Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 24
 • Bài 6_NguyenAnhThu_2020_p89-98.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương (2020)

 • EU là một trong những đối tác đầu tư lâu đời và lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ EU vào Việt Nam trong thời gian qua có sự gia tăng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, dòng vốn này vẫn còn khiêm tốn, chưa ổn định và tương xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai bên. Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn FDI chất lượng cao từ EU vào Việt Nam. Bài viết này đánh giá luồng vốn FDI từ EU vào Việt Nam, đặc biệt những cơ hội để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao dưới tác động của EVFTA...

 • Investment Liberalization in the ASEAN Economic Community Vietnam's Participation, pportunities and Challenges.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương (2014)

 • Investment liberalization plays an important role in building a single market and production base in the ASEAN Economic Community. The paper examines Vietnam's participation in the AEC from the perspective of investment liberalization through analysis of - Vietnam's commitments and her implementation of commitments under the ASEAN Comprehensive Investment Agreement, (ACIA); (ii) thecurrent situation of foreign direct investment (FDI) in ASEAN and Vietnam; and (iii) opportunities and challenges for Vietnam from AEC’s liberalization of investment

 • Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2016, triển vọng năm 2017 và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Cẩm Nhung; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2016)

 • Bài viết cung cấp một “bức tranh” toàn cảnh về tình hình kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam năm 2016 và dự báo triển vọng năm 2017, từ đó đưa ra một số gợi ý về giải pháp chính sách cho Việt Nam. Với những diễn biến khó lường của kinh tế toàn cầu và những khó khăn đang phải đối mặt trong nước, Việt Nam cần có những giải pháp ứng phó linh hoạt, đặc biệt là giải pháp cho điều hành tỷ giá, quyết tâm cao và hành động quyết liệt trên thực tế để có thể thực hiện được các mục tiêu về tăng trưởng và lạm phát như đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện môi trường kinh doanh và thực hiện mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng minh bạch và bình đẳng hơn; đẩy mạnh các hoạt đ...

 • The World and Vietnamese Economy in 2017, Prospects for 2018 and Some Policy Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Nhung; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2018)

 • Bài viết đánh giá một cách tổng thể nhất về bức tranh kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam năm 2017 và dự báo triển vọng năm 2018, từ đó đưa ra một số hàm ý về giải pháp chính sách cho Việt Nam. Kinh tế thế giới năm 2017 được đánh giá là có khởi sắc và chuyển biến tích cực nhất từ năm 2011 đến nay nhờ có sự tăng trưởng vững của các nền kinh tế chủ chốt, thương mại toàn cầu đạt kết quả khả quan và điều kiện tài chính toàn cầu thuận lợi. Tuy nhiên, do đầu tư toàn cầu phục hồi chậm và chưa chắc chắn, đồng thời tồn tại nhiều yếu tố khó lường về chính sách của chính quyền Mỹ, tiến trình Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) diễn biến khó dự đoán, cùng các rủi ro địa chính trị như căng thẳng ngà...

 • Holocene Sedimentary Environment in HP1 Core.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Cúc; Nguyễn, Thùy Dương; Nguyễn, Thị Minh Phương; Doãn, Đình Lâm; Vũ, Văn Lợi; An, Thị Thùy; Nguyễn, Thị Xuân (2020)

 • Bài báo bước đầu khôi phục sự thay đổi môi trường thành tạo trầm tích Holocen vùng ven biển Hải Phòng dựa trên kết quả phân tích tảo Diatomeae và độ hạt tại lỗ khoan HP1-Quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 52 loài diatom được nhận biết và phân chia thành năm đới sinh thái Diatomeae dựa trên sự thay đổi tỷ lệ của 4 nhóm sinh thái đặc trưng cho 4 kiểu môi trường khác nhau bao gồm nhóm biển trôi nổi, nhóm nước lợ trôi nổi, nhóm nước lợ bám đáy và nhóm nước ngọt. Trên cơ sở đặc điểm trầm tích kết hợp với sự phân bố của các đới sinh thái Diatomea, bốn kiểu môi trường trầm tích được xác lập cho vùng ven biển Hải Phòng tại lỗ khoan HP1: estuary-vũng vịnh, ứng với giai đoạn biển ti...

