Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 8 of 8
 • 00050003071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú (2013)

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu mở rộng. Trình bày một số mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) mở rộng như cơ sở dữ liệu tích cực, cơ sở dữ liệu thời gian và cơ sở dữ liệu không gian cùng với các ứng dụng của chúng. Hệ quản trị CSDL postgreSQL và Postgis. Trình bày nghiên cứu hệ quản trị CSDL PostgreSQL và PostGis, cách lưu trữ dữ liệu và các câu lệnh truy vấn dữ liệu của chúng. Xây dựng chương trình quản lý bản đồ xe buýt Hà Nội. Trình bày bài toán quản lý xe buýt, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập trình demo hoạt động quản lý.

 • 01050000844.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Trịnh, Hồng Thái (2012)

 • Tổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN t ổng số từ mô; Khuê ́ ch đa ̣ i đoa ̣ n gen 10398 và đoạn gen 3243 ADN ty thê ̉ bă ̀ ng PCR ; Phân tích RFLP; Đi ện di kiểm tra sản phẩ m PCR và sản phẩm cắt bằng enzym giới hạn; Tinh sạch ADN. Trình bày và đánh giá các kết quả đạt được: Kết quả phân tích đột biến điểm A3243G của Gen tARN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP; Kết quả phân tích đa hình A10398G của Gen ND3 ADN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP.

 • 01050000844_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Trịnh, Hồng Thái , người hướng dẫn (2012)

 • 68 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN tổng số từ mô; Khuếch đại đoạn gen 10398 va (...); Electronic Resources

 • 00050010201.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhân lực trоng môt dоаnh nghiệр. Рhân tích, đánh giá thực trạng công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР. Đưa rа một số giải рháр nhằm hоàn thiện công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 8 of 8
 • 00050003071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú (2013)

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu mở rộng. Trình bày một số mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) mở rộng như cơ sở dữ liệu tích cực, cơ sở dữ liệu thời gian và cơ sở dữ liệu không gian cùng với các ứng dụng của chúng. Hệ quản trị CSDL postgreSQL và Postgis. Trình bày nghiên cứu hệ quản trị CSDL PostgreSQL và PostGis, cách lưu trữ dữ liệu và các câu lệnh truy vấn dữ liệu của chúng. Xây dựng chương trình quản lý bản đồ xe buýt Hà Nội. Trình bày bài toán quản lý xe buýt, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập trình demo hoạt động quản lý.

 • 01050000844.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Trịnh, Hồng Thái (2012)

 • Tổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN t ổng số từ mô; Khuê ́ ch đa ̣ i đoa ̣ n gen 10398 và đoạn gen 3243 ADN ty thê ̉ bă ̀ ng PCR ; Phân tích RFLP; Đi ện di kiểm tra sản phẩ m PCR và sản phẩm cắt bằng enzym giới hạn; Tinh sạch ADN. Trình bày và đánh giá các kết quả đạt được: Kết quả phân tích đột biến điểm A3243G của Gen tARN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP; Kết quả phân tích đa hình A10398G của Gen ND3 ADN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP.

 • 01050000844_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Trịnh, Hồng Thái , người hướng dẫn (2012)

 • 68 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN tổng số từ mô; Khuếch đại đoạn gen 10398 va (...); Electronic Resources

 • 00050010201.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhân lực trоng môt dоаnh nghiệр. Рhân tích, đánh giá thực trạng công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР. Đưa rа một số giải рháр nhằm hоàn thiện công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР.