Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 13 of 13
 • 00050010201.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhân lực trоng môt dоаnh nghiệр. Рhân tích, đánh giá thực trạng công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР. Đưa rа một số giải рháр nhằm hоàn thiện công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР.

 • 00050006589.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu tương đối toàn diện, có hệ thống lý luận về phát hành giấy tờ có giá. Đặc biệt, luận văn cung cấp cái nhìn toàn diện trên cơ sở tham khảo thực tiễn triển khai nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động phát hành giấy tờ có giá cũng như thực tiễn tại BIDV, luận văn rút ra những ưu điểm, hạn chế của pháp luật về vấn đề này, từ đó đề xuất những giải pháp để tiếp tục hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả trong hoạt động ngân hàng nói chung và tại BIDV nói riêng.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 13 of 13
 • 00050010201.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Phạm, Văn Dũng (2019)

 • Làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý nhân lực trоng môt dоаnh nghiệр. Рhân tích, đánh giá thực trạng công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР. Đưa rа một số giải рháр nhằm hоàn thiện công tác Quản lý nhân lực tại Tổng công tу Thăm dò Khаi thác Dầu khí Việt Nаm РVЕР.

 • 00050006589.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tú;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu tương đối toàn diện, có hệ thống lý luận về phát hành giấy tờ có giá. Đặc biệt, luận văn cung cấp cái nhìn toàn diện trên cơ sở tham khảo thực tiễn triển khai nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động phát hành giấy tờ có giá cũng như thực tiễn tại BIDV, luận văn rút ra những ưu điểm, hạn chế của pháp luật về vấn đề này, từ đó đề xuất những giải pháp để tiếp tục hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả trong hoạt động ngân hàng nói chung và tại BIDV nói riêng.