 • 02050001777_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa, du lịch văn hóa, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại phố cổ Hà Nội, thực trạng bảo tồn phố cổ Hà Nội và những tác động của du lịch (...)

 • 4442-145-8257-1-10-20170428.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Thị Minh Phương (2016)

 • Taiwan is the 4th largest foreign investor in Vietnam. Taiwanese FDI on the one hand has contributed to Vietnam’s economic development, on the other hand has raised some serious issues related to the country’s sustainable development. In order to analyze the current development and emerging issues related to Taiwanese investment in Vietnam, this paper focused on the following contents: (i) Characteristics of Taiwanese FDI inflows in comparison with the FDI flows into Vietnam in general; (ii) Some issues arising during the operation of Taiwanese FDI enterprises in Vietnam and those arising in the context of Vietnam’s international economic integration and economic restructuring;...

 • KLTN_QHE2017_Nguyễn Thị Hải Lý.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Lý;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Phương (2020)

 • Khóa luận bao gồm các nội dung: Đưa ra các cơ sở lý luận về tác động của FTA và FDI; Phân tích và đánh giá thực trạng thu hút nguồn FDI từ EU vào Việt Nam; Nhận diện các cơ hội, thách thức mà EVFTA mang lại, từ đó đưa ra nhận định về triển vọng thu hút FDI từ EU vào Việt Na; Đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng từ các đối tác EU.

 • Nguyen Thi Minh Phuong.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương (2014)

 • Tự do hóa đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Bài viết nghiên cứu sự tham gia của Việt Nam vào AEC trong lĩnh vực tự do hóa đầu tư thông qua phân tích:(i) các cam kết và việc thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA); (ii) thực trạng quan hệ đầu tư trực tiếp nước ngoài của ASEAN và của Việt Nam;(iii) từ đó đưa ra một số cơ hội và thách thức mà AEC mang lại cho Việt Nam từ góc độ tự do hóa đầu tư

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Loan; Nguyễn, Thị Minh Phương; Phạm, Văn Hoan (2007)

 • Đánh giá hiện trạng môi trường vùng nuôi tôm ven biển Nghía Hưng - Nam Định do hoạt động phát triển nuôi tôm gây ra theo mô hình DPSIR. Phân tích hiện trạng và tác động của các yếu tố là động lực đề phát triển nghề nuôi tôm. Nêu lên những ảnh hưởng của hệ thống gây ra cho họat động phát triển nuôi tôm, ảnh hưởng của phát triển nghề nuôi tôm lên môi trường và trình bày hiện trạng chất lượng môi trường nước và tài nguyên sinh vật vùng nuôi tôm cũng như hệ quả môi trường của việc phát triển nuôi tôm. Đánh giá mức độ phát triển bền vững các ngư trại nuôi tôm của 5 vùng sinh thái khác nhau ở vùng ngập nước ven biển Nghĩa Hưng trong các năm 2006 - 2007. Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá phát tri...

 • 00050010709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu; Nguyễn, Thị Kim Chi (2020)

 • Luận án xây dựng khung phân tích tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các nước thành viên, bao gồm các kênh tác động, các yếu tố quyết định tác động và tác động tổng thể của FTA đối với FDI. Đánh giá tác động của EVFTA đến FDI nói chung vào Việt Nam dựa trên khung phân tích tác động và phỏng vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng EVFTA có cả tác động tích cực và tiêu cực đến dòng vốn FDI vào Việt Nam. Một mặt, EVFTA làm gia tăng số lượng FDI từ cả các đối tác trong và ngoài EU; cải thiện chất lượng dòng vốn FDI; nâng cao vị thế và mức độ tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực; cải thiện cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; tăn...

 • Đánh giá tác động theo ngành của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU. Sử dụng các chỉ số thương mại.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2016)

 • Sau hơn ba năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam -EU (EVFTA) vào tháng 12/2015. Việc phân tích và đánh giá tác động của EVFTA đến các ngành xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam với EU có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Bài viết sử dụng các chỉ số thương mại để đánh giá tác động theo ngành của EVFTA. Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2001-2015, kim ngạch giữa Việt Nam và EU chủ yếu mang tính liên ngành do cơ cấu xuất nhập khẩu, lợi thế so sánh và chuyên môn hóa xuất khẩu của hai bên khác nhau rõ rệt. Riêng ngành máy móc thiết bị, thương mại nội ngành diễn ra ở mức độ cao. Bài viết phân chia các ngành n...

