Browsing by Author Nguyễn, Thị Mỹ Lệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 5 of 5
 • luanvanle8.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lệ;  Advisor: Đặng, Huy Ruận (2015)

 • Chương 1: Trình bày nguồn gốc của phương pháp quy nạp và những kiến thức cơ bản về phương pháp quy nạp toán học. Chương 2: Trình bày những ứng dụng của phương pháp quy nạp trong giải toán, bao gồm một số bài toán số học, đại số, giải tích, hình học và một số bài toán rời rạc khác. Chương 3: Gồm một số bài toán tham khảo trích trong các đề thi IMO và đề thi vô địch các nước và khu vực

 • 01050002559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lệ;  Advisor: Đặng, Huy Ruận (2015)

 • Cuốn luận văn này nhằm đưa rac cái nhìn tổng quan về phương pháp quy nạp toán học, từ nguyên lý và các hình thức của phương pháp đến những bài tập áp dụng trong các phân môn khác nhau. Hệ thống các bài tập được đưa ra phong phú. Tác gả đã sưu tầm một số đề thi Olympic toán các quốc gia và quốc tế giải được bằng phương pháp này

 • Chi Uyen 1. 20180927 0974-7435-14-172.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Thị Mỹ Lệ (2018-09)

 • Lactic Acid Bacteria (LAB) and bacteriocins have been applied in many fields in our life. Among LAB, Lactobacillus plantarum plays some essential roles such as starter cultures or probiotics. In this study, bacteriocin synthesized by the strain L. plantarum UL485 isolated from the fermented “Chao” of Hue province in Vietnam was partly characterized. In addition, cold shock protein (Csp) in the strain and the survival of the bacteria with temperature down-shift after freezing were primarily studied. In particular, the effects of pH and temperature on the bacteriocin, containing in the culture supernatant of the strain were evaluated. The bacteriocin was also partly purified via ca...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Mỹ Lệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 5 of 5
 • luanvanle8.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lệ;  Advisor: Đặng, Huy Ruận (2015)

 • Chương 1: Trình bày nguồn gốc của phương pháp quy nạp và những kiến thức cơ bản về phương pháp quy nạp toán học. Chương 2: Trình bày những ứng dụng của phương pháp quy nạp trong giải toán, bao gồm một số bài toán số học, đại số, giải tích, hình học và một số bài toán rời rạc khác. Chương 3: Gồm một số bài toán tham khảo trích trong các đề thi IMO và đề thi vô địch các nước và khu vực

 • 01050002559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lệ;  Advisor: Đặng, Huy Ruận (2015)

 • Cuốn luận văn này nhằm đưa rac cái nhìn tổng quan về phương pháp quy nạp toán học, từ nguyên lý và các hình thức của phương pháp đến những bài tập áp dụng trong các phân môn khác nhau. Hệ thống các bài tập được đưa ra phong phú. Tác gả đã sưu tầm một số đề thi Olympic toán các quốc gia và quốc tế giải được bằng phương pháp này

 • Chi Uyen 1. 20180927 0974-7435-14-172.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Thị Mỹ Lệ (2018-09)

 • Lactic Acid Bacteria (LAB) and bacteriocins have been applied in many fields in our life. Among LAB, Lactobacillus plantarum plays some essential roles such as starter cultures or probiotics. In this study, bacteriocin synthesized by the strain L. plantarum UL485 isolated from the fermented “Chao” of Hue province in Vietnam was partly characterized. In addition, cold shock protein (Csp) in the strain and the survival of the bacteria with temperature down-shift after freezing were primarily studied. In particular, the effects of pH and temperature on the bacteriocin, containing in the culture supernatant of the strain were evaluated. The bacteriocin was also partly purified via ca...