Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 12 of 12
 • 02050002478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Huê;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2014)

 • Trình bày đặc trưng cú pháp và ngữ nghĩa của các loại vị từ, tức là mô tả các tri thức ngôn ngữ học. Nghiên cứu TAG cho phép tích hợp ngữ nghĩa. Bổ sung và biểu diễn ngữ nghĩa cho mô hình cú pháp TAG. Tìm hiểu về logic toán học và biểu diễn ngữ nghĩa của câu.

 • 01050003168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2016)

 • Luận văn tập trung vào xây dựng hệ thống phân tích cú pháp và tính toán ngữ nghĩa cho văn phạm TAG tiếng Việt sử dụng công cụ XMG và tupila. Văn phạm kết nối cây TAG là một trong các hệ hình thức đã được chỉ ra là thích hợp trong việc tính toán ngữ nghĩa dựa trên thành phần cú pháp.

 • 46.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2019)

 • Quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực (Competency - Based Human Resource Management) là cách tiếp cận quản lý thể hiện sự đáp ứng đối với những thay đổi về hiệu quả và văn hóa tổ chức đang diễn ra tại nhiều quốc gia phát triển, khởi đầu từ nước Anh, rồi lan rộng ra các quốc gia thuộc tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và nhiều nước đang phát triển. Bài viết này sẽ làm rõ khái niệm năng lực, việc ứng dụng trong thực tiễn quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó cho thấy, lấy năng lực làm trọng tâm trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng, đánh giá, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nói chung và thu hút, trọng dụng người có tài năng nói riêng nhằm tạo...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 12 of 12
 • 02050002478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Huê;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2014)

 • Trình bày đặc trưng cú pháp và ngữ nghĩa của các loại vị từ, tức là mô tả các tri thức ngôn ngữ học. Nghiên cứu TAG cho phép tích hợp ngữ nghĩa. Bổ sung và biểu diễn ngữ nghĩa cho mô hình cú pháp TAG. Tìm hiểu về logic toán học và biểu diễn ngữ nghĩa của câu.

 • 01050003168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2016)

 • Luận văn tập trung vào xây dựng hệ thống phân tích cú pháp và tính toán ngữ nghĩa cho văn phạm TAG tiếng Việt sử dụng công cụ XMG và tupila. Văn phạm kết nối cây TAG là một trong các hệ hình thức đã được chỉ ra là thích hợp trong việc tính toán ngữ nghĩa dựa trên thành phần cú pháp.

 • 46.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2019)

 • Quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực (Competency - Based Human Resource Management) là cách tiếp cận quản lý thể hiện sự đáp ứng đối với những thay đổi về hiệu quả và văn hóa tổ chức đang diễn ra tại nhiều quốc gia phát triển, khởi đầu từ nước Anh, rồi lan rộng ra các quốc gia thuộc tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và nhiều nước đang phát triển. Bài viết này sẽ làm rõ khái niệm năng lực, việc ứng dụng trong thực tiễn quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó cho thấy, lấy năng lực làm trọng tâm trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng, đánh giá, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nói chung và thu hút, trọng dụng người có tài năng nói riêng nhằm tạo...