 • 02050000647.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Lê, Thị Minh Loan (2011)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận của đề tài như: khái niệm ĐĐ (Đạo đức), khái niệm doanh nhân, khái niệm ĐĐ trong HĐKD (Hoạt động kinh doanh của doanh nhân). Điều tra thực trạng và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến ĐĐ trong HĐKD của các doanh nhân ở (...)

 • V_L2_01731.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Vũ, Hào Quang (2009)

 • Nghiên cứu về định hướng nghề nghiệp, khu vực làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngoài công lập.Tìm hiểu quan điểm của Nhà nước về định hướng việc làm cho thanh niên và sinh viên hiện nay. Nghiên cứu định hướng nghề nghiệp và khu vực làm việc của sinh viên Đại học Đông Đô (ĐHĐĐ) từ khi chọn ngành học ban đầu vào trường và sau khi tốt nghiệp. Tìm hiểu định hướng khu vực làm việc, nơi làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên ĐHĐĐ qua: phạm trù các giá trị xã hội nghề nghiệp của sinh viên, định hướng nghề nghiệp của sinh viên theo các giá trị xã hội, thu nhập cao, được xã hội coi trọng, công việc ổn định, làm việc đúng chuyên môn; Xu hướng làm việc tại các đô thị, tại các vùng kh...

 • 00050000842.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương; Hoàng, Thị Kim Quế (2011)

 • Nghiên cứu về mặt lý luận nhiệm vụ của chính quyền xã, mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND xã. Tính đặc thù của chính quyền xã ở Thành phố Hà Nội. Tổng kết thực tiễn tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND xã, đánh giá những hạn chế và thành quả, nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND. Đề xuất phương hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, cách chức tổ chức chính quyền xã trên địa bàn Hà Nội hiện n ay

Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 24
 • Bài 6_NguyenAnhThu_2020_p89-98.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương (2020)

 • EU là một trong những đối tác đầu tư lâu đời và lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ EU vào Việt Nam trong thời gian qua có sự gia tăng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, dòng vốn này vẫn còn khiêm tốn, chưa ổn định và tương xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai bên. Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn FDI chất lượng cao từ EU vào Việt Nam. Bài viết này đánh giá luồng vốn FDI từ EU vào Việt Nam, đặc biệt những cơ hội để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao dưới tác động của EVFTA...

 • Investment Liberalization in the ASEAN Economic Community Vietnam's Participation, pportunities and Challenges.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương (2014)

 • Investment liberalization plays an important role in building a single market and production base in the ASEAN Economic Community. The paper examines Vietnam's participation in the AEC from the perspective of investment liberalization through analysis of - Vietnam's commitments and her implementation of commitments under the ASEAN Comprehensive Investment Agreement, (ACIA); (ii) thecurrent situation of foreign direct investment (FDI) in ASEAN and Vietnam; and (iii) opportunities and challenges for Vietnam from AEC’s liberalization of investment

 • Kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2016, triển vọng năm 2017 và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Cẩm Nhung; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2016)

 • Bài viết cung cấp một “bức tranh” toàn cảnh về tình hình kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam năm 2016 và dự báo triển vọng năm 2017, từ đó đưa ra một số gợi ý về giải pháp chính sách cho Việt Nam. Với những diễn biến khó lường của kinh tế toàn cầu và những khó khăn đang phải đối mặt trong nước, Việt Nam cần có những giải pháp ứng phó linh hoạt, đặc biệt là giải pháp cho điều hành tỷ giá, quyết tâm cao và hành động quyết liệt trên thực tế để có thể thực hiện được các mục tiêu về tăng trưởng và lạm phát như đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện môi trường kinh doanh và thực hiện mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng minh bạch và bình đẳng hơn; đẩy mạnh các hoạt đ...

