Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngân Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050006847.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngân Hà;  Advisor: Đinh, Việt Hòa (2016)

 • Hiện nay xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trong nền kinh tế và sựcạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu xã hội liên tục thay đổi làm cho môi trường kinh doanh thường xuyên biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Trong một môi trường kinh doanh như vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn mới có khả năng nắm bắt cơ hội, tránh những nguy cơ để phát triển bền vững, khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nội địa, khu vực cũng như thị trường quốc tế. Giống như một câu nói: “Một doanh nghiệp, một tổ chức không có chiến lược; Cũng giống như một con tàu không có bánh lái, không biế...

 • 02050000645.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngân Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2020-03-12)

 • Phân tích thực trạng giáo dục đạo đức cho con trong các gia đình đô thị hiện nay và những khó khăn của gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho con. Thực trạng đạo đức của trẻ em từ 12-15 tuổi tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Những nội dung giáo dục đạo đức cơ bản và phương pháp giáo dục đạo đức của các bậc phụ huynh trong gia đình đô thị hiện nay. Tầm quan trọng của gia đình (vị trí, vai trò của cha, mẹ) trong việc giáo dục đạo đức cho con. Đưa ra các giải pháp giúp các gia đình giáo dục đạo đức cho con được tốt hơn.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngân Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050006847.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngân Hà;  Advisor: Đinh, Việt Hòa (2016)

 • Hiện nay xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trong nền kinh tế và sựcạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu xã hội liên tục thay đổi làm cho môi trường kinh doanh thường xuyên biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Trong một môi trường kinh doanh như vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn mới có khả năng nắm bắt cơ hội, tránh những nguy cơ để phát triển bền vững, khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nội địa, khu vực cũng như thị trường quốc tế. Giống như một câu nói: “Một doanh nghiệp, một tổ chức không có chiến lược; Cũng giống như một con tàu không có bánh lái, không biế...

 • 02050000645.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngân Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2020-03-12)

 • Phân tích thực trạng giáo dục đạo đức cho con trong các gia đình đô thị hiện nay và những khó khăn của gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho con. Thực trạng đạo đức của trẻ em từ 12-15 tuổi tại quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Những nội dung giáo dục đạo đức cơ bản và phương pháp giáo dục đạo đức của các bậc phụ huynh trong gia đình đô thị hiện nay. Tầm quan trọng của gia đình (vị trí, vai trò của cha, mẹ) trong việc giáo dục đạo đức cho con. Đưa ra các giải pháp giúp các gia đình giáo dục đạo đức cho con được tốt hơn.