Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 35 to 46 of 46
 • 01050003734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2017)

 • Luận văn trình bày tổng quan về vấn đề trong lý thuyết đồ thị và bài toán ghép đôi. Sau đó, trình bày chi tiết về bài toán ghép đôi với thông tin đầy đủ, tính ổn định trong bài toán hôn nhân bền vững. Đặc biệt là tập trung vào thuật toán ghép đôi với thông tin không đầy đủ trong bài toán hai thực tế: bài toán tuyển sinh đại học và bài toán tuyển dụng lao động của các công ty. Nội dung chính của luận văn như sau: Lý thuyết Đồ thị là một trong những ngành khoa học ra đời khá sớm và có nhiều ứng dụng trong hiện đại. Một trong những kết quả đầu tiên trong lý thuyết đồ thị xuất hiện trong bài báo của Leonhard Euler về Bảy cây cầu ở Königsberg, xuất bản năm 1736. Lý thuyết Đồ thị giúp mô t...

 • 01050003339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Ngọc Hải;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2016)

 • Chương 1. Tổng quan: Là chương trình bày về các khái niệm cơ bản trong thiết kế thuật toán. Trong đó, tập trung vào trình bày về thuật toán trực tuyến, các yếu tố cơ bản của việc thiết kế thuật toán trực tuyến và một số ví dụ điển hình.Chương 2. Bài toán k-server và thuật toán hàm công việc: Là chương trình bày về một bài toán điển hình trong lớp thuật toán trực tuyến, đó là bài toán k-server. Định nghĩa về bài toán, phân tích bài toán và thiết kế một số thuật toán trong lớp thuật toán trực tuyến để giải quyết bài toán này.Chương 3. Ứng dụng: Là chương trình bày về một số ứng dụng của thuật toán trực tuyếnvà bài toán k-server. Trong đó, thực nghiệm và đưa ra kết quả đánh giá đối vớ...

 • 01050001350.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Huy Thông;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2013)

 • Luận văn với tên đề tài: “Thuật toán lập kế hoạch mạng WiMAX trên địa hình 3D–GIS” đã tập trung nghiên cứu việc nhận dạng địa hình và tìm ra phương án lập kế hoạch các trạm thu phát sao cho hiệu quả nhất. Ở phần mở đầu, chúng tôi đã đề cập đến tầm quan trọng của công nghệ thong tin, đặc biệt là trong hệ thống thông tin địa lý ba chiều (3D–GIS). Các ứng dụng trong trong hệ thống thông tin địa lý ba chiều đóng vai trò quang trọng các ngành địa lý, điều tra cơ bản, quy hoạch đô thị và cảnh báo môi trường. Với sự phát triển không ngừng của thế giới cũng như của đất nước ta hiện nay, việc tổ chức quản lý thông tin địa lý một cách tổng thể có đóng góp không nhỏ vào việc sử dụng hiệu quả hơn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Khánh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2023)

 • Nghiên cứu các vấn đề lí luận và thực trạng về dạy học trải nghiệm và đánh giá thực trạng tổ chức dạy học trải nghiệm trong chủ đề hàm số bậc nhất ở môn Toán lớp 9 trong dạy ở một số trường THCS. Thiết kế một số hoạt động dạy học trải nghiệm trong chủ đề hàm số bậc nhất ở môn Toán lớp 9. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng và đánh

 • KY_00749.pdf.jpg
 • Conference


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh; Nguyễn, Đức Thiện (2004)

 • Phương pháp thi trắc nghiệm khách quan đang dần phổ biến ở nhiều cấp học, môn học. Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã đề xuất những dự kiến về việc tuyển sinh đại học thông qua thi trắc nghiệm khách quan trong thời gian tới. Đây là phương pháp tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập với nhiều ưu diểm, đặc biệt đối với các chương trình học và thi trên máy tính (e-learning). Việc nghiên cứu và đưa ra những cơ sở lý thuyết để hỗ trợ cho việc đo lường và đánh giá các yếu tố liên quan tới đề thi và kết quả thi một cách khoa học là cấp bách và cần thiết. Báo cáo của chúng tôi nằm trong hường nghiên cứu này. Báo cáo trình bày các kết quả tìm hiểu và triển khai thử nghiệm phương pháp PROX - một p...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 35 to 46 of 46
 • 01050003734.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2017)