 • The World and Vietnamese Economy in 2017, Prospects for 2018 and Some Policy Implications for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Nhung; Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2018)

 • Bài viết đánh giá một cách tổng thể nhất về bức tranh kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam năm 2017 và dự báo triển vọng năm 2018, từ đó đưa ra một số hàm ý về giải pháp chính sách cho Việt Nam. Kinh tế thế giới năm 2017 được đánh giá là có khởi sắc và chuyển biến tích cực nhất từ năm 2011 đến nay nhờ có sự tăng trưởng vững của các nền kinh tế chủ chốt, thương mại toàn cầu đạt kết quả khả quan và điều kiện tài chính toàn cầu thuận lợi. Tuy nhiên, do đầu tư toàn cầu phục hồi chậm và chưa chắc chắn, đồng thời tồn tại nhiều yếu tố khó lường về chính sách của chính quyền Mỹ, tiến trình Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) diễn biến khó dự đoán, cùng các rủi ro địa chính trị như căng thẳng ngà...

 • Holocene Sedimentary Environment in HP1 Core.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Cúc; Nguyễn, Thùy Dương; Nguyễn, Thị Minh Phương; Doãn, Đình Lâm; Vũ, Văn Lợi; An, Thị Thùy; Nguyễn, Thị Xuân (2020)

 • Bài báo bước đầu khôi phục sự thay đổi môi trường thành tạo trầm tích Holocen vùng ven biển Hải Phòng dựa trên kết quả phân tích tảo Diatomeae và độ hạt tại lỗ khoan HP1-Quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. 52 loài diatom được nhận biết và phân chia thành năm đới sinh thái Diatomeae dựa trên sự thay đổi tỷ lệ của 4 nhóm sinh thái đặc trưng cho 4 kiểu môi trường khác nhau bao gồm nhóm biển trôi nổi, nhóm nước lợ trôi nổi, nhóm nước lợ bám đáy và nhóm nước ngọt. Trên cơ sở đặc điểm trầm tích kết hợp với sự phân bố của các đới sinh thái Diatomea, bốn kiểu môi trường trầm tích được xác lập cho vùng ven biển Hải Phòng tại lỗ khoan HP1: estuary-vũng vịnh, ứng với giai đoạn biển ti...

 • 02050001777_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa, du lịch văn hóa, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại phố cổ Hà Nội, thực trạng bảo tồn phố cổ Hà Nội và những tác động của du lịch (...)

 • 4442-145-8257-1-10-20170428.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Nguyễn, Thị Minh Phương (2016)

 • Taiwan is the 4th largest foreign investor in Vietnam. Taiwanese FDI on the one hand has contributed to Vietnam’s economic development, on the other hand has raised some serious issues related to the country’s sustainable development. In order to analyze the current development and emerging issues related to Taiwanese investment in Vietnam, this paper focused on the following contents: (i) Characteristics of Taiwanese FDI inflows in comparison with the FDI flows into Vietnam in general; (ii) Some issues arising during the operation of Taiwanese FDI enterprises in Vietnam and those arising in the context of Vietnam’s international economic integration and economic restructuring;...

 • KLTN_QHE2017_Nguyễn Thị Hải Lý.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Lý;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Phương (2020)

 • Khóa luận bao gồm các nội dung: Đưa ra các cơ sở lý luận về tác động của FTA và FDI; Phân tích và đánh giá thực trạng thu hút nguồn FDI từ EU vào Việt Nam; Nhận diện các cơ hội, thách thức mà EVFTA mang lại, từ đó đưa ra nhận định về triển vọng thu hút FDI từ EU vào Việt Na; Đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng từ các đối tác EU.

 • Nguyen Thi Minh Phuong.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương (2014)

 • Tự do hóa đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Bài viết nghiên cứu sự tham gia của Việt Nam vào AEC trong lĩnh vực tự do hóa đầu tư thông qua phân tích:(i) các cam kết và việc thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA); (ii) thực trạng quan hệ đầu tư trực tiếp nước ngoài của ASEAN và của Việt Nam;(iii) từ đó đưa ra một số cơ hội và thách thức mà AEC mang lại cho Việt Nam từ góc độ tự do hóa đầu tư

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Loan; Nguyễn, Thị Minh Phương; Phạm, Văn Hoan (2007)

