Browsing by Author Nguyễn, Thị Mến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • KL00069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Chu, Ngọc Lâm (2011)

 • Thư viện Hà Nội với công tác bổ sung, xử lý và tổ chức vốn tài liệu địa chí; Thực trạng công tác bổ sung, xử lý và tổ chức vốn tài liệu địa chí tại Thư viện Thành phố Hà Nội; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bổ sung, xử lý và tổ chức vốn tài liệu địa chí tại Thư viện Hà Nội.

 • 02050006241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2020)

 • Sự biến đổi đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới. Một là, hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội, nợ đọng bảo hiểm xã hội. Hai là, bằng các số liệu chứng minh, luận văn phân tích và chỉ ra được thực trạng tình hình nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, chỉ ra được nguyên nhân dẫn đến nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, từ đó đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp. Ba là, đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, đặc biệt là áp dụng các chế tài xử phạt đối với các đơn vị nợ đọng BHXH.

 • 02050006241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2020)

 • Thứ nhất, hệ thống hóa một số nội dung l luận về văn hóa, đời sống văn hóa, một vài nét về huyện Thường Tín, Hà Nội và đặc điểm đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín. Thứ hai, phân tích thực trạng biến đổi của đời sống văn hóa cư dân nông thôn ở huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới. Đưa ra nh ng hạn chế và biện pháp khắc phục nh ng hạn chế trong đời sống văn hóa cư dân nông thôn huyện Thường Tín.

 • 04051000393_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Nguyễn, Văn Độ (2010)

 • In the present study, an attempt is made to explore the grammar and meaning of the short story “Witches’ Loaves” by O’Henry as a text which is taken from “O’Henry’s short stories online”. The procedures and conventions used in the analysis are based on the framework of Halliday’s (1994) An Introduction to Functional Grammar. The analysis of the text will proceed from the topic of the chosen text; clauses and clause complex analysis; the transitivity pattern, the mood pattern, the theme-rheme pattern, the grammatical and lexical cohesion; to a summary of the context of situation of the text in terms of the three contextual parameters: field,...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Mến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • KL00069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Chu, Ngọc Lâm (2011)

 • Thư viện Hà Nội với công tác bổ sung, xử lý và tổ chức vốn tài liệu địa chí; Thực trạng công tác bổ sung, xử lý và tổ chức vốn tài liệu địa chí tại Thư viện Thành phố Hà Nội; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bổ sung, xử lý và tổ chức vốn tài liệu địa chí tại Thư viện Hà Nội.

 • 02050006241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2020)

 • Sự biến đổi đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới. Một là, hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội, nợ đọng bảo hiểm xã hội. Hai là, bằng các số liệu chứng minh, luận văn phân tích và chỉ ra được thực trạng tình hình nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, chỉ ra được nguyên nhân dẫn đến nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, từ đó đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp. Ba là, đưa ra được các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, đặc biệt là áp dụng các chế tài xử phạt đối với các đơn vị nợ đọng BHXH.

 • 02050006241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2020)

 • Thứ nhất, hệ thống hóa một số nội dung l luận về văn hóa, đời sống văn hóa, một vài nét về huyện Thường Tín, Hà Nội và đặc điểm đời sống văn hóa của cư dân nông thôn huyện Thường Tín. Thứ hai, phân tích thực trạng biến đổi của đời sống văn hóa cư dân nông thôn ở huyện Thường Tín, Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới. Đưa ra nh ng hạn chế và biện pháp khắc phục nh ng hạn chế trong đời sống văn hóa cư dân nông thôn huyện Thường Tín.

 • 04051000393_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mến;  Advisor: Nguyễn, Văn Độ (2010)

 • In the present study, an attempt is made to explore the grammar and meaning of the short story “Witches’ Loaves” by O’Henry as a text which is taken from “O’Henry’s short stories online”. The procedures and conventions used in the analysis are based on the framework of Halliday’s (1994) An Introduction to Functional Grammar. The analysis of the text will proceed from the topic of the chosen text; clauses and clause complex analysis; the transitivity pattern, the mood pattern, the theme-rheme pattern, the grammatical and lexical cohesion; to a summary of the context of situation of the text in terms of the three contextual parameters: field,...