Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 46 to 53 of 53
 • DT_00394.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Kim Long; Nguyễn, Cảnh Hoàng; Nguyễn, Thị Phương; Vũ, Hùng Sinh (2005)

 • Xây dựng nội dung và phần mềm có thể sử dụng trong giảng dạy môn hoá học qua việc nghiên cứu lập trình tính toán pH bằng phương pháp đồ thị, lập trình xây dựng phần mềm chuẩn độ axit - bazơ và khai thác phần mềm HyperChem dùng trong giảng dạy môn Cấu tạo chất - đại cương. Đã xây dựng được chương trình phần mềm tính pH bằng phương pháp đồ thị; Phần mềm chuẩn độ bằng ngôn ngữ Visual Basic và hướng dẫn sử dụng phần mềm HyperChem cho giảng dạy

 • 41_Hà Anh Tuấn_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương; Nguyễn, Hữu Tùng (2019)

 • Đề tài: " Xây dựng phương pháp định lượng Aflatoxin trong dược liệu bằng LC-MS/MS" áp dụng để xác định hàm lượng Aflatoxin trong một số dược liệu với mục tiêu: 1 - Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng đồng thời 4 độc tố Aflatoxin (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2) trong dược liệu bằng phương pháp LC-MS/MS sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn với cột ái lực miễn dịch (SPE-IM).2- Áp dụng phương pháp đã xây dựng đánh giá mức độ ô nhiễm một số Aflatoxin trên các mẫu dược liệu thu mua trên thị trường Hà Nội

 • 01050003716.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Trần, Ngọc Anh (2017)

 • Đã tìm hiểu về mô hình SWAT- mô hình mưa - dòng chảy, mô hình được lựa chọn làm công cụ chính khảo sát 2 kịch bản khí hậu RCP4.5 và RCP8.5 trên lưu vực sông Cái Nha Trang. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với giá trị đỉnh lũ cũng như lưu lượng dòng chảy trung bình mùa lũ và 2 kịch bản được sử dụng là nhân tố khí hậu trong mô hình hoá. - Về dòng chảy mùa lũ trạm Đồng Trăng trong tương lai đều có xu hướng tăng ở cả hai kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 trong suốt thế kỷ XXI. Cụ thể, theo kịch bản RCP 4.5, mùa lũ bắt đầu từ tháng IX và kết thúc tháng XII không thay đổi so với giai đoạn nền. Vào giữa thế kỷ, tổng lượng dòng chảy mùa lũ tăng khoả...

 • V_L2_01413.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Ngô, Đăng Tri, 1953- (2013)

 • Trên cơ sở khái quát tình hình giải quyết việc làm cho người lao động ở thành phố Hải Dương, làm rõ quá trình lãnh đạo giải quyết việc làm cho người lao động của Đảng bộ thành phố Hải Dương từ năm 1997 đến năm 2012. Phân tích những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo giải quyết việc làm cho người lao động của Đảng bộ thành phố Hải Dương, từ đó, rút ra các kinh nghiệm chủ yếu, đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố đối với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay.

 • 02050000876_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Mai, Hương (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Luận văn làm rõ quan niệm của Nguyễn Ngọc Tư về văn chương, con người và sự chi phối của những quan niệm đó đến sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư. Khảo sát và hệ thống các kiểu nhân vật và những đặc điểm nổi bật trong thế giới nhân vật của Nguyễn Ngọc Tư. Làm rõ những đặc điểm nghệ thuật đặc sắc trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư.; Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 46 to 53 of 53
 • DT_00394.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Kim Long; Nguyễn, Cảnh Hoàng; Nguyễn, Thị Phương; Vũ, Hùng Sinh (2005)

 • Xây dựng nội dung và phần mềm có thể sử dụng trong giảng dạy môn hoá học qua việc nghiên cứu lập trình tính toán pH bằng phương pháp đồ thị, lập trình xây dựng phần mềm chuẩn độ axit - bazơ và khai thác phần mềm HyperChem dùng trong giảng dạy môn Cấu tạo chất - đại cương. Đã xây dựng được chương trình phần mềm tính pH bằng phương pháp đồ thị; Phần mềm chuẩn độ bằng ngôn ngữ Visual Basic và hướng dẫn sử dụng phần mềm HyperChem cho giảng dạy

 • 41_Hà Anh Tuấn_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương; Nguyễn, Hữu Tùng (2019)

 • Đề tài: " Xây dựng phương pháp định lượng Aflatoxin trong dược liệu bằng LC-MS/MS" áp dụng để xác định hàm lượng Aflatoxin trong một số dược liệu với mục tiêu: 1 - Xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng đồng thời 4 độc tố Aflatoxin (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2) trong dược liệu bằng phương pháp LC-MS/MS sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn với cột ái lực miễn dịch (SPE-IM).2- Áp dụng phương pháp đã xây dựng đánh giá mức độ ô nhiễm một số Aflatoxin trên các mẫu dược liệu thu mua trên thị trường Hà Nội

 • 01050003716.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Trần, Ngọc Anh (2017)

 • Đã tìm hiểu về mô hình SWAT- mô hình mưa - dòng chảy, mô hình được lựa chọn làm công cụ chính khảo sát 2 kịch bản khí hậu RCP4.5 và RCP8.5 trên lưu vực sông Cái Nha Trang. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với giá trị đỉnh lũ cũng như lưu lượng dòng chảy trung bình mùa lũ và 2 kịch bản được sử dụng là nhân tố khí hậu trong mô hình hoá. - Về dòng chảy mùa lũ trạm Đồng Trăng trong tương lai đều có xu hướng tăng ở cả hai kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 trong suốt thế kỷ XXI. Cụ thể, theo kịch bản RCP 4.5, mùa lũ bắt đầu từ tháng IX và kết thúc tháng XII không thay đổi so với giai đoạn nền. Vào giữa thế kỷ, tổng lượng dòng chảy mùa lũ tăng khoả...

 • V_L2_01413.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Ngô, Đăng Tri, 1953- (2013)

 • Trên cơ sở khái quát tình hình giải quyết việc làm cho người lao động ở thành phố Hải Dương, làm rõ quá trình lãnh đạo giải quyết việc làm cho người lao động của Đảng bộ thành phố Hải Dương từ năm 1997 đến năm 2012. Phân tích những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo giải quyết việc làm cho người lao động của Đảng bộ thành phố Hải Dương, từ đó, rút ra các kinh nghiệm chủ yếu, đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố đối với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay.

 • 02050000876_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Mai, Hương (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Luận văn làm rõ quan niệm của Nguyễn Ngọc Tư về văn chương, con người và sự chi phối của những quan niệm đó đến sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư. Khảo sát và hệ thống các kiểu nhân vật và những đặc điểm nổi bật trong thế giới nhân vật của Nguyễn Ngọc Tư. Làm rõ những đặc điểm nghệ thuật đặc sắc trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư.; Electronic Resources