Browsing by Author Nguyễn, Thị Oanh ; ONISHI, KAZUHIKO ; OKADA, TAKESHI ; Nguyễn, Huệ Chi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • NV_DP_HQ_00049.pdf.jpg
  • Book


  • Authors: - (1999)

  • Nội dung của cuốn sách đã được bổ sung, hoàn chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu thường xuyên và rộng rãi hơn. Tài liệu nghiên cứu chuyên ngành thường vẫn gắn với yêu cầu đọc thêm, tham khảo, thảo luận và giảng giải, nhiều phần nội dung lại là được tổng kết, đưa ra lần đầu tiên nên dù có ý thức cố gắng chỉnh lý, vẫn chưa thể thoát khỏi hiện thân ban đầu của nó Linh dị ký là tập truyện cổ, cổ nhất của Nhật Bản, do nhà sư Keikai chùa Yakushi biên soạn bằng tiếng Hán. Cuốn sách ra đời vào khoảng đầu thế kỷ thứ IX. Linh dị ký là tập truyện kể Phật giáo Nhật Bản, chịu ảnh hưởng nhiều của truyện kể Phật giáo Trung Quốc và có ảnh hưởng lớn đến các truyện kể Phật giáo được biên ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Oanh ; ONISHI, KAZUHIKO ; OKADA, TAKESHI ; Nguyễn, Huệ Chi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • NV_DP_HQ_00049.pdf.jpg
  • Book


  • Authors: - (1999)

  • Nội dung của cuốn sách đã được bổ sung, hoàn chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu thường xuyên và rộng rãi hơn. Tài liệu nghiên cứu chuyên ngành thường vẫn gắn với yêu cầu đọc thêm, tham khảo, thảo luận và giảng giải, nhiều phần nội dung lại là được tổng kết, đưa ra lần đầu tiên nên dù có ý thức cố gắng chỉnh lý, vẫn chưa thể thoát khỏi hiện thân ban đầu của nó Linh dị ký là tập truyện cổ, cổ nhất của Nhật Bản, do nhà sư Keikai chùa Yakushi biên soạn bằng tiếng Hán. Cuốn sách ra đời vào khoảng đầu thế kỷ thứ IX. Linh dị ký là tập truyện kể Phật giáo Nhật Bản, chịu ảnh hưởng nhiều của truyện kể Phật giáo Trung Quốc và có ảnh hưởng lớn đến các truyện kể Phật giáo được biên ...