 • Luận văn trình bày tổng quan về vấn đề trong lý thuyết đồ thị và bài toán ghép đôi. Sau đó, trình bày chi tiết về bài toán ghép đôi với thông tin đầy đủ, tính ổn định trong bài toán hôn nhân bền vững. Đặc biệt là tập trung vào thuật toán ghép đôi với thông tin không đầy đủ trong bài toán hai thực tế: bài toán tuyển sinh đại học và bài toán tuyển dụng lao động của các công ty. Nội dung chính của luận văn như sau: Lý thuyết Đồ thị là một trong những ngành khoa học ra đời khá sớm và có nhiều ứng dụng trong hiện đại. Một trong những kết quả đầu tiên trong lý thuyết đồ thị xuất hiện trong bài báo của Leonhard Euler về Bảy cây cầu ở Königsberg, xuất bản năm 1736. Lý thuyết Đồ thị giúp mô t...

 • 01050003339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Ngọc Hải;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2016)

 • Chương 1. Tổng quan: Là chương trình bày về các khái niệm cơ bản trong thiết kế thuật toán. Trong đó, tập trung vào trình bày về thuật toán trực tuyến, các yếu tố cơ bản của việc thiết kế thuật toán trực tuyến và một số ví dụ điển hình.Chương 2. Bài toán k-server và thuật toán hàm công việc: Là chương trình bày về một bài toán điển hình trong lớp thuật toán trực tuyến, đó là bài toán k-server. Định nghĩa về bài toán, phân tích bài toán và thiết kế một số thuật toán trong lớp thuật toán trực tuyến để giải quyết bài toán này.Chương 3. Ứng dụng: Là chương trình bày về một số ứng dụng của thuật toán trực tuyếnvà bài toán k-server. Trong đó, thực nghiệm và đưa ra kết quả đánh giá đối vớ...

 • 01050001350.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Huy Thông;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2013)

 • Luận văn với tên đề tài: “Thuật toán lập kế hoạch mạng WiMAX trên địa hình 3D–GIS” đã tập trung nghiên cứu việc nhận dạng địa hình và tìm ra phương án lập kế hoạch các trạm thu phát sao cho hiệu quả nhất. Ở phần mở đầu, chúng tôi đã đề cập đến tầm quan trọng của công nghệ thong tin, đặc biệt là trong hệ thống thông tin địa lý ba chiều (3D–GIS). Các ứng dụng trong trong hệ thống thông tin địa lý ba chiều đóng vai trò quang trọng các ngành địa lý, điều tra cơ bản, quy hoạch đô thị và cảnh báo môi trường. Với sự phát triển không ngừng của thế giới cũng như của đất nước ta hiện nay, việc tổ chức quản lý thông tin địa lý một cách tổng thể có đóng góp không nhỏ vào việc sử dụng hiệu quả hơn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Khánh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2023)

 • Nghiên cứu các vấn đề lí luận và thực trạng về dạy học trải nghiệm và đánh giá thực trạng tổ chức dạy học trải nghiệm trong chủ đề hàm số bậc nhất ở môn Toán lớp 9 trong dạy ở một số trường THCS. Thiết kế một số hoạt động dạy học trải nghiệm trong chủ đề hàm số bậc nhất ở môn Toán lớp 9. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng và đánh

 • KY_00749.pdf.jpg
 • Conference


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh; Nguyễn, Đức Thiện (2004)

 • Phương pháp thi trắc nghiệm khách quan đang dần phổ biến ở nhiều cấp học, môn học. Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã đề xuất những dự kiến về việc tuyển sinh đại học thông qua thi trắc nghiệm khách quan trong thời gian tới. Đây là phương pháp tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập với nhiều ưu diểm, đặc biệt đối với các chương trình học và thi trên máy tính (e-learning). Việc nghiên cứu và đưa ra những cơ sở lý thuyết để hỗ trợ cho việc đo lường và đánh giá các yếu tố liên quan tới đề thi và kết quả thi một cách khoa học là cấp bách và cần thiết. Báo cáo của chúng tôi nằm trong hường nghiên cứu này. Báo cáo trình bày các kết quả tìm hiểu và triển khai thử nghiệm phương pháp PROX - một p...