Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • V_L0_02523.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2010)

 • Hệ thống hoá những khía cạnh lý thuyết về công tác đãi ngộ tài chính ở một doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác đãi ngộ tài chính ở Công ty CAVICO xây dựng thuỷ điện, vạch ra những vấn đề hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty CAVICO xây dựng thuỷ điện

 • V_L0_02523_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2010)

 • 102 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa những khía cạnh lý thuyết về công tác đãi ngộ tài chính ở một doanh nghiệp. Trình bày quá trình hình thành và phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc điểm về tổ chức của công ty Cavico xây dựng thủy điện, cũng như tình hình hoạt động của (...); Electronic Resources

 • V_L2_01088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2007)

 • Tổng quan về cơ cấu tổ chức làng Việt cổ truyền và đương đại, đưa ra giả thuyết về nguồn gốc và mối liên hệ của các hội đồng niên (HĐN) trong lịch sử và sự phục hồi của các tổ chức này ở thời điểm hiện tại. Giới thiệu làng Quan Đình và các HĐN ở làng, từ đó tiến hành phân tích vai trò, khuôn mẫu và ứng xử của các HĐN trên hai phương diện: các tương tác giữa các thành viên bên trong hội và HĐN trong đời sống làng - xã, nhận diện những xu hướng biến đổi về văn hóa, xã hội đang diễn ra tại các làng - xã, từ đó đưa ra một vài kiến nghị về việc phát triển cộng đồng và quản lý xã hội tại các làng - xã hiện tại

 • KY_02690.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2011)

 • Japan has been a significant aids donor to Vietnam for 30 years. It is proved that human resource development is a problem to address not only for the time being but also for the time to come with regard to a sustainable economic growth. Vietnam has made it dear that it is striving to build a strong and compelitive aconomy. Therefore, the country is seeking for all available instruments to enhance its human resource, the base of its economy. It is no doubt that Japanese ODA has been of great help

 • 10. Doãn Văn Ngọc, Phan Sỹ An và SV nhóm 1 Y4 (K57)_PET.CT.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đặng, Đình Thiêm; Nguyễn, Thị Thanh Hoa; Nguyễn, Đức Quang Huy; Bùi, Khánh Linh; Đặng, Hoàng Nguyên; Trần, Thị Thu Trang (2016)

 • -

 • 01050003845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai (2018)

 • Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, với mục đích ứng dụng phương pháp hấp phụ bằng vật liệu bùn thải sắt (III) hydroxit để hấp phụ sunfuatrong mẫu nước thải, luận văn đã thu được các kết quả sau: - Đã xây dựng phương pháp xác định sunfua sử dụng thuốc thử Fe3+ và o-phenantrolin trong mẫu nước: + Các điều kiện tối ưu để xác định sunfua bao gồm: pH=4,5, Vo-phenantrolin= 2,5 ml, VFe(III)= 5ml. + Đường chuẩn xác định sunfua tuyến tính trong khoảng nồng độ từ 0,07- 1,82 ppm với độ tuyến tính cao, giá trị R2 = 0,998, độ lặp lại tốt (RSD < 3% ) + Xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của sunfua tương ứng là 0,04ppm và 0,14 ppm. - Đã khảo sát các đặc trưngc...

 • KL00105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa; Trần, Thị Qúy (2012)

 • Trên cơ sở nghiên cứu và khảo sát các trung tâm thông tin-thư viện tại các trường đại học y ở Hà Nội, từ đó đưa ra mô hình Mạng cộng đồng trực tuyến cho trung tâm thông tin-thư viện tại trường đại học y ở Hà Nội. Đồng thời đưa ra các giải pháp để liên kết chia sẻ nguồn thông tin y học tại các trung tâm thông tin- thư viện tại các trường đại học y ở Hà Nội

 • 00050003231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2013)

 • - Khái quát kinh nghiệm phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững của một số tỉnh. Trên cơ sở đó, luận văn rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thái Bình. - Phân tích được thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình, chỉ ra thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra một số giải pháp tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình.

 • 00050000117.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về chế định thời hiệu trong luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu và phân tích chế định thời hiệu trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng khi truy cứu trách nhiệm hình sự và thời hiệu thi hành bản án kết tội trong luật hình sự Việt Nam. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy phạm của chế định thời hiệu ở khía cạnh luật pháp trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, để giúp việc áp dụng chúng trong thực tiễn ngày một hoàn thiện hơn.

 • KY_01980.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2001)

 • Theo Chiến lược và kế hoạch phát triển của Chính phủ Việt Nam thì täng trưởng kinh tế được đặt là mục tiêu quan trọng nhất. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2001 đến năm 2010 của Chính phủ Việt Nam hoạch định tầm nhìn là phát triển Việt Nam thành nước công nghiệp năm 2020, với tốc độ tăng trưởng trung bình là 7,5%, phải tăng được thu nhập quốc dân lên gấp đôi sau 10 năm. Tại cuộc họp với các nhà tài trợ nước ngoài năm 2002, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã phát biểu: Tăng cường chất lượng, tính hiệu quả và cạnh tranh của nền kinh tế phải kết hợp với bảo vệ nhanh và vững chắc…

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • V_L0_02523.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, 1956- (2010)

 • Hệ thống hoá những khía cạnh lý thuyết về công tác đãi ngộ tài chính ở một doanh nghiệp. Phân tích thực trạng công tác đãi ngộ tài chính ở Công ty CAVICO xây dựng thuỷ điện, vạch ra những vấn đề hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty CAVICO xây dựng thuỷ điện

 • V_L0_02523_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2010)

 • 102 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa những khía cạnh lý thuyết về công tác đãi ngộ tài chính ở một doanh nghiệp. Trình bày quá trình hình thành và phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc điểm về tổ chức của công ty Cavico xây dựng thủy điện, cũng như tình hình hoạt động của (...); Electronic Resources

 • V_L2_01088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2007)

 • Tổng quan về cơ cấu tổ chức làng Việt cổ truyền và đương đại, đưa ra giả thuyết về nguồn gốc và mối liên hệ của các hội đồng niên (HĐN) trong lịch sử và sự phục hồi của các tổ chức này ở thời điểm hiện tại. Giới thiệu làng Quan Đình và các HĐN ở làng, từ đó tiến hành phân tích vai trò, khuôn mẫu và ứng xử của các HĐN trên hai phương diện: các tương tác giữa các thành viên bên trong hội và HĐN trong đời sống làng - xã, nhận diện những xu hướng biến đổi về văn hóa, xã hội đang diễn ra tại các làng - xã, từ đó đưa ra một vài kiến nghị về việc phát triển cộng đồng và quản lý xã hội tại các làng - xã hiện tại

 • KY_02690.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2011)

 • Japan has been a significant aids donor to Vietnam for 30 years. It is proved that human resource development is a problem to address not only for the time being but also for the time to come with regard to a sustainable economic growth. Vietnam has made it dear that it is striving to build a strong and compelitive aconomy. Therefore, the country is seeking for all available instruments to enhance its human resource, the base of its economy. It is no doubt that Japanese ODA has been of great help

 • 10. Doãn Văn Ngọc, Phan Sỹ An và SV nhóm 1 Y4 (K57)_PET.CT.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đặng, Đình Thiêm; Nguyễn, Thị Thanh Hoa; Nguyễn, Đức Quang Huy; Bùi, Khánh Linh; Đặng, Hoàng Nguyên; Trần, Thị Thu Trang (2016)

 • -

 • 01050003845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai (2018)

 • Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, với mục đích ứng dụng phương pháp hấp phụ bằng vật liệu bùn thải sắt (III) hydroxit để hấp phụ sunfuatrong mẫu nước thải, luận văn đã thu được các kết quả sau: - Đã xây dựng phương pháp xác định sunfua sử dụng thuốc thử Fe3+ và o-phenantrolin trong mẫu nước: + Các điều kiện tối ưu để xác định sunfua bao gồm: pH=4,5, Vo-phenantrolin= 2,5 ml, VFe(III)= 5ml. + Đường chuẩn xác định sunfua tuyến tính trong khoảng nồng độ từ 0,07- 1,82 ppm với độ tuyến tính cao, giá trị R2 = 0,998, độ lặp lại tốt (RSD < 3% ) + Xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của sunfua tương ứng là 0,04ppm và 0,14 ppm. - Đã khảo sát các đặc trưngc...

 • KL00105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa; Trần, Thị Qúy (2012)

 • Trên cơ sở nghiên cứu và khảo sát các trung tâm thông tin-thư viện tại các trường đại học y ở Hà Nội, từ đó đưa ra mô hình Mạng cộng đồng trực tuyến cho trung tâm thông tin-thư viện tại trường đại học y ở Hà Nội. Đồng thời đưa ra các giải pháp để liên kết chia sẻ nguồn thông tin y học tại các trung tâm thông tin- thư viện tại các trường đại học y ở Hà Nội

 • 00050003231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2013)

 • - Khái quát kinh nghiệm phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững của một số tỉnh. Trên cơ sở đó, luận văn rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thái Bình. - Phân tích được thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình, chỉ ra thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra một số giải pháp tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình.

 • 00050000117.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về chế định thời hiệu trong luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu và phân tích chế định thời hiệu trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng khi truy cứu trách nhiệm hình sự và thời hiệu thi hành bản án kết tội trong luật hình sự Việt Nam. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy phạm của chế định thời hiệu ở khía cạnh luật pháp trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, để giúp việc áp dụng chúng trong thực tiễn ngày một hoàn thiện hơn.

 • KY_01980.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2001)

 • Theo Chiến lược và kế hoạch phát triển của Chính phủ Việt Nam thì täng trưởng kinh tế được đặt là mục tiêu quan trọng nhất. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2001 đến năm 2010 của Chính phủ Việt Nam hoạch định tầm nhìn là phát triển Việt Nam thành nước công nghiệp năm 2020, với tốc độ tăng trưởng trung bình là 7,5%, phải tăng được thu nhập quốc dân lên gấp đôi sau 10 năm. Tại cuộc họp với các nhà tài trợ nước ngoài năm 2002, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã phát biểu: Tăng cường chất lượng, tính hiệu quả và cạnh tranh của nền kinh tế phải kết hợp với bảo vệ nhanh và vững chắc…