của vật liệu SBC2-400 chế tạo từ bùn thải mỏ sắt Bản Cuôn, tỉnh Bắc Kạn. Cột vật liệu có đường kính trong 3 cm, chiều dài 11,5 cm, dung tích 60 ml và khối lượng vật liệu được chèn 50g, với điều kiện dòng chảy liên tục theo chiều hướng lên trên, tốc độ dòng chảy 2 ml/phút. Hai thí nghiệm hấp phụ dạng cột được tiến hành đồng thời và liên tục trong 25 ngày với hàm lượng As, Cd, Pb ban đầu lần lượt là: 1,0; 0,5; 20 mg/l và 0,4; 0,1; 0,6 mg/l. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu suất xử lý As, Cd, Pb của vật liệu SBC2-400 đối với 2 thí nghiệm cột lần lượt dao độ...