Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 46
 • 00050000849_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Trần, Đức Hiệp , người hướng dẫn (2011)

 • 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Làm rõ bản chất của kinh tế tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ công; phân tích làm rõ khái niệm dịch vụ y tế tư nhân. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay, trên cơ sở đó chỉ ra những (...); Electronic Resources

 • 01050004467.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Huy Thông;  Advisor: Lê, Hoàng Sơn; Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020)

 • Nghiên cứu phát triển thuật toán phân cụm mờ mới trên tập mờ viễn cảnh (FC-PFS). Khảo sát tính chất hội tụ của thuật toán FC-PFS về mặt lý thuyết và kiểm chứng về mặt thực nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn UCI. Đề xuất mở rộng của FC-PFS cho việc phân cụm mờ tự động xác định số cụm. Đề xuất mở rộng của FC-PFS trong xử lý các dữ liệu phức tạp. Xây dựng luật mờ viễn cảnh từ FC-PFS. Ứng dụng luật mờ viễn cảnh trong bài toán dự báo thời tiết ngắn hạn dựa trên ảnh mây vệ tinh.

 • 05050003761.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020)

 • Luận văn đã trình bày được một số quan điểm của các nhà khoa học về khái niệm phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Đồng thời, tác giả cũng tiến hành phân tích nội dung của chương Góc với đường tròn trong sách giáo khoa Hình học 9 để có thể nắm rõ được cấu trúc, đặc điểm cách phân bố các nội dung trong sách giáo khoa và mối quan hệ, ý nghĩa của từng nội dung trong chương. Tác giả đã đưa ra nguyên tắc, định hướng để đề xuất biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Các biện pháp được xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung, phương pháp và chương trình dạy học Toán lớp 9. Tác giả cũng chú trọng đến việc xây dựng các biện pháp bắt kịp xu hướng đổi mới hiện nay như sử dụ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Hồng Liên;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2023)

 • Trình bày đặc điểm của năng lực giải quyết vấn đề, cơ sở lí luận và thực tiễn áp dụng của các tình huống dạy học điển hình trong chương trình toán trung học phổ thông (THPT). Tìm hiểu chương trình sách giáo khoa giải tích lớp 12 chương trình cơ bản và nâng cao chủ đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Nghiên cứu các tài liệu về chuyên đề “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất”. Xác định mục tiêu học tập (bao gồm mục tiêu quá trình học và mục tiêu kết quả học), soạn thảo tiến trình dạy học chuyên đề này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong các bài toán cho học ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Song Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực hợp tác và cụ thể là dạy học nhóm của học sinh. Đi sâu, khai thác triệt để nội dung chương Tam giác đồng dạng Toán 8 phục vụ cho việc rèn luyện và phát triển khả năng học nhóm cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm hình thành và phát triển năng lực hợp tác cho học sinh khi dạy chương Tam giác đồng dạng Toán 8 theo hình thức dạy học nhóm. Thực nghiệm sư phạm nhằm bước đầu kiểm tra tính hiệu quả của các biện pháp được đề xuất.

 • 00050003708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên; Trần, Khánh Đức; Nguyễn, Thị Hồng Minh (2014)

 • Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận về quản lý chất lượng, hệ thống thông tin quản lý, luận án đã đưa ra các luận cứ khoa học để đề xuất hệ thống quản lý chất lượng Cử nhân sư phạm trong Đại học đa ngành đa lĩnh vực theo tiếp cận TQM và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng đào tạo, theo đó đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hệ thống quản lý chất lượng đã được đề xuất. Đề xuất các giải pháp triển khai vận hành hệ thống quản lý chất lượng đào tạo hệ cử nhân sư phạm theo tiếp cận TQM và ứng dụng công nghệ thông tin trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Xây dựng và chuẩn hóa các quy trình quản lý chất lượng, xây dựng hệ thống tin học, hệ ...

