Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 40 to 46 of 46
  • KY_00749.pdf.jpg
  • Conference


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh; Nguyễn, Đức Thiện (2004)

  • Phương pháp thi trắc nghiệm khách quan đang dần phổ biến ở nhiều cấp học, môn học. Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã đề xuất những dự kiến về việc tuyển sinh đại học thông qua thi trắc nghiệm khách quan trong thời gian tới. Đây là phương pháp tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập với nhiều ưu diểm, đặc biệt đối với các chương trình học và thi trên máy tính (e-learning). Việc nghiên cứu và đưa ra những cơ sở lý thuyết để hỗ trợ cho việc đo lường và đánh giá các yếu tố liên quan tới đề thi và kết quả thi một cách khoa học là cấp bách và cần thiết. Báo cáo của chúng tôi nằm trong hường nghiên cứu này. Báo cáo trình bày các kết quả tìm hiểu và triển khai thử nghiệm phương pháp PROX - một p...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 40 to 46 of 46
  • KY_00749.pdf.jpg
  • Conference


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh; Nguyễn, Đức Thiện (2004)

  • Phương pháp thi trắc nghiệm khách quan đang dần phổ biến ở nhiều cấp học, môn học. Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã đề xuất những dự kiến về việc tuyển sinh đại học thông qua thi trắc nghiệm khách quan trong thời gian tới. Đây là phương pháp tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập với nhiều ưu diểm, đặc biệt đối với các chương trình học và thi trên máy tính (e-learning). Việc nghiên cứu và đưa ra những cơ sở lý thuyết để hỗ trợ cho việc đo lường và đánh giá các yếu tố liên quan tới đề thi và kết quả thi một cách khoa học là cấp bách và cần thiết. Báo cáo của chúng tôi nằm trong hường nghiên cứu này. Báo cáo trình bày các kết quả tìm hiểu và triển khai thử nghiệm phương pháp PROX - một p...