 • Đánh giá hiện trạng môi trường vùng nuôi tôm ven biển Nghía Hưng - Nam Định do hoạt động phát triển nuôi tôm gây ra theo mô hình DPSIR. Phân tích hiện trạng và tác động của các yếu tố là động lực đề phát triển nghề nuôi tôm. Nêu lên những ảnh hưởng của hệ thống gây ra cho họat động phát triển nuôi tôm, ảnh hưởng của phát triển nghề nuôi tôm lên môi trường và trình bày hiện trạng chất lượng môi trường nước và tài nguyên sinh vật vùng nuôi tôm cũng như hệ quả môi trường của việc phát triển nuôi tôm. Đánh giá mức độ phát triển bền vững các ngư trại nuôi tôm của 5 vùng sinh thái khác nhau ở vùng ngập nước ven biển Nghĩa Hưng trong các năm 2006 - 2007. Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá phát tri...

 • 00050010709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Nguyễn, Anh Thu; Nguyễn, Thị Kim Chi (2020)

 • Luận án xây dựng khung phân tích tác động của Hiệp định thương mại tự do đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các nước thành viên, bao gồm các kênh tác động, các yếu tố quyết định tác động và tác động tổng thể của FTA đối với FDI. Đánh giá tác động của EVFTA đến FDI nói chung vào Việt Nam dựa trên khung phân tích tác động và phỏng vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng EVFTA có cả tác động tích cực và tiêu cực đến dòng vốn FDI vào Việt Nam. Một mặt, EVFTA làm gia tăng số lượng FDI từ cả các đối tác trong và ngoài EU; cải thiện chất lượng dòng vốn FDI; nâng cao vị thế và mức độ tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực; cải thiện cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; tăn...

 • Đánh giá tác động theo ngành của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU. Sử dụng các chỉ số thương mại.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương; Nguyễn, Thị Minh Phương (2016)

 • Sau hơn ba năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam -EU (EVFTA) vào tháng 12/2015. Việc phân tích và đánh giá tác động của EVFTA đến các ngành xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam với EU có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Bài viết sử dụng các chỉ số thương mại để đánh giá tác động theo ngành của EVFTA. Kết quả cho thấy trong giai đoạn 2001-2015, kim ngạch giữa Việt Nam và EU chủ yếu mang tính liên ngành do cơ cấu xuất nhập khẩu, lợi thế so sánh và chuyên môn hóa xuất khẩu của hai bên khác nhau rõ rệt. Riêng ngành máy móc thiết bị, thương mại nội ngành diễn ra ở mức độ cao. Bài viết phân chia các ngành n...

 • 02050000647.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Lê, Thị Minh Loan (2011)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận của đề tài như: khái niệm ĐĐ (Đạo đức), khái niệm doanh nhân, khái niệm ĐĐ trong HĐKD (Hoạt động kinh doanh của doanh nhân). Điều tra thực trạng và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến ĐĐ trong HĐKD của các doanh nhân ở (...)

 • V_L2_01731.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Vũ, Hào Quang (2009)

 • Nghiên cứu về định hướng nghề nghiệp, khu vực làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngoài công lập.Tìm hiểu quan điểm của Nhà nước về định hướng việc làm cho thanh niên và sinh viên hiện nay. Nghiên cứu định hướng nghề nghiệp và khu vực làm việc của sinh viên Đại học Đông Đô (ĐHĐĐ) từ khi chọn ngành học ban đầu vào trường và sau khi tốt nghiệp. Tìm hiểu định hướng khu vực làm việc, nơi làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên ĐHĐĐ qua: phạm trù các giá trị xã hội nghề nghiệp của sinh viên, định hướng nghề nghiệp của sinh viên theo các giá trị xã hội, thu nhập cao, được xã hội coi trọng, công việc ổn định, làm việc đúng chuyên môn; Xu hướng làm việc tại các đô thị, tại các vùng kh...

 • 00050000842.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương; Hoàng, Thị Kim Quế (2011)

 • Nghiên cứu về mặt lý luận nhiệm vụ của chính quyền xã, mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND xã. Tính đặc thù của chính quyền xã ở Thành phố Hà Nội. Tổng kết thực tiễn tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND xã, đánh giá những hạn chế và thành quả, nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND. Đề xuất phương hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, cách chức tổ chức chính quyền xã trên địa bàn Hà Nội hiện n ay