Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 13 of 13
 • 01050002104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Ngô, Kế Thế (2014)

 • Trong ngành xây dựng, thép là vật liệu quan trọng bậc nhất và được sử dụng trong hầu hết các vị trí của công trình. Với các ưu điểm tuyệt đối của mình như trọng lượng nhẹ, độ dẻo cao, dễ định hình, dễ thi công và khả năng áp dụng cơ giới hóa xây dựng vượt trội, vật liệu thép đã được sử dụng trên thế giới cũng như tại Việt Nam từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, hạn chế lớn của kết cấu thép là khả năng chịu lực bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Khi nhiệt độ đạt 550oC, kết cấu thép bắt đầu mất ổn định dẫn đến công trình bị phá hoại. Yêu cầu bắt buộc với kết cấu thép là phải được bao bọc chống cháy, “mặc” cho kết cấu thép một lớp “áo” bảo vệ trước nhiệt độ cao trong một thời gian nhất định, tạo cơ hội...

 • 01050000844.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Trịnh, Hồng Thái (2012)

 • Tổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN t ổng số từ mô; Khuê ́ ch đa ̣ i đoa ̣ n gen 10398 và đoạn gen 3243 ADN ty thê ̉ bă ̀ ng PCR ; Phân tích RFLP; Đi ện di kiểm tra sản phẩ m PCR và sản phẩm cắt bằng enzym giới hạn; Tinh sạch ADN. Trình bày và đánh giá các kết quả đạt được: Kết quả phân tích đột biến điểm A3243G của Gen tARN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP; Kết quả phân tích đa hình A10398G của Gen ND3 ADN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP.

 • 01050000844_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Trịnh, Hồng Thái , người hướng dẫn (2012)

 • 68 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN tổng số từ mô; Khuếch đại đoạn gen 10398 va (...); Electronic Resources

 • 00050010201.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhân lực trоng môt dоаnh nghiệр. Рhân tích, đánh giá thực trạng công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР. Đưa rа một số giải рháр nhằm hоàn thiện công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР.

 • 00050006589.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu tương đối toàn diện, có hệ thống lý luận về phát hành giấy tờ có giá. Đặc biệt, luận văn cung cấp cái nhìn toàn diện trên cơ sở tham khảo thực tiễn triển khai nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động phát hành giấy tờ có giá cũng như thực tiễn tại BIDV, luận văn rút ra những ưu điểm, hạn chế của pháp luật về vấn đề này, từ đó đề xuất những giải pháp để tiếp tục hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả trong hoạt động ngân hàng nói chung và tại BIDV nói riêng.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 13 of 13
 • 01050002104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Ngô, Kế Thế (2014)

 • Trong ngành xây dựng, thép là vật liệu quan trọng bậc nhất và được sử dụng trong hầu hết các vị trí của công trình. Với các ưu điểm tuyệt đối của mình như trọng lượng nhẹ, độ dẻo cao, dễ định hình, dễ thi công và khả năng áp dụng cơ giới hóa xây dựng vượt trội, vật liệu thép đã được sử dụng trên thế giới cũng như tại Việt Nam từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, hạn chế lớn của kết cấu thép là khả năng chịu lực bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Khi nhiệt độ đạt 550oC, kết cấu thép bắt đầu mất ổn định dẫn đến công trình bị phá hoại. Yêu cầu bắt buộc với kết cấu thép là phải được bao bọc chống cháy, “mặc” cho kết cấu thép một lớp “áo” bảo vệ trước nhiệt độ cao trong một thời gian nhất định, tạo cơ hội...

 • 01050000844.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Trịnh, Hồng Thái (2012)

 • Tổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN t ổng số từ mô; Khuê ́ ch đa ̣ i đoa ̣ n gen 10398 và đoạn gen 3243 ADN ty thê ̉ bă ̀ ng PCR ; Phân tích RFLP; Đi ện di kiểm tra sản phẩ m PCR và sản phẩm cắt bằng enzym giới hạn; Tinh sạch ADN. Trình bày và đánh giá các kết quả đạt được: Kết quả phân tích đột biến điểm A3243G của Gen tARN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP; Kết quả phân tích đa hình A10398G của Gen ND3 ADN Ty thể bằng kỹ thuật PCR -RFLP.

 • 01050000844_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Trịnh, Hồng Thái , người hướng dẫn (2012)

 • 68 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan về đột biến Gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng: Ty thể; Ung thư đại trực tràng; Đột biến ADN ty thể và bệnh ung thư đại trực tràng. Tiến hành nghiên cứu: Tách chiết ADN tổng số từ mô; Khuếch đại đoạn gen 10398 va (...); Electronic Resources

 • 00050010201.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhân lực trоng môt dоаnh nghiệр. Рhân tích, đánh giá thực trạng công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР. Đưa rа một số giải рháр nhằm hоàn thiện công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР.

 • 00050006589.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu tương đối toàn diện, có hệ thống lý luận về phát hành giấy tờ có giá. Đặc biệt, luận văn cung cấp cái nhìn toàn diện trên cơ sở tham khảo thực tiễn triển khai nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động phát hành giấy tờ có giá cũng như thực tiễn tại BIDV, luận văn rút ra những ưu điểm, hạn chế của pháp luật về vấn đề này, từ đó đề xuất những giải pháp để tiếp tục hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả trong hoạt động ngân hàng nói chung và tại BIDV nói riêng.