Browsing by Author Nguyễn, Thị Hoài Nhân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • KY_00692.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Thị Hoài Nhân (2003)

  • Việc nghiên cứu phần nào đã chứng minh sự thẩm thấu ở một mức độ nhất định của lớp từ vietnamizm vào vốn từ vựng của các văn bản tiếng Nga viết về đề tài Việt Nam. Việc sử dụng chúng trong các văn bản được nghiên cứu, về cơ bản, nhằm mang lại cho văn bản những sắc thái có tính dân tộc. Điều này làm cho văn bản có “hồn” hơn, hấp dẫn hơn và vì thế có tính thuyết phục hơn

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hoài Nhân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
  • KY_00692.pdf.jpg
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Thị Hoài Nhân (2003)

  • Việc nghiên cứu phần nào đã chứng minh sự thẩm thấu ở một mức độ nhất định của lớp từ vietnamizm vào vốn từ vựng của các văn bản tiếng Nga viết về đề tài Việt Nam. Việc sử dụng chúng trong các văn bản được nghiên cứu, về cơ bản, nhằm mang lại cho văn bản những sắc thái có tính dân tộc. Điều này làm cho văn bản có “hồn” hơn, hấp dẫn hơn và vì thế có tính thuyết phục hơn