 • 05050003384.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đăng, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2018)

 • + Nêu được một số vấn đề thuộc cơ sở lí luận về tư duy, tư duy sáng tạo cũng như các yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo và phương pháp giải bài tập toán theo bốn bước của Polya. + Đề xuất được năm biện pháp rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh. Mỗi biện pháp đều có căn cứ và cách thực hiện biện pháp. + Các biện pháp được sử dụng rèn luyện TDST ở trong luận văn quan tâm đến người học, tạo môi trường học tập có thi đua, học sinh được tìm tòi khám phá và giải quyết vấn đề. Các em phát huy được tính tích cực, phát triển tư duy. + Kết quả thử nghiệm sư phạm đã chứng tỏ những đề xuất trong luận văn là có tính hiệu quả, khả thi, chấp nhận được giả thi...

 • 01050003734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2017)

 • Luận văn trình bày tổng quan về vấn đề trong lý thuyết đồ thị và bài toán ghép đôi. Sau đó, trình bày chi tiết về bài toán ghép đôi với thông tin đầy đủ, tính ổn định trong bài toán hôn nhân bền vững. Đặc biệt là tập trung vào thuật toán ghép đôi với thông tin không đầy đủ trong bài toán hai thực tế: bài toán tuyển sinh đại học và bài toán tuyển dụng lao động của các công ty. Nội dung chính của luận văn như sau: Lý thuyết Đồ thị là một trong những ngành khoa học ra đời khá sớm và có nhiều ứng dụng trong hiện đại. Một trong những kết quả đầu tiên trong lý thuyết đồ thị xuất hiện trong bài báo của Leonhard Euler về Bảy cây cầu ở Königsberg, xuất bản năm 1736. Lý thuyết Đồ thị giúp mô t...

 • 01050003339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Ngọc Hải;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2016)

 • Chương 1. Tổng quan: Là chương trình bày về các khái niệm cơ bản trong thiết kế thuật toán. Trong đó, tập trung vào trình bày về thuật toán trực tuyến, các yếu tố cơ bản của việc thiết kế thuật toán trực tuyến và một số ví dụ điển hình.Chương 2. Bài toán k-server và thuật toán hàm công việc: Là chương trình bày về một bài toán điển hình trong lớp thuật toán trực tuyến, đó là bài toán k-server. Định nghĩa về bài toán, phân tích bài toán và thiết kế một số thuật toán trong lớp thuật toán trực tuyến để giải quyết bài toán này.Chương 3. Ứng dụng: Là chương trình bày về một số ứng dụng của thuật toán trực tuyếnvà bài toán k-server. Trong đó, thực nghiệm và đưa ra kết quả đánh giá đối vớ...

 • 01050001350.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Huy Thông;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2013)

 • Luận văn với tên đề tài: “Thuật toán lập kế hoạch mạng WiMAX trên địa hình 3D–GIS” đã tập trung nghiên cứu việc nhận dạng địa hình và tìm ra phương án lập kế hoạch các trạm thu phát sao cho hiệu quả nhất. Ở phần mở đầu, chúng tôi đã đề cập đến tầm quan trọng của công nghệ thong tin, đặc biệt là trong hệ thống thông tin địa lý ba chiều (3D–GIS). Các ứng dụng trong trong hệ thống thông tin địa lý ba chiều đóng vai trò quang trọng các ngành địa lý, điều tra cơ bản, quy hoạch đô thị và cảnh báo môi trường. Với sự phát triển không ngừng của thế giới cũng như của đất nước ta hiện nay, việc tổ chức quản lý thông tin địa lý một cách tổng thể có đóng góp không nhỏ vào việc sử dụng hiệu quả hơn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Khánh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2023)

 • Nghiên cứu các vấn đề lí luận và thực trạng về dạy học trải nghiệm và đánh giá thực trạng tổ chức dạy học trải nghiệm trong chủ đề hàm số bậc nhất ở môn Toán lớp 9 trong dạy ở một số trường THCS. Thiết kế một số hoạt động dạy học trải nghiệm trong chủ đề hàm số bậc nhất ở môn Toán lớp 9. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng và đánh

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 46
 • 00050000849_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Trần, Đức Hiệp , người hướng dẫn (2011)

 • 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Làm rõ bản chất của kinh tế tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ công; phân tích làm rõ khái niệm dịch vụ y tế tư nhân. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay, trên cơ sở đó chỉ ra những (...); Electronic Resources

 • 01050004467.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Huy Thông;  Advisor: Lê, Hoàng Sơn; Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020)

 • Nghiên cứu phát triển thuật toán phân cụm mờ mới trên tập mờ viễn cảnh (FC-PFS). Khảo sát tính chất hội tụ của thuật toán FC-PFS về mặt lý thuyết và kiểm chứng về mặt thực nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn UCI. Đề xuất mở rộng của FC-PFS cho việc phân cụm mờ tự động xác định số cụm. Đề xuất mở rộng của FC-PFS trong xử lý các dữ liệu phức tạp. Xây dựng luật mờ viễn cảnh từ FC-PFS. Ứng dụng luật mờ viễn cảnh trong bài toán dự báo thời tiết ngắn hạn dựa trên ảnh mây vệ tinh.

 • 05050003761.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2020)

 • Luận văn đã trình bày được một số quan điểm của các nhà khoa học về khái niệm phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Đồng thời, tác giả cũng tiến hành phân tích nội dung của chương Góc với đường tròn trong sách giáo khoa Hình học 9 để có thể nắm rõ được cấu trúc, đặc điểm cách phân bố các nội dung trong sách giáo khoa và mối quan hệ, ý nghĩa của từng nội dung trong chương. Tác giả đã đưa ra nguyên tắc, định hướng để đề xuất biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Các biện pháp được xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung, phương pháp và chương trình dạy học Toán lớp 9. Tác giả cũng chú trọng đến việc xây dựng các biện pháp bắt kịp xu hướng đổi mới hiện nay như sử dụ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Hồng Liên;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2023)

 • Trình bày đặc điểm của năng lực giải quyết vấn đề, cơ sở lí luận và thực tiễn áp dụng của các tình huống dạy học điển hình trong chương trình toán trung học phổ thông (THPT). Tìm hiểu chương trình sách giáo khoa giải tích lớp 12 chương trình cơ bản và nâng cao chủ đề giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Nghiên cứu các tài liệu về chuyên đề “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất”. Xác định mục tiêu học tập (bao gồm mục tiêu quá trình học và mục tiêu kết quả học), soạn thảo tiến trình dạy học chuyên đề này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong các bài toán cho học ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Song Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực hợp tác và cụ thể là dạy học nhóm của học sinh. Đi sâu, khai thác triệt để nội dung chương Tam giác đồng dạng Toán 8 phục vụ cho việc rèn luyện và phát triển khả năng học nhóm cho học sinh. Đề xuất một số biện pháp nhằm hình thành và phát triển năng lực hợp tác cho học sinh khi dạy chương Tam giác đồng dạng Toán 8 theo hình thức dạy học nhóm. Thực nghiệm sư phạm nhằm bước đầu kiểm tra tính hiệu quả của các biện pháp được đề xuất.

 • 00050003708.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trung Kiên; Trần, Khánh Đức; Nguyễn, Thị Hồng Minh (2014)

 • Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận về quản lý chất lượng, hệ thống thông tin quản lý, luận án đã đưa ra các luận cứ khoa học để đề xuất hệ thống quản lý chất lượng Cử nhân sư phạm trong Đại học đa ngành đa lĩnh vực theo tiếp cận TQM và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng đào tạo, theo đó đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hệ thống quản lý chất lượng đã được đề xuất. Đề xuất các giải pháp triển khai vận hành hệ thống quản lý chất lượng đào tạo hệ cử nhân sư phạm theo tiếp cận TQM và ứng dụng công nghệ thông tin trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Xây dựng và chuẩn hóa các quy trình quản lý chất lượng, xây dựng hệ thống tin học, hệ ...

 • 05050003384.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đăng, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2018)

 • + Nêu được một số vấn đề thuộc cơ sở lí luận về tư duy, tư duy sáng tạo cũng như các yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo và phương pháp giải bài tập toán theo bốn bước của Polya. + Đề xuất được năm biện pháp rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh. Mỗi biện pháp đều có căn cứ và cách thực hiện biện pháp. + Các biện pháp được sử dụng rèn luyện TDST ở trong luận văn quan tâm đến người học, tạo môi trường học tập có thi đua, học sinh được tìm tòi khám phá và giải quyết vấn đề. Các em phát huy được tính tích cực, phát triển tư duy. + Kết quả thử nghiệm sư phạm đã chứng tỏ những đề xuất trong luận văn là có tính hiệu quả, khả thi, chấp nhận được giả thi...

 • 01050003734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2017)

 • Luận văn trình bày tổng quan về vấn đề trong lý thuyết đồ thị và bài toán ghép đôi. Sau đó, trình bày chi tiết về bài toán ghép đôi với thông tin đầy đủ, tính ổn định trong bài toán hôn nhân bền vững. Đặc biệt là tập trung vào thuật toán ghép đôi với thông tin không đầy đủ trong bài toán hai thực tế: bài toán tuyển sinh đại học và bài toán tuyển dụng lao động của các công ty. Nội dung chính của luận văn như sau: Lý thuyết Đồ thị là một trong những ngành khoa học ra đời khá sớm và có nhiều ứng dụng trong hiện đại. Một trong những kết quả đầu tiên trong lý thuyết đồ thị xuất hiện trong bài báo của Leonhard Euler về Bảy cây cầu ở Königsberg, xuất bản năm 1736. Lý thuyết Đồ thị giúp mô t...

 • 01050003339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Ngọc Hải;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2016)

 • Chương 1. Tổng quan: Là chương trình bày về các khái niệm cơ bản trong thiết kế thuật toán. Trong đó, tập trung vào trình bày về thuật toán trực tuyến, các yếu tố cơ bản của việc thiết kế thuật toán trực tuyến và một số ví dụ điển hình.Chương 2. Bài toán k-server và thuật toán hàm công việc: Là chương trình bày về một bài toán điển hình trong lớp thuật toán trực tuyến, đó là bài toán k-server. Định nghĩa về bài toán, phân tích bài toán và thiết kế một số thuật toán trong lớp thuật toán trực tuyến để giải quyết bài toán này.Chương 3. Ứng dụng: Là chương trình bày về một số ứng dụng của thuật toán trực tuyếnvà bài toán k-server. Trong đó, thực nghiệm và đưa ra kết quả đánh giá đối vớ...

 • 01050001350.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Huy Thông;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2013)

 • Luận văn với tên đề tài: “Thuật toán lập kế hoạch mạng WiMAX trên địa hình 3D–GIS” đã tập trung nghiên cứu việc nhận dạng địa hình và tìm ra phương án lập kế hoạch các trạm thu phát sao cho hiệu quả nhất. Ở phần mở đầu, chúng tôi đã đề cập đến tầm quan trọng của công nghệ thong tin, đặc biệt là trong hệ thống thông tin địa lý ba chiều (3D–GIS). Các ứng dụng trong trong hệ thống thông tin địa lý ba chiều đóng vai trò quang trọng các ngành địa lý, điều tra cơ bản, quy hoạch đô thị và cảnh báo môi trường. Với sự phát triển không ngừng của thế giới cũng như của đất nước ta hiện nay, việc tổ chức quản lý thông tin địa lý một cách tổng thể có đóng góp không nhỏ vào việc sử dụng hiệu quả hơn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Khánh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2023)

 • Nghiên cứu các vấn đề lí luận và thực trạng về dạy học trải nghiệm và đánh giá thực trạng tổ chức dạy học trải nghiệm trong chủ đề hàm số bậc nhất ở môn Toán lớp 9 trong dạy ở một số trường THCS. Thiết kế một số hoạt động dạy học trải nghiệm trong chủ đề hàm số bậc nhất ở môn Toán lớp 9. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng và đánh