Browsing by Author Nguyễn, Thị Nghĩa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 8 of 8
  • LV. NGUYỄN THỊ NGHĨA.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2018)

  • Luận văn đã hệ thống hóa Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh trường tiểu học Vân Phú thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hình thành và phát triển những phẩm chất, tư tưởng, ý trí, tình cảm, giá trị kỹ năng sống và những năng lực chung cần có ở con người trong xã hội hiện đại. Thúc đẩy các hoạt động của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường tiểu học nói chung và giáo dục toàn diện đất nước và thế giới. Căn cứ Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh trường tiểu học Vân Phú thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tác giả đã xây dựng và đề xuất các biện pháp quản lý, các biện pháp được đánh g...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Nghĩa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 8 of 8
  • LV. NGUYỄN THỊ NGHĨA.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Nghĩa;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2018)

  • Luận văn đã hệ thống hóa Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh trường tiểu học Vân Phú thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hình thành và phát triển những phẩm chất, tư tưởng, ý trí, tình cảm, giá trị kỹ năng sống và những năng lực chung cần có ở con người trong xã hội hiện đại. Thúc đẩy các hoạt động của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong trường tiểu học nói chung và giáo dục toàn diện đất nước và thế giới. Căn cứ Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh trường tiểu học Vân Phú thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tác giả đã xây dựng và đề xuất các biện pháp quản lý, các biện pháp được